KAP ***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

21.02.2019 - 18:16

***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
335.456 688.315 103.165 561.662 -9.798 551.864 551.864 10.038 48.184 48.184 1.476 1.476 59.698 41.029 -168.010 167.719 -291 1.779.236 59.889 1.839.125
Transferler
5.166 162.553 -167.719 -5.166
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
355.723 -7.448 348.275 348.275 66.145 -59.143 -59.143 2.673 2.673 9.675 12.975 55.108 68.083 426.033 22.331 448.364
Dönem Karı (Zararı)
-12.975 -12.975 -12.975 12.975 55.108 68.083 55.108 16.233 71.341
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
368.698 -7.448 361.250 361.250 66.145 -59.143 -59.143 2.673 2.673 9.675 370.925 6.098 377.023
Kar Payları
-9.461 -9.461
Dönem Sonu Bakiyeler
335.456 688.315 103.165 917.385 -17.246 900.139 900.139 76.183 -10.959 -10.959 4.149 4.149 69.373 46.195 7.518 55.108 62.626 2.205.269 72.759 2.278.028
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
335.456 688.315 103.165 917.385 -17.246 900.139 900.139 76.183 -10.959 -10.959 4.149 4.149 69.373 46.195 7.518 55.108 62.626 2.205.269 72.759 2.278.028
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
35.244 35.244 35.244 35.244
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
35.244 35.244 35.244 35.244
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
335.456 688.315 103.165 917.385 -17.246 900.139 900.139 76.183 -10.959 -10.959 4.149 4.149 69.373 46.195 42.762 55.108 97.870 2.240.513 72.759 2.313.272
Transferler
2.714 52.394 -55.108 -2.714
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
419.629 -2.625 417.004 417.004 186.403 445 445 -2.184 -2.184 184.664 21.173 371.153 392.326 993.994 36.319 1.030.313
Dönem Karı (Zararı)
-21.173 -21.173 -21.173 21.173 371.153 392.326 371.153 29.733 400.886
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
440.802 -2.625 438.177 438.177 186.403 445 445 -2.184 -2.184 184.664 622.841 6.586 629.427
Kar Payları
-12.909 -12.909
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
611 1.763 -36 1.727 1.727 -7 -7 -7 -7.698 -7.698 -5.367 -7.054 -12.421
Dönem Sonu Bakiyeler
335.456 688.315 103.776 1.338.777 -19.907 1.318.870 1.318.870 262.586 -10.521 -10.521 1.965 1.965 254.030 48.909 108.631 371.153 479.784 3.229.140 89.115 3.318.255


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.199.617 603.883
Dönem Karı (Zararı)
400.886 71.341
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
400.886 71.341
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
552.131 788.787
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 456.729 366.814
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
52.089 14.145
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 52.921 9.080
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -832 5.065
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
152.947 163.843
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 32.670 27.797
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 15.499 574
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 50.870 59.564
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 53.908 75.908
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
164.430 161.453
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -566.215 -220.411
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 730.645 381.864
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
382.503 138.674
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
16.105 -9.997
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16.105 -9.997
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
90.859 0
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
90.859 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
42.314 -87.304
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.635 -3.641
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-7.635 -3.641
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5 -798.210 44.800
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
288.105 -221.821
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 2.750 -39.935
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
89.321 -1.182.725
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.424 -1.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
104.745 -1.181.597
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.523 -32.659
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.523 -32.659
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
77.944 -1.133.459
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.618 -47.606
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
53.902 2.070.118
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.875 799
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
56.777 2.069.319
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.719 16.506
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
159 84
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
159 84
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
74.889 127.855
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-7.913 7.373
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
82.802 120.482
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.241.122 638.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
20 -20.852 -17.819
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29 -20.653 -16.605
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.160.018 -967.217
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-12.421 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
13 -1.161.575 -45.663
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.391 7.636
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.391 7.636
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-926.792 -654.619
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -748.112 -487.752
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -178.680 -166.867
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.069.621 -274.571
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
8 -1.069.621 -274.571
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.149.371 1.114.430
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.291.223 3.136.583
Kredilerden Nakit Girişleri
5.291.223 3.136.583
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.036.235 -1.979.011
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.038.310 -1.959.030
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
2.075 -19.981
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
40.474 9.295
Ödenen Temettüler
-12.909 -9.461
Ödenen Faiz
-699.397 -263.387
Alınan Faiz
566.215 220.411
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
188.970 751.096
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
98.144 30.038
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
287.114 781.134
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.991.848 1.210.714
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.278.962 1.991.848


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.085.661 2.000.337
Ticari Alacaklar
3.583.266 3.662.822
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 54.597 39.173
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 3.528.669 3.623.649
Diğer Alacaklar
276.971 261.521
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 13.525 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 263.446 261.521
Türev Araçlar
84.660 13.489
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
31 68.025 11.237
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
31 16.635 2.252
Stoklar
11 2.861.739 2.944.179
Peşin Ödenmiş Giderler
98.071 60.769
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 98.071 60.769
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6.575 8.739
Diğer Dönen Varlıklar
39.283 28.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
21 39.283 28.394
ARA TOPLAM
10.036.226 8.980.250
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.036.226 8.980.250
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
49.081 51.831
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 49.081 51.831
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
13 1.140.630 0
Ticari Alacaklar
5.854 68.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 5.854 68.540
Diğer Alacaklar
2.506.482 1.449.788
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.504.781 1.448.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.701 1.103
Maddi Duran Varlıklar
3.334.707 2.366.014
Arazi ve Arsalar
14 625.381 470.475
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 126.962 88.118
Binalar
14 1.407.645 965.443
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 1.012.240 639.173
Taşıtlar
14 3.179 4.016
Mobilya ve Demirbaşlar
14 94.306 84.418
Özel Maliyetler
14 25.120 26.874
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 39.874 87.497
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
738.390 666.433
Şerefiye
16 197.793 197.793
Diğer Haklar
15 18.762 20.274
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
15 448.079 386.224
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 73.756 62.142
Peşin Ödenmiş Giderler
49.752 81.436
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 49.752 81.436
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 93.452 174.309
Diğer Duran Varlıklar
6.248 7.060
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
21 6.248 7.060
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.924.596 4.865.411
TOPLAM VARLIKLAR
17.960.822 13.845.661
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.427.098 1.341.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.427.098 1.341.892
Banka Kredileri
7 4.424.507 1.341.413
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 2.591 479
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.000.447 2.142.397
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borç
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.258 Değişim: 1,36% Hacim : 7.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.790 15.10.2019 Yüksek 95.873
Açılış: 95.593
5,9077 Değişim: -0,32%
Düşük 5,8604 16.10.2019 Yüksek 5,9342
Açılış: 5,9269
6,5202 Değişim: -0,30%
Düşük 6,4607 16.10.2019 Yüksek 6,5484
Açılış: 6,5396
281,78 Değişim: 0,06%
Düşük 281,59 16.10.2019 Yüksek 281,85
Açılış: 281,63
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.