KAP ***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

09.08.2019 - 21:11
KAP ***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
150.694 123.730
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-3.258 -32.590
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.258 -32.590
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-5.069 -34.743
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.811 2.153
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
147.436 91.140


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
905.000 0 0 0 0 0 177 177 0 -7.120 0 -7.120 71.696 0 138.132 1.107.885 0 1.107.885
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.518 0 -6.518 0 -6.518
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.518 0 -6.518 0 -6.518
Yeni Bakiye
905.000 0 0 0 0 0 177 177 0 -7.120 0 -7.120 71.696 -6.518 138.132 1.101.367 0 1.101.367
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32.590 0 -32.590 0 0 123.730 91.140 0 91.140
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.132 0 -138.132 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.132 0 -138.132 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
905.000 0 0 0 0 0 177 177 0 -39.710 0 -39.710 209.828 -6.518 123.730 1.192.507 0 1.192.507
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.020.000 0 0 0 0 -1.189 0 -1.189 0 -20.291 0 -20.291 209.828 -6.519 325.397 1.527.226 0 1.527.226
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.020.000 0 0 0 0 -1.189 0 -1.189 0 -20.291 0 -20.291 209.828 -6.519 325.397 1.527.226 0 1.527.226
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.258 0 -3.258 0 0 150.694 147.436 0 147.436
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 11.504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.504 0 11.504
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 320.397 -325.397 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 -5.000 -325.397 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325.397 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.020.000 0 0 11.504 0 -1.189 0 -1.189 0 -23.549 0 -23.549 214.828 313.878 150.694 1.686.166 0 1.686.166


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
IV-1 1.099.493 714.745 586.889 389.959
Kredilerden Alınan Kar Payları
962.359 634.670 504.332 347.943
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
12.590 9.792 6.438 5.589
Bankalardan Alınan Gelirler
2.802 2.435 1.392 1.589
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
99.395 61.871 64.654 31.167
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
3.592 4.097 2.733 3.218
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
91.460 57.774 57.578 27.949
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
4.343 0 4.343 0
Finansal Kiralama Gelirleri
7.532 3.903 4.056 2.222
Diğer Kar Payı Gelirleri
14.815 2.074 6.017 1.449
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
IV-2 -845.997 -449.271 -439.146 -246.419
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-619.156 -370.699 -327.805 -201.008
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-213.581 -77.371 -103.758 -44.940
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-3.263 -1.201 -2.472 -471
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0 0 0 0
Kiralama Kar Payı Giderleri
-9.997 0 -5.111 0
Diğer Kar Payı Giderleri
0 0 0 0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
253.496 265.474 147.743 143.540
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
35.673 24.759 20.286 15.559
Alınan Ücret ve Komisyonlar
60.389 32.679 32.984 20.128
Gayri Nakdi Kredilerden
34.188 16.650 18.557 9.364
Diğer
IV-12 26.201 16.029 14.427 10.764
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-24.716 -7.920 -12.698 -4.569
Gayri Nakdi Kredilere
-43 -48 -43 -42
Diğer
IV-12 -24.673 -7.872 -12.655 -4.527
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 269.863 97.271 143.843 50.403
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-1.399 -2.787 -1.460 -2.588
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
253.989 88.618 135.859 47.359
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
17.273 11.440 9.444 5.632
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 53.729 4.734 27.748 RI
612.761 392.238 339.620 211.109
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-6 -163.662 -36.824 -87.518 -24.634
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-17.218 -42.842 -5.341 -14.500
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-119.674 -68.161 -61.754 -35.890
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -113.952 -87.917 -58.685 -48.476
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
198.255 156.494 126.322 87.609
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 198.255 156.494 126.322 87.609
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 -47.561 -32.764 -28.278 -18.385
Cari Vergi Karşılığı
-53.352 -33.091 -23.121 -19.924
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-9.484 -4.606 -2.870 -1.982
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
15.275 4.933 -2.287 3.521
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 150.694 123.730 98.044 69.224
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-11 150.694 123.730 98.044 69.224
Grubun Karı (Zararı)
150.694 123.730 98.044 69.224
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00148000 0,00137000 0,00096000 0,00077000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.526.190 6.886.836 8.413.026 1.992.059 5.007.309 6.999.368
Nakit ve Nakit Benzerleri
307.180 4.213.259 4.520.439 942.499 4.582.514 5.525.013
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 305.043 2.749.310 3.054.353 942.519 3.193.471 4.135.990
Bankalar
I-3 2.357 1.467.652 1.470.009 783 1.392.839 1.393.622
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-220 -3.703 -3.923 -803 -3.796 -4.599
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 569.133 569.133 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 569.133 569.133 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-4 1.189.681 2.038.148 3.227.829 1.032.453 409.634 1.442.087
Devlet Borçlanma Senetleri
987.861 2.038.148 3.026.009 928.011 409.634 1.337.645
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
201.820 0 201.820 104.442 0 104.442
Türev Finansal Varlıklar
29.329 66.296 95.625 17.107 15.161 32.268
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
I-2 29.329 66.296 95.625 17.107 15.161 32.268
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
I-11 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
9.089.855 6.106.757 15.196.612 8.779.246 4.708.744 13.487.990
Krediler
I-5 9.310.457 5.537.296 14.847.753 8.906.282 4.660.946 13.567.228
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-10 56.011 88.549 144.560 47.192 75.141 122.333
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-6 0 527.117 527.117 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 527.117 527.117 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-276.613 -46.205 -322.818 -174.228 -27.343 -201.571
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
4.819 0 4.819 4.996 0 4.996
İştirakler (Net)
I-7 4.719 0 4.719 4.896 0 4.896
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.719 0 4.719 4.896 0 4.896
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-8 100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-12 399.856 0 399.856 286.945 0 286.945
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-13 19.929 0 19.929 22.801 0 22.801
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
19.929 0 19.929 22.801 0 22.801
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 39.589 0 39.589 31.986 0 31.986
DİĞER AKTİFLER
I-17 117.690 10.497 128.187 117.983 3.443 121.426
VARLIKLAR TOPLAMI
11.197.928 13.004.090 24.202.018 11.236.016 9.719.496 20.955.512
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
II-1 7.715.436 10.934.439 18.649.875 7.293.824 7.888.582 15.182.406
ALINAN KREDİLER
II-3 1.747.754 914.066 2.661.820 1.696.275 1.995.064 3.691.339
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
17.972 0 17.972 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
12.522 5.253 17.775 10.588 9.053 19.641
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-2 12.522 5.253 17.775 10.588 9.053 19.641
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-6 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-5 117.230 1.020 118.250 0 0 0
KARŞILIKLAR
II-7 140.037 17.359 157.396 133.279 7.922 141.201
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
28.708 0 28.708 23.228 0 23.228
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
111.329 17.359 128.688 110.051 7.922 117.973
CARİ VERGİ BORCU
II-8 57.035 0 57.035 67.187 0 67.187
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-9 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-10 0 515.940 515.940 0 0 0
Krediler
0 515.940 515.940 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-4 259.472 60.317 319.789 298.399 28.113 326.512
ÖZKAYNAKLAR
II-11 1.683.339 2.827 1.686.166 1.527.392 -166 1.527.226
Ödenmiş Sermaye
1.020.000 0 1.020.000 1.020.000 0 1.020.000
Sermaye Yedekleri
11.504 0 11.504 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
11.504 0 11.504 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.189 0 -1.189 -1.189 0 -1.189
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-26.376 2.827 -23.549 -20.125 -166 -20.291
Kar Yedekleri
214.828 0 214.828 209.828 0 209.828
Yasal Yedekler
20.115 0 20.115 20.115 0 20.115
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
181.037 0 181.037 181.037 0 181.037
Diğer Kar Yedekleri
13.676 0 13.676 8.676 0 8.676
Kar veya Zarar
464.572 0 464.572 318.878 0 318.878
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
313.878 0 313.878 -6.519 0 -6.519
Dönem Net Kâr veya Zararı
150.694 0 150.694 325.397 0 325.397
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
11.750.797 12.451.221 24.202.018 11.026.944 9.928.568 20.955.512


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
III-1 7.240.797 16.732.051 23.972.848 5.290.596 8.297.999 13.588.595
GARANTİ VE KEFALETLER
4.249.652 2.881.512 7.131.164 3.468.753 2.155.313 5.624.066
Teminat Mektupları
4.219.314 2.377.858 6.597.172 3.452.275 1.729.014 5.181.289
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
24.891 0 24.891 23.842 9.820 33.662
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 351.640 351.640 0 210.021 210.021
Diğer Teminat Mektupları
4.194.423 2.026.218 6.220.641 3.428.433 1.509.173 4.937.606
Banka Kredileri
5.359 45.371 50.730 4.359 23.653 28.012
İthalat Kabul Kredileri
5.359 45.371 50.730 4.359 23.653 28.012
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
24.979 458.283 483.262 12.119 402.646 414.765
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
24.979 458.283 483.262 12.119 402.646 414.765
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-1 654.643 1.651.677 2.306.320 408.980 732.956 1.141.936
Cayılamaz Taahhütler
654.643 1.651.677 2.306.320 408.980 732.956 1.141.936
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
233.701 1.651.677 1.885.378 199.041 732.956 931.997
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
254.137 0 254.137 93.447 0 93.447
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
139.473 0 139.473 93.859 0 93.859
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3.382 0 3.382 3.382 0 3.382
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
21.296 0 21.296 12.570 0 12.570
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.654 0 2.654 6.681 0 6.681
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-2 2.336.502 12.198.862 14.535.364 1.412.863 5.409.730 6.822.593
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
2.336.502 12.198.862 14.535.364 1.412.863 5.409.730 6.822.593
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
2.294.286 11.393.223 13.687.509 1.395.538 5.273.833 6.669.371
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.864.300 5.326.371 7.190.671 1.236.056 2.159.762 3.395.818
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
429.986 6.066.852 6.496.838 159.482 3.114.071 3.273.553
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
42.216 805.639 847.855 17.325 135.897 153.222
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
103.049.417 5.798.947 108.848.364 87.100.120 2.485.811 89.585.931
EMANET KIYMETLER
3.656.357 2.823.296 6.479.653 3.287.567 501.498 3.789.065
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.201.405 6.282 1.207.687 1.073.999 219 1.074.218
Tahsile Alınan Çekler
1.034.208 127.249 1.161.457 779.942 80.881 860.823
Tahsile Alınan Ticari Senetler
317.939 8.777 326.716 336.794 10.292 347.086
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
1.102.805 2.680.988 3.783.793 1.096.832 410.106 1.506.938
REHİNLİ KIYMETLER
99.393.060 2.975.651 102.368.711 83.812.553 1.984.313 85.796.866
Menkul Kıymetler
693.818 16.920 710.738 367.817 15.467 383.284
Teminat Senetleri
0 0 0 0 0 0
Emtia
820.376 171.650 992.026 810.667 157.265 967.932
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
16.237.154 0 16.237.154 14.090.933 0 14.090.933
Diğer Rehinli Kıymetler
81.640.832 2.787.081 84.427.913 68.542.256 1.811.581 70.353.837
Rehinli Kıymet Alanlar
880 0 880 880 0 880
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
110.290.214 22.530.998 132.821.212 92.390.716 10.783.810 103.174.526


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.191.629 -349.711
Alınan Kar Payları
783.379 511.115
Ödenen Kar Payları
-675.342 -343.203
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
60.389 39.183
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.779 457
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
73.319 2.641
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-98.085 -60.233
Ödenen Vergiler
-78.327 -25.623
Diğer
1.124.517 -474.048
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.162.561 407.300
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-587.396 933
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-58.087 -413.300
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-594.405 -2.150.966
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-138.143 -32.136
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
-333.236 40.241
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
2.882.654 2.893.923
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-67 -5.525
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-8.759 74.130
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.354.190 57.589
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.346.671 -421.372
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-24.491 -18.066
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-5.261.851 -592.157
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.939.671 188.851
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.148.076 1.325.717
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
6.224.678 6.334.766
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-7.372.754 -5.009.049
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-52.567 12.679
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.193.124 974.613
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.417.635 1.300.475
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.224.511 2.275.088http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782224


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.191 Değişim: -0,64% Hacim : 20.571 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.179 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9671 Değişim: 0,37%
Düşük 7,9310 24.10.2020 Yüksek 7,9771
Açılış: 7,9378
9,4492 Değişim: 0,61%
Düşük 9,3571 24.10.2020 Yüksek 9,4598
Açılış: 9,3915
486,95 Değişim: 0,20%
Düşük 484,84 23.10.2020 Yüksek 490,33
Açılış: 485,99
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.