KAP ***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2019 - 18:17
KAP ***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
335.456 688.315 103.165 917.385 -17.246 900.139 900.139 76.183 -10.959 -10.959 4.149 4.149 69.373 46.107 7.518 55.108 62.626 2.205.181 72.759 2.277.940
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.526 -1.526 -1.526 2.714 53.920 -55.108 -1.188 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
424.964 -3.381 421.583 421.583 202.296 17.265 17.265 -1.497 -1.497 218.064 15.599 80.284 95.883 735.530 29.187 764.717
Dönem Karı (Zararı)
-15.599 -15.599 -15.599 15.599 80.284 95.883 80.284 22.569 102.853
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
440.563 -3.381 437.182 437.182 202.296 17.265 17.265 -1.497 -1.497 218.064 655.246 6.618 661.864
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-12.909 -12.909
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
611 1.763 -36 1.727 1.727 -7 -7 -7 4.186 4.186 6.517 -17.914 -11.397
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
335.456 688.315 103.776 1.342.586 -20.663 1.321.923 1.321.923 278.479 6.299 6.299 2.652 2.652 287.430 48.821 81.223 80.284 161.507 2.947.228 71.123 3.018.351
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
335.456 688.315 103.776 1.338.777 -19.907 1.318.870 1.318.870 262.586 -10.521 -10.521 1.965 1.965 254.030 48.821 108.719 371.153 479.872 3.229.140 89.115 3.318.255
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
18.358 352.795 -371.153 -18.358 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.961 -4.616 -25.577 -25.577 77.147 17.515 17.515 47 47 94.709 20.961 148.956 169.917 239.049 21.637 260.686
Dönem Karı (Zararı)
-20.961 -20.961 -20.961 20.961 148.956 169.917 148.956 21.661 170.617
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.616 -4.616 -4.616 77.147 17.515 17.515 47 47 94.709 90.093 -24 90.069
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-27.345 -27.345
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
335.456 688.315 103.776 1.317.816 -24.523 1.293.293 1.293.293 339.733 6.994 6.994 2.012 2.012 348.739 67.179 482.475 148.956 631.431 3.468.189 83.407 3.551.596


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.717.368 -357.406
Dönem Karı (Zararı)
170.617 102.853
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
170.617 102.853
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.680.798 -570.644
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 455.203 335.647
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
53.527 20.135
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 22.208 5.046
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 31.319 15.089
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-66.067 204.266
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 18.962 20.656
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -21.807 15.371
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -7.225 87.680
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 -55.997 80.559
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
454.919 173.848
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -417.882 -313.622
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 872.801 487.470
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
51.397 830.073
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-202.934 65.415
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-202.934 65.415
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
155.025 46.000
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
155.025 46.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.266 -33.712
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.548 -6.630
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.548 -6.630
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5 774.010 -2.205.686
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-114.603 146.864
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -60 1.869
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
522.429 -265.650
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
15.771 -33.199
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
506.658 -232.451
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-59.581 -259.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-59.581 -259.318
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-400.378 -1.108.153
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-33.897 -30.566
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-286.792 1.732.907
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.251 23.448
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-293.043 1.709.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
97.271 18.799
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.332 6.149
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12.332 6.149
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.073 50.827
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-11.397 -39.051
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
45.470 89.878
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.736.812 -320.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -11.742 -16.740
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -7.702 -19.739
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.568.838 -2.828.478
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -11.397
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
6 -15.736 -1.155.875
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.272 8.875
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.272 8.875
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-442.833 -700.067
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -302.014 -569.217
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -140.819 -130.850
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.115.541 -970.014
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
8 -1.115.541 -970.014
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
120.541 1.600.757
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.053.917 5.291.223
Kredilerden Nakit Girişleri
5.053.917 5.291.223
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.359.015 -3.550.347
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.355.289 -3.556.305
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-3.726 5.958
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
3.767 34.556
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-54.995 0
Ödenen Temettüler
-27.345 -12.909
Ödenen Faiz
-913.670 -475.388
Alınan Faiz
417.882 313.622
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
269.071 -1.585.127
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-12.130 99.354
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
256.941 -1.485.773
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.278.962 1.991.848
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.535.903 506.075


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.568.592 3.085.661
Ticari Alacaklar
3.012.064 3.583.266
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 38.826 54.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 2.973.238 3.528.669
Diğer Alacaklar
717.340 276.971
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 397.251 13.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 320.089 263.446
Türev Araçlar
87.109 84.660
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
29 58.787 68.025
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
29 28.322 16.635
Stoklar
11 3.229.235 2.861.739
Peşin Ödenmiş Giderler
109.386 98.071
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 109.386 98.071
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12.017 6.575
Diğer Dönen Varlıklar
40.113 39.283
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 40.113 39.283
ARA TOPLAM
9.775.856 10.036.226
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.775.856 10.036.226
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
64.877 49.081
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 64.877 49.081
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
13 1.039.387 1.140.630
Ticari Alacaklar
32.419 5.854
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 32.419 5.854
Diğer Alacaklar
3.241.235 2.506.482
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.236.596 2.504.781
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 4.639 1.701
Maddi Duran Varlıklar
3.352.323 3.334.707
Arazi ve Arsalar
14 630.134 625.381
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 125.469 126.962
Binalar
14 1.412.715 1.407.645
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 1.063.794 1.012.240
Taşıtlar
14 2.810 3.179
Mobilya ve Demirbaşlar
14 80.549 94.306
Özel Maliyetler
14 13.980 25.120
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 22.872 39.874
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 137.436 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
782.926 738.390
Şerefiye
197.793 197.793
Diğer Haklar
16 16.515 18.762
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
16 498.096 448.079
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 70.522 73.756
Peşin Ödenmiş Giderler
72.334 49.752
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 72.334 49.752
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 174.512 93.452
Diğer Duran Varlıklar
11.373 6.248
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
20 11.373 6.248
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.908.822 7.924.596
TOPLAM VARLIKLAR
18.684.678 17.960.822
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.184.783 4.427.098
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.983 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 7.983 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.176.800 4.427.098
Banka Kredileri
7 6.129.039 4.424.507
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 47.761 2.591
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.591.551 2.000.447
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.591.551 2.000.447
Banka Kredileri
7 1.591.551 2.000.447
Ticari Borçlar
5.506.791 5.792.577
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 10.615 4.364
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 5.496.176 5.788.213
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 202.287 105.016
Diğer Borçlar
66.827 50.728
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 53.536 49.769
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13.291 959
Türev Araçlar
27.225 250.205
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
29 25.173 235.841
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
29 2.052 14.364
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 140 493
Kısa Vadeli Karşılıklar
471.402 554.699
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 471.402 554.699
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
421.071 375.735
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 421.071 375.735
ARA TOPLAM
14.472.077 13.556.998
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.472.077 13.556.998
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
225.410 749.486
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.903 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 19.903 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
205.507 749.486
Banka Kredileri
7 130.795 742.077
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 74.712 7.409
Ticari Borçlar
13.625 14.631
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 13.625 14.631
Uzun Vadeli Karşılıklar
176.215 164.888
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 124.159 111.100
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17 52.056 53.788
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 236.796 147.739
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
8.959 8.825
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
8.959 8.825
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
661.005 1.085.569
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.133.082 14.642.567
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.468.189 3.229.140
Ödenmiş Sermaye
21 335.456 335.456
Sermaye Düzeltme Farkları
688.315 688.315
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
103.776 103.776
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.293.293 1.318.870
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.293.293 1.318.870
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 1.317.816 1.338.777
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.523 -19.907
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
348.739 254.030
Yabancı Para Çevrim Farkları
339.733 262.586
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
6.994 -10.521
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
6.994 -10.521
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.012 1.965
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
21 2.012 1.965
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
67.179 48.821
Yasal Yedekler
21 67.179 48.821
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 482.475 108.719
Net Dönem Karı veya Zararı
148.956 371.153
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
83.407 89.115
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.551.596 3.318.255
TOPLAM KAYNAKLAR
18.684.678 17.960.822


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 12.006.532 10.615.060 4.180.565 3.617.319
Satışların Maliyeti
22 -8.964.779 -7.379.846 -3.174.900 -2.253.689
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.041.753 3.235.214 1.005.665 1.363.630
BRÜT KAR (ZARAR)
3.041.753 3.235.214 1.005.665 1.363.630
Genel Yönetim Giderleri
24 -290.728 -248.301 -92.514 -86.121
Pazarlama Giderleri
24 -1.368.927 -1.360.182 -497.086 -509.523
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -186.645 -177.187 -63.623 -67.226
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 903.359 912.641 185.662 417.794
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -1.199.510 -2.631.388 -170.658 -1.483.039
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
899.302 -269.203 367.446 -364.485
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -155.025 -46.000 -25.795 -46.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
744.277 -315.203 341.651 -410.485
Finansman Gelirleri
26 1.770.615 3.420.476 429.693 2.137.193
Finansman Giderleri
26 -2.336.009 -3.036.132 -617.241 -1.757.859
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
178.883 69.141 154.103 -31.151
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.266 33.712 -34.421 21.303
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -6.310 -14.048 -1.854 -4.853
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -1.956 47.760 -32.567 26.156
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
170.617 102.853 119.682 -9.848
DÖNEM KARI (ZARARI)
170.617 102.853 119.682 -9.848
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.661 22.569 6.204 11.333
Ana Ortaklık Payları
148.956 80.284 113.478 -21.181
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Nominal Bedeli 1Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kazanç (TL) 28 0,44000000 0,24000000 0,34000000 -0,06000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.671 443.733 -1.806 445.071
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 535.781 0 535.781
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.839 -4.275 -2.258 -2.603
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.168 -87.773 452 -88.107
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 -88.628 0 -88.628
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.168 855 452 521
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
94.740 218.131 -29.787 115.630
Yabancı Para Çevrim Farkları
77.147 202.296 -42.068 138.616
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
77.147 202.296 -42.068 138.616
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
60 -1.870 460 -2.336
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
60 -1.870 460 -2.336
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
22.495 22.219 15.285 -27.073
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
22.495 22.219 15.285 -27.073
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.962 -4.514 -3.464 6.423
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-13 374 -101 467
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-4.949 -4.888 -3.363 5.956
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
90.069 661.864 -31.593 560.701
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
260.686 764.717 88.089 550.853
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.207 17.314
Ana Ortaklık Payları
239.049 735.530 81.882 533
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.127 Değişim: 0,00% Hacim : 9.534 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.127 28.10.2020 Yüksek 1.153
Açılış: 1.150
8,3237 Değişim: 0,43%
Düşük 8,2713 30.10.2020 Yüksek 8,3321
Açılış: 8,2883
9,7280 Değişim: 0,49%
Düşük 9,6423 30.10.2020 Yüksek 9,7457
Açılış: 9,6809
501,23 Değişim: 0,77%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 502,43
Açılış: 497,38
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.