KAP ***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2019 - 18:12
KAP ***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 17.826.859 2.712.742 53.823.460 20.837.043 147.200.104 147.200.104
Transferler
20.837.043 -20.837.043 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.176.572 1.176.572 1.176.572
Dönem Sonu Bakiyeler
11 52.000.000 17.826.859 2.712.742 74.660.503 1.176.572 148.376.676 148.376.676
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 17.826.859 2.712.742 74.660.503 15.483.436 162.683.540 162.683.540
Transferler
1.657.666 13.825.770 -15.483.436 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.822.267 12.822.267 12.822.267
Kar Payları
-12.220.000 -12.220.000 -12.220.000
Dönem Sonu Bakiyeler
11 52.000.000 17.826.859 4.370.408 76.266.273 12.822.267 163.285.807 163.285.807


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.909.069 -165.965
Dönem Karı (Zararı)
12.822.267 1.176.572
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-14.152.863 -2.323.107
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.968 10.596
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
70.005 37.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
70.005 37.967
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-325.823 -468.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.044.097 -35.281
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-10.116.584 -1.336.706
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 -10.116.584 -1.336.706
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.746.332 -531.683
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-24.389 -13.543.310
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-124.887 -13.773.649
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
40.164 246.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8.021 77.406
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
52.313 -93.941
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.354.985 -14.689.845
Alınan Temettüler
14 325.823 468.000
Alınan Faiz
1.101.764 508.652
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-4.721.863 -7.650.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
31.558.330 21.197.228
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-189.947 171.374
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
0 644.745
Ödenen Faiz
15 -189.947 -473.371
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.719.122 5.409
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.719.122 5.409
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20 28.860 2.498
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20 26.747.982 7.907


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 26.747.982 28.860
Finansal Yatırımlar
17 112.217.442 127.190.993
Ticari Alacaklar
15.123.076 22.383.086
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 3.873.076 11.133.086
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 11.250.000 11.250.000
Diğer Alacaklar
13.017.909 12.832.393
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 12.816.471 12.703.963
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 201.438 128.430
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21.353 2.916
Diğer Dönen Varlıklar
6 432.530 399.088
ARA TOPLAM
167.560.292 162.837.336
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
167.560.292 162.837.336
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
18.990 28.958
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
18.990 28.958
TOPLAM VARLIKLAR
167.579.282 162.866.294
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
40.902 738
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
40.902 738
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 23.023 15.002
Diğer Borçlar
3.940.218 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 3.940.218 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
106.048 59.545
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
106.048 59.545
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 98.831 46.518
ARA TOPLAM
4.209.022 121.803
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.209.022 121.803
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
84.453 60.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
84.453 60.951
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
84.453 60.951
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.293.475 182.754
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
163.285.807 162.683.540
Ödenmiş Sermaye
11 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 17.826.859 17.826.859
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 4.370.408 2.712.742
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
76.266.273 74.660.503
Net Dönem Karı veya Zararı
12.822.267 15.483.436
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
163.285.807 162.683.540
TOPLAM KAYNAKLAR
167.579.282 162.866.294


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 31.558.330 32.447.228 31.558.330 19.947.228
Satışların Maliyeti
12 -29.811.998 -31.915.545 -29.811.998 -19.932.920
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.746.332 531.683 1.746.332 14.308
BRÜT KAR (ZARAR)
1.746.332 531.683 1.746.332 14.308
Genel Yönetim Giderleri
13 -1.488.635 -1.246.109 -808.286 -525.826
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 12.754.929 2.985.522 11.067.726 2.389.725
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -187 -621.153 -105 -621.059
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.012.439 1.649.943 12.005.667 1.257.148
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.012.439 1.649.943 12.005.667 1.257.148
Finansman Giderleri
15 -190.172 -473.371 -132.908 -256.342
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.822.267 1.176.572 11.872.759 1.000.806
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.822.267 1.176.572 11.872.759 1.000.806
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.822.267 1.176.572 11.872.759 1.000.806
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.822.267 1.176.572 11.872.759 1.000.806
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 16 0,25000000 0,02000000 0,23000000 0,02000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.822.267 1.176.572 11.872.759 1.000.806
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.822.267 1.176.572 11.872.759 1.000.806http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781153


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
108.869 Değişim: 0,19% Hacim : 9.762 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 108.352 06.12.2019 Yüksek 109.315
Açılış: 109.009
5,7894 Değişim: 0,68%
Düşük 5,7410 06.12.2019 Yüksek 5,7903
Açılış: 5,7505
6,3999 Değişim: 0,14%
Düşük 6,3758 06.12.2019 Yüksek 6,4081
Açılış: 6,3908
271,87 Değişim: -0,38%
Düşük 270,61 06.12.2019 Yüksek 273,91
Açılış: 272,90
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.