KAP ***VERVY*** VERA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

02.03.2019 - 19:24

***VERVY*** VERA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
25.000 14.112 18.478 57.590
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
12.654 12.654
Kar Dağıtımı
18.478 -18.478
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(5.5) 18.478 -18.478
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000 32.590 12.654 70.244
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
25.000 32.590 12.654 70.244
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-355 -355
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-355 -355
Yeni Bakiye
III-I 25.000 32.590 -355 12.654 69.889
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.825 -10.825
Kar Dağıtımı
12.654 -12.654
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
V-V 12.654 -12.654
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000 45.244 -355 -10.824 59.064


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
2.054 2.054 8.050 8.050
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 0
TAAHHÜTLER
(2) 2.054 2.054 2.257 2.257
Cayılamaz Taahhütler
2.054 2.054 2.257 2.257
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.054 2.054 2.257 2.257
Cayılabilir Taahhütler
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 5.793 5.793
Alım Satım Amaçlı İşlemler
5.793 5.793
Para ve Faiz Swap İşlemleri
5.793 5.793
Swap Para Alım İşlemleri
5.793 5.793
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
(3) 2.100 2.100 0 0
EMANET KIYMETLER
2.100 2.100 0 0
Tahsile Alınan Çekler
2.100 2.100 68 68
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 -68 -68
REHİNLİ KIYMETLER
0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
4.154 4.154 8.050 8.050


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.825 12.654
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.825 12.654


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 28.413 57.826
Kredilerden Alınan Faizler
20.899 42.605
Bankalardan Alınan Faizler
5.479 13.794
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.035 1.427
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
2.035 1.427
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -39.318 -35.030
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-14.180 -18.002
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-31
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-25.138 -16.997
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
-10.905 22.796
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
(3) -204 -970
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-204 -970
Diğer
-204 -970
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(6) -952
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 503 -823
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-1.169 -914
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-173 523
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
1.845 -432
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 1.344 13.867
FAALİYET BRÜT KÂRI
-10.214 34.870
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(6) -197 -3.000
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -7.552 -12.029
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-17.963 19.841
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-17.963 19.841
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) 7.138 -7.187
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.698 -7.187
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
8.836
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-10.825 12.654
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
-10.825 12.654
Grubun Karı (Zararı)
-10.825 12.654
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.034 1.034 111.547 14.194 125.741
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.034 1.034 9.134 679 9.813
Bankalar
(2) 1.034 1.034 9.134 679 9.813
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
13.515 13.515
Diğer Finansal Varlıklar
13.515 13.515
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
102.413 0 102.413
Diğer Finansal Varlıklar
102.413 102.413
KREDİLER (Net)
(3) 134.445 134.445 22.303 22.303
Donuk Alacaklar
175.309 175.309 63.429 63.429
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-40.864 -40.864 -41.126 -41.126
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-40.864 -40.864 -41.126 -41.126
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(7) 19.034 19.034 49.014 49.014
Satış Amaçlı
19.034 19.034 49.014 49.014
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(8) 100 100 100 100
İştirakler (Net)
100 100 100 100
Konsolide Edilmeyenler
100 100 100 100
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(4) 432 432 521 521
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5) 12 12 32 32
Diğer
12 12 32 32
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(6) 2.333 2.333 169 169
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(6) 0
DİĞER AKTİFLER
(9) 41.303 3.866 45.169 218.572 3.866 222.438
VARLIKLAR TOPLAMI
198.693 3.866 202.559 402.258 18.060 420.318
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0
ALINAN KREDİLER
(2) 16.400 16.400 128.575 128.575
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 12.006 12.006
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(1) 109.925 109.925 102.953 102.953
Tahviller
109.925 109.925 102.953 102.953
FONLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 45 45
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
45 45
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
0
KARŞILIKLAR
(4) 3.084 3.084 3.110 3.110
Çalışan Hakları Karşılığı
84 84 110 110
Diğer Karşılıklar
3.000 3.000 3.000 3.000
CARİ VERGİ BORCU
0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
9.622 9.622 16.860 16.860
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(3) 4.464 4.464 86.525 86.525
ÖZKAYNAKLAR
(6) 59.064 59.064 70.244 70.244
Ödenmiş Sermaye
25.000 25.000 25.000 25.000
Kar Yedekleri
45.244 45.244 32.590 32.590
Yasal Yedekler
3.384 3.384 2.751 2.751
Olağanüstü Yedekler
41.860 41.860 29.839 29.839
Kar veya Zarar
-11.180 -11.180 12.654 12.654
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-355 -355
Dönem Net Kâr veya Zararı
-10.825 -10.825 12.654 12.654
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
202.559 202.559 408.312 12.006 420.318


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
13.377 21.814
Alınan Faizler
27.460 57.826
Ödenen Faizler
-33.107 -35.030
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
-204 -970
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.344 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
10.971 -3.000
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-978 -1.095
Ödenen Vergiler
-1.546 -7.290
Diğer
9.437 11.373
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-68.854 27.134
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 -13.515
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-22.784 102.731
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
175.110 -216.240
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-120.358 58.963
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-100.822 95.195
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-55.477 48.948
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
29.958 -42.485
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-22 -42.469
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
29.980 -16
Diğer
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
5.000 -12.500
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
(5.2.1) 55.000 50.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-50.000 -62.500
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-20.519 -6.037
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(1) 21.553 15.850
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2) 1.034 9.813http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744462


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.164 Değişim: 0,14% Hacim : 34 Mio.TL Son veri saati : 09:55
Düşük 96.164 21.08.2019 Yüksek 96.164
Açılış: 96.164
5,7208 Değişim: -0,09%
Düşük 5,7118 21.08.2019 Yüksek 5,7375
Açılış: 5,726
6,3485 Değişim: -0,26%
Düşük 6,3398 21.08.2019 Yüksek 6,3735
Açılış: 6,3649
275,98 Değişim: -0,58%
Düşük 275,67 21.08.2019 Yüksek 278,25
Açılış: 277,60

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.