KAP ***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

08.08.2019 - 21:14
KAP ***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
180.000 -525 12.612 124.065 66.818 382.970
Yeni Bakiye
180.000 -525 12.612 124.065 66.818 382.970
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-67 30.513 30.446
Kar Dağıtımı
428 3.341 63.049 -66.818
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
428 3.341 63.049 -66.818
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000 428 -592 15.953 187.114 30.513 413.416
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
180.000 428 -1.042 15.953 187.114 -36.974 345.479
Yeni Bakiye
180.000 428 -1.042 15.953 187.114 -36.974 345.479
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
244 -32.684 -32.440
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-428 -428
Kar Dağıtımı
690 -37.664 36.974
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
690 -37.664 36.974
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000 1.118 -798 15.953 149.022 -32.684 312.611


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
505.411 485.239 237.975 249.753
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0 0
İskontolu
0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
10 505.411 485.239 237.975 249.753
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
10 490.267 473.778 230.884 244.083
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
10 15.144 11.461 7.091 5.670
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-529.498 -404.298 -255.723 -213.118
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-456.769 -342.099 -224.354 -173.114
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-456 0 -456 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-58.605 -51.696 -27.120 -34.100
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-13.668 -10.503 -3.793 -5.904
BRÜT KAR (ZARAR)
-24.087 80.941 -17.748 36.635
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-78.002 -48.326 -53.558 -23.430
Personel Giderleri
-11.291 -10.038 -5.754 -5.345
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-465 -146 -236 -75
Genel İşletme Giderleri
-63.326 -36.627 -45.804 -17.967
Diğer
-2.920 -1.515 -1.764 -43
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-102.089 32.615 -71.306 13.205
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
281.839 391.577 135.777 219.242
Bankalardan Alınan Faizler
4.340 5.066 1.605 2.817
Kambiyo İşlemleri Karı
179.111 377.747 80.021 211.955
Diğer
98.388 8.764 54.151 4.470
KARŞILIK GİDERLERİ
-59.840 -30.832 -6.866 -40.432
Özel Karşılıklar
-59.840 -30.832 -6.866 -40.432
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-162.391 -355.095 -72.238 -201.320
Kambiyo İşlemleri Zararı
-162.391 -355.095 -72.238 -201.320
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-42.481 38.265 -14.633 -9.305
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-42.481 38.265 -14.633 -9.305
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
11 9.797 -7.752 3.604 2.449
Cari Vergi Karşılığı
11 9.707 -22.618 3.550 -7.308
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
90 54
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
11 0 14.866 9.757
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-32.684 30.513 -11.029 -6.856
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
-32.684 30.513 -11.029 -6.856
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-32.684 30.513 -11.029 -6.856
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
-48.890 53.328
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
501.499 478.844
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-582.197 -400.311
Alınan Ücret ve Komisyonlar
10 15.144 11.461
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5 64.613 24.404
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-18.913 -43.261
Ödenen Vergiler
5.221 -6.274
Diğer
-34.257 -11.535
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
492.499 -605.381
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
1.496.394 -538.833
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
714.548 -94.837
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.633.974 13.717
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-84.469 14.572
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
443.609 -552.053
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-4.499 -523
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
-637 61
Diğer
-2.813 573
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-7.949 111
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
816.500
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-205.776 -123.484
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-205.776 693.016
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
7.280 11.634
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
237.164 152.708
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
100.089 36.194
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
337.253 188.902


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-32.684 30.513 -11.029 -6.856
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
244 -67 175 -29
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
244 -67 175 -29
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
305 -84 219 -36
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-61 17 -44 7
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-32.440 30.446 -10.854 -6.885


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 197.291 219.277 416.568 141.299 679.490 820.789
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.959.523 244.422 6.203.945 7.516.332 250.739 7.767.071
Faktoring Alacakları
0 0
Finansman Kredileri
5 5.470.183 215.079 5.685.262 7.185.092 250.739 7.435.831
Tüketici Kredileri
5 1.707.729 1.707.729 2.363.490 2.363.490
Kredi Kartları
0 0
Taksitli Ticari Krediler
5 3.762.454 215.079 3.977.533 4.821.602 250.739 5.072.341
Takipteki Alacaklar
5 709.020 30.908 739.928 557.258 557.258
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-219.680 -1.565 -221.245 -226.018 -226.018
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7.020 7.020 4.471 4.471
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
46.603 46.603 46.308 46.308
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
5.084 5.084 203 203
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
43.716 43.716 43.867 43.867
DİĞER AKTİFLER
34.830 1.341 36.171 114.655 1.827 116.482
ARA TOPLAM
6.294.067 465.040 6.759.107 7.867.135 932.056 8.799.191
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
3 9.904 0 9.904 2.756 0 2.756
Satış Amaçlı
9.904 9.904 2.756 2.756
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
6.303.971 465.040 6.769.011 7.869.891 932.056 8.801.947
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
6 3.563.397 2.113.052 5.676.449 4.401.682 2.975.108 7.376.790
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
4.026 4.026 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
6 612.458 612.458 818.234 818.234
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KARŞILIKLAR
35.772 0 35.772 45.592 0 45.592
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
5.358 5.358 9.595 9.595
Genel Karşılıklar
8 18.090 18.090 24.564 24.564
Diğer Karşılıklar
8 12.324 12.324 11.433 11.433
CARİ VERGİ BORCU
12.107 91 12.198 16.058 72 16.130
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
111.864 3.633 115.497 191.382 8.340 199.722
ARA TOPLAM
4.339.624 2.116.776 6.456.400 5.472.948 2.983.520 8.456.468
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
ÖZKAYNAKLAR
9 312.611 0 312.611 345.479 0 345.479
Ödenmiş Sermaye
9 180.000 180.000 180.000 180.000
Sermaye Yedekleri
1.118 0 1.118 428 0 428
Diğer Sermaye Yedekleri
1.118 1.118 428 428
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-798 -798 -1.042 -1.042
Kar Yedekleri
15.953 0 15.953 15.953 0 15.953
Yasal Yedekler
15.953 15.953 15.953 15.953
Kar veya Zarar
116.338 0 116.338 150.140 0 150.140
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
149.022 149.022 187.114 187.114
Dönem Net Kâr veya Zararı
-32.684 -32.684 -36.974 -36.974
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
4.652.235 2.116.776 6.769.011 5.818.427 2.983.520 8.801.947


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
8.2 21.027.306 3.162.872 24.190.178 24.492.834 3.466.003 27.958.837
VERİLEN TEMİNATLAR
8.3 72.966 72.966 72.966 72.966
TAAHHÜTLER
8.4 58.441 3.888 62.329 70.682 1.666 72.348
Cayılabilir Taahhütler
58.441 3.888 62.329 70.682 1.666 72.348
Diğer Cayılabilir Taahhütler
58.441 3.888 62.329 70.682 1.666 72.348
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0
EMANET KIYMETLER
0 1.197 1.197 0 1.094 1.094
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
21.158.713 3.167.957 24.326.670 24.636.482 3.468.763 28.105.245http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781480


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.210 Değişim: 0,42% Hacim : 22.658 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.202 20.10.2020 Yüksek 1.214
Açılış: 1.208
7,8622 Değişim: -0,05%
Düşük 7,8562 21.10.2020 Yüksek 7,8661
Açılış: 7,8659
9,3032 Değişim: 0,04%
Düşük 9,2883 21.10.2020 Yüksek 9,3043
Açılış: 9,2998
483,11 Değişim: 0,18%
Düşük 481,66 21.10.2020 Yüksek 483,58
Açılış: 482,24
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.