KAP ***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

19.03.2020 - 18:54
KAP ***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
324.887 325.397
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
97.076 -14.360
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-362 -1.189
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-464 -1.524
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
102 335
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
97.438 -13.171
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
122.490 -17.494
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-25.052 4.323
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
421.963 311.037


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
905.000 0 0 0 0 0 177 177 0 -7.120 0 -7.120 71.696 0 138.132 1.107.885 0 1.107.885
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.519 0 -6.519 0 -6.519
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.519 0 -6.519 0 -6.519
Yeni Bakiye
905.000 0 0 0 0 0 177 177 0 -7.120 0 -7.120 71.696 -6.519 138.132 1.101.366 0 1.101.366
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -1.189 0 -1.189 0 -13.171 0 -13.171 0 0 325.397 311.037 0 311.037
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
115.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.000 0 115.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 -177 -177 0 0 0 0 0 0 0 -177 0 -177
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.132 0 -138.132 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.132 0 -138.132 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.020.000 0 0 0 0 -1.189 0 -1.189 0 -20.291 0 -20.291 209.828 -6.519 325.397 1.527.226 0 1.527.226
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.020.000 0 0 0 0 -1.189 0 -1.189 0 -20.291 0 -20.291 209.828 -6.519 325.397 1.527.226 0 1.527.226
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.020.000 0 0 0 0 -1.189 0 -1.189 0 -20.291 0 -20.291 209.828 -6.519 325.397 1.527.226 0 1.527.226
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -362 0 -362 0 97.438 0 97.438 0 0 324.887 421.963 0 421.963
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 11.504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.504 0 11.504
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318.878 6.519 -325.397 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318.878 6.519 -325.397 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.020.000 0 0 11.504 0 -1.551 0 -1.551 0 77.147 0 77.147 528.706 0 324.887 1.960.693 0 1.960.693


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
IV-1 2.323.643 1.718.762
Kredilerden Alınan Kar Payları
1.982.151 1.493.510
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
18.013 23.290
Bankalardan Alınan Gelirler
5.085 6.789
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
266.284 177.448
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
13.951 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
236.221 177.448
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
16.112 0
Finansal Kiralama Gelirleri
18.105 9.788
Diğer Kar Payı Gelirleri
34.005 7.937
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
IV-2 -1.643.509 -1.105.272
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-1.189.929 -856.166
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-416.860 -244.974
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-13.337 -4.132
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0 0
Kiralama Kar Payı Giderleri
-21.679 0
Diğer Kar Payı Giderleri
-1.704 0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
680.134 613.490
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
83.798 47.797
Alınan Ücret ve Komisyonlar
137.296 73.153
Gayri Nakdi Kredilerden
70.294 40.771
Diğer
IV-12 67.002 32.382
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-53.498 -25.356
Gayri Nakdi Kredilere
-44 -50
Diğer
IV-12 -53.454 -25.306
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 512.000 273.036
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-5.544 -8.792
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
472.164 247.739
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
45.380 34.089
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 116.609 37.888
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.392.541 972.211
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-6 -367.495 -162.523
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-110.257 -65.100
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-238.261 -150.591
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -234.402 -180.010
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
442.126 413.987
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 442.126 413.987
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 -117.239 -88.590
Cari Vergi Karşılığı
-143.740 -100.763
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-8.060 -966
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
34.561 13.139
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 324.887 325.397
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-11 324.887 325.397
Grubun Karı (Zararı)
324.887 325.397
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00319000 0,00342000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.139.229 8.594.826 10.734.055 1.992.059 5.007.309 6.999.368
Nakit ve Nakit Benzerleri
126.503 4.760.675 4.887.178 942.499 4.582.514 5.525.013
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 125.363 2.806.682 2.932.045 942.519 3.193.471 4.135.990
Bankalar
I-3 1.175 1.955.189 1.956.364 783 1.392.839 1.393.622
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-35 -1.196 -1.231 -803 -3.796 -4.599
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 1.569.915 1.569.915 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 1.569.915 1.569.915 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-4 1.956.977 2.228.162 4.185.139 1.032.453 409.634 1.442.087
Devlet Borçlanma Senetleri
1.848.502 2.228.162 4.076.664 928.011 409.634 1.337.645
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
108.475 0 108.475 104.442 0 104.442
Türev Finansal Varlıklar
55.749 36.074 91.823 17.107 15.161 32.268
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
I-2 55.749 36.074 91.823 17.107 15.161 32.268
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
I-11 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10.564.424 8.257.320 18.821.744 8.779.246 4.708.744 13.487.990
Krediler
I-5 10.905.962 7.682.783 18.588.745 8.906.282 4.660.946 13.567.228
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-10 71.262 110.494 181.756 47.192 75.141 122.333
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-6 0 547.454 547.454 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 547.454 547.454 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-412.800 -83.411 -496.211 -174.228 -27.343 -201.571
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
4.819 0 4.819 4.996 0 4.996
İştirakler (Net)
I-7 4.719 0 4.719 4.896 0 4.896
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.719 0 4.719 4.896 0 4.896
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-8 100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-12 412.044 0 412.044 286.945 0 286.945
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-13 21.354 0 21.354 22.801 0 22.801
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
21.354 0 21.354 22.801 0 22.801
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 33.537 0 33.537 31.986 0 31.986
DİĞER AKTİFLER
I-17 267.621 53.610 321.231 117.983 3.443 121.426
VARLIKLAR TOPLAMI
13.443.028 16.905.756 30.348.784 11.236.016 9.719.496 20.955.512
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
II-1 10.026.411 12.926.804 22.953.215 7.293.824 7.888.582 15.182.406
ALINAN KREDİLER
II-3 2.722.754 882.162 3.604.916 1.696.275 1.995.064 3.691.339
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
344.550 0 344.550 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
11.136 41.067 52.203 10.588 9.053 19.641
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-2 11.136 41.067 52.203 10.588 9.053 19.641
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-6 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-5 149.973 1.833 151.806 0 0 0
KARŞILIKLAR
II-7 154.030 37.024 191.054 133.279 7.922 141.201
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
36.390 0 36.390 23.228 0 23.228
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
117.640 37.024 154.664 110.051 7.922 117.973
CARİ VERGİ BORCU
II-8 108.911 0 108.911 67.187 0 67.187
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-9 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-10 0 537.047 537.047 0 0 0
Krediler
0 537.047 537.047 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-4 327.730 116.659 444.389 298.399 28.113 326.512
ÖZKAYNAKLAR
II-11 1.940.155 20.538 1.960.693 1.527.392 -166 1.527.226
Ödenmiş Sermaye
1.020.000 0 1.020.000 1.020.000 0 1.020.000
Sermaye Yedekleri
11.504 0 11.504 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
11.504 0 11.504 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.551 0 -1.551 -1.189 0 -1.189
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
56.609 20.538 77.147 -20.125 -166 -20.291
Kar Yedekleri
528.706 0 528.706 209.828 0 209.828
Yasal Yedekler
51.437 0 51.437 20.115 0 20.115
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
446.406 0 446.406 181.037 0 181.037
Diğer Kar Yedekleri
30.863 0 30.863 8.676 0 8.676
Kar veya Zarar
324.887 0 324.887 318.878 0 318.878
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 -6.519 0 -6.519
Dönem Net Kâr veya Zararı
324.887 0 324.887 325.397 0 325.397
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
15.785.650 14.563.134 30.348.784 11.026.944 9.928.568 20.955.512


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
III-1 10.221.085 19.652.025 29.873.110 5.290.596 8.297.999 13.588.595
GARANTİ VE KEFALETLER
5.111.562 3.260.972 8.372.534 3.468.753 2.155.313 5.624.066
Teminat Mektupları
5.030.916 2.592.127 7.623.043 3.452.275 1.729.014 5.181.289
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
66.261 0 66.261 23.842 9.820 33.662
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.566 258.519 260.085 0 210.021 210.021
Diğer Teminat Mektupları
4.963.089 2.333.608 7.296.697 3.428.433 1.509.173 4.937.606
Banka Kredileri
2.791 74.222 77.013 4.359 23.653 28.012
İthalat Kabul Kredileri
2.791 74.222 77.013 4.359 23.653 28.012
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
77.855 594.623 672.478 12.119 402.646 414.765
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
77.855 594.623 672.478 12.119 402.646 414.765
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-1 1.335.493 1.417.606 2.753.099 408.980 732.956 1.141.936
Cayılamaz Taahhütler
1.335.493 1.417.606 2.753.099 408.980 732.956 1.141.936
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
228.159 1.417.606 1.645.765 199.041 732.956 931.997
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
905.909 0 905.909 93.447 0 93.447
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
160.387 0 160.387 93.859 0 93.859
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3.382 0 3.382 3.382 0 3.382
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
27.265 0 27.265 12.570 0 12.570
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
10.391 0 10.391 6.681 0 6.681
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-2 3.774.030 14.973.447 18.747.477 1.412.863 5.409.730 6.822.593
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.774.030 14.973.447 18.747.477 1.412.863 5.409.730 6.822.593
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
3.772.649 13.166.266 16.938.915 1.395.538 5.273.833 6.669.371
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.497.697 5.220.975 8.718.672 1.236.056 2.159.762 3.395.818
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
274.952 7.945.291 8.220.243 159.482 3.114.071 3.273.553
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
1.381 1.807.181 1.808.562 17.325 135.897 153.222
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
140.704.505 6.292.819 146.997.324 87.100.120 2.485.811 89.585.931
EMANET KIYMETLER
20.662.656 3.049.291 23.711.947 3.287.567 501.498 3.789.065
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
17.424.781 9.830 17.434.611 1.073.999 219 1.074.218
Tahsile Alınan Çekler
1.156.709 174.924 1.331.633 779.942 80.881 860.823
Tahsile Alınan Ticari Senetler
349.500 9.392 358.892 336.794 10.292 347.086
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
1.731.666 2.855.145 4.586.811 1.096.832 410.106 1.506.938
REHİNLİ KIYMETLER
120.041.849 3.243.528 123.285.377 83.812.553 1.984.313 85.796.866
Menkul Kıymetler
868.400 17.464 885.864 367.817 15.467 383.284
Teminat Senetleri
1.568 0 1.568 0 0 0
Emtia
1.133.811 170.202 1.304.013 810.667 157.265 967.932
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
19.390.561 0 19.390.561 14.090.933 0 14.090.933
Diğer Rehinli Kıymetler
98.646.629 3.055.862 101.702.491 68.542.256 1.811.581 70.353.837
Rehinli Kıymet Alanlar
880 0 880 880 0 880
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
150.925.590 25.944.844 176.870.434 92.390.716 10.783.810 103.174.526


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.004.373 -53.911
Alınan Kar Payları
2.218.171 1.470.130
Ödenen Kar Payları
-1.572.721 -935.768
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
137.296 63.284
Elde Edilen Diğer Kazançlar
4.634 1.937
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
54.498 13.893
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-238.261 -139.703
Ödenen Vergiler
-140.996 -77.519
Diğer
541.752 -450.165
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
592.419 779.892
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.604.090 -18.891
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-442.619 -247.775
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-4.488.357 -3.172.977
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
114.024 -116.929
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
-132.338 817.115
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
6.743.425 3.000.832
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
17.601 -10.378
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
384.773 528.895
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.596.792 725.981
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.379.312 -1.004.935
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-42.543 -258.448
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.915.774 -2.312.197
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
244.065 1.565.710
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-665.060 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
955.323 2.186.050
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
29.226.000 14.076.235
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-28.225.876 -12.005.185
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 115.000
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-44.801 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
61.967 210.064
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-765.230 2.117.160
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.417.635 1.300.475
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.652.405 3.417.635http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830873


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.144 Değişim: 0,00% Hacim : 25.903 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.142 26.10.2020 Yüksek 1.184
Açılış: 1.184
8,0905 Değişim: 0,09%
Düşük 8,0708 27.10.2020 Yüksek 8,0980
Açılış: 8,0834
9,5687 Değişim: 0,17%
Düşük 9,5440 27.10.2020 Yüksek 9,5768
Açılış: 9,5522
496,33 Değişim: 0,38%
Düşük 493,67 27.10.2020 Yüksek 497,13
Açılış: 494,44
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.