KAP ***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2018 - 21:12

***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.000.000 58.968.578 101.198 1.779.690 -49.239.594 15.134.332 186.744.204 12.634 186.756.838
Transferler
-105.677 15.240.009 -15.134.332
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
488.362 3.834.803 4.323.165 4.063 4.327.228
Kar Payları
-1.756 -1.756 -1.756
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000.000 58.862.901 589.560 1.779.690 -34.001.341 3.834.803 191.065.613 16.697 191.082.310
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.000.000 55.562.840 1.715.044 1.779.690 -33.788.218 39.648.156 224.917.512 12.947 224.930.459
Transferler
-159.400 4.053.273 35.754.283 -39.648.156
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.320.032 20.789.203 18.469.171 157 18.469.328
Kar Payları
-31.004.061 -31.004.061 -31.004.061
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000.000 55.403.440 -604.988 5.832.963 -29.037.996 20.789.203 212.382.622 13.104 212.395.726


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.944.498 42.927.042
Dönem Karı (Zararı)
20.789.360 3.838.866
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20.789.360 3.838.866
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
33.601.149 22.740.482
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7, 8 13.300.080 9.125.957
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
297.384 198.215
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
87.979 230.664
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 209.405 -32.449
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.785.193 2.773.939
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.877.411 2.811.123
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-92.218 -37.184
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13, 14 13.392.327 9.395.922
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-635.712 -829.261
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11.664.329 10.113.988
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
2.363.710 111.195
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 3.843.229 1.267.096
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-17.064 -20.647
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-17.064 -20.647
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-30.101.960 18.529.280
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 23.085.134 4.474.284
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.547.135 -5.420.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
17.537.999 9.895.017
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.017 -57.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.017 -57.294
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -44.528.426 -12.795.514
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-14.362.403 -3.629.124
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.730.844 13.950.846
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.021.845 -13.867
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-13.708.999 13.964.713
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-744.570 -2.077.103
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
631.880 -113.615
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
165.745 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
466.135 -113.615
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
26.934.164 18.677.802
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.385.878 98.998
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-113.643 822.382
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.272.235 -723.384
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
24.288.549 45.108.628
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.526.829 -1.967.757
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.924.385 -218.399
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
107.163 4.570
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-18.125.338 -21.773.386
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.980 439.142
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.980 439.142
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.150.318 -22.212.528
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -17.302.459 -20.806.635
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -847.859 -1.405.893
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.963.284 -10.329.803
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
246.576.302 219.972.788
Kredilerden Nakit Girişleri
246.576.302 219.972.788
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-199.508.836 -221.712.671
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-199.508.836 -221.712.671
Ödenen Temettüler
16 -31.004.061 -1.756
Ödenen Faiz
-11.664.329 -9.379.358
Alınan Faiz
564.208 791.194
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.782.444 10.823.853
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.782.444 10.823.853
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 54.853.609 44.854.772
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 57.636.053 55.678.625


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 57.707.557 54.853.609
Ticari Alacaklar
5 73.339.700 90.938.438
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5, 16 11.687.867 16.329.557
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 61.651.833 74.608.881
Diğer Alacaklar
89.525 88.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
89.525 88.525
Stoklar
6 248.576.963 204.257.942
Peşin Ödenmiş Giderler
28.879.760 14.517.357
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
28.879.760 14.517.357
Diğer Dönen Varlıklar
7.982.819 7.869.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7.982.819 7.869.176
ARA TOPLAM
416.576.324 372.525.047
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
416.576.324 372.525.047
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
71.125 71.108
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
71.125 71.108
Maddi Duran Varlıklar
7 206.822.204 202.206.305
Arazi ve Arsalar
72.000.000 72.000.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
4.020.293 4.194.907
Binalar
41.819.154 42.356.393
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.917.211 2.115.685
Taşıtlar
643.073 0
Mobilya ve Demirbaşlar
31.864.105 28.904.072
Özel Maliyetler
50.850.651 50.145.598
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.284.517 1.048.856
Diğer Maddi Duran Varlıklar
1.423.200 1.440.794
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 4.381.115 4.154.692
Diğer Haklar
4.381.115 4.154.692
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
211.274.444 206.432.105
TOPLAM VARLIKLAR
627.850.768 578.957.152
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 44.458.319 59.092.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
44.458.319 59.092.461
Banka Kredileri
44.458.319 59.092.461
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 100.138.919 49.638.635
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
100.138.919 49.638.635
Banka Kredileri
100.138.919 49.638.635
Ticari Borçlar
5 130.256.291 141.941.887
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 16 1.676.961 7.595.229
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 128.579.330 134.346.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.641.865 7.386.435
Diğer Borçlar
1.411.371 779.491
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 491.246 25.111
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
920.125 754.380
Ertelenmiş Gelirler
24.403.599 22.735.149
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
24.403.599 22.735.149
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 5.167.005 6.439.860
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 5.029.236 3.768.310
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 4.788.946 3.435.802
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 240.290 332.508
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.448.200 4.720.435
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.448.200 4.720.435
ARA TOPLAM
320.954.805 296.502.663
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
320.954.805 296.502.663
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
24.737.358 13.536.035
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
24.737.358 13.536.035
Banka Kredileri
4 24.737.358 13.536.035
Ertelenmiş Gelirler
52.190.422 26.924.708
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
52.190.422 26.924.708
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.456.644 11.559.165
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14.456.644 11.559.165
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 3.115.813 5.504.122
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
94.500.237 57.524.030
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
415.455.042 354.026.693
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
212.382.622 224.917.512
Ödenmiş Sermaye
10 160.000.000 160.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
54.798.452 57.277.884
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
54.798.452 57.277.884
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
55.403.440 55.562.840
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-604.988 1.715.044
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.832.963 1.779.690
Yasal Yedekler
5.832.963 1.779.690
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-29.037.996 -33.788.218
Net Dönem Karı veya Zararı
20.789.203 39.648.156
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.104 12.947
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
212.395.726 224.930.459
TOPLAM KAYNAKLAR
627.850.768 578.957.152


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 386.675.533 284.489.500 200.578.863 149.066.000
Satışların Maliyeti
11 -182.820.301 -132.474.656 -89.365.912 -63.303.798
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
203.855.232 152.014.844 111.212.951 85.762.202
BRÜT KAR (ZARAR)
203.855.232 152.014.844 111.212.951 85.762.202
Genel Yönetim Giderleri
12 -21.079.698 -17.701.422 -9.016.116 -9.291.532
Pazarlama Giderleri
12 -153.931.968 -121.856.734 -76.143.668 -65.896.986
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 13.301.459 8.086.608 8.664.852 4.821.657
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -8.311.162 -4.686.056 -5.017.054 -2.506.892
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
33.833.863 15.857.240 29.700.965 12.888.449
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17.064 20.647 2.543 20.545
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
33.850.927 15.877.887 29.703.508 12.908.994
Finansman Gelirleri
14 8.063.730 6.430.427 5.456.422 4.391.286
Finansman Giderleri
14 -17.282.068 -17.202.352 -9.653.639 -10.019.246
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.632.589 5.105.962 25.506.291 7.281.034
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.843.229 -1.267.096 -4.823.368 -1.382.739
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -5.651.530 -1.544.741 -5.309.078 -1.538.770
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 1.808.301 277.645 485.710 156.031
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.789.360 3.838.866 20.682.923 5.898.295
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.789.360 3.838.866 20.682.923 5.898.295
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
157 4.063 145 4.048
Ana Ortaklık Payları
20.789.203 3.834.803 20.682.778 5.894.247
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç ( zarar ) 0,13000000 0,02400000 0,13000000 0,03700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.320.032 488.362 -958.228 242.728
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.900.040 610.452 -3.240.491 303.409
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
580.008 -122.090 2.282.263 -60.681
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
580.008 -122.090 2.282.263 -60.681
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.320.032 488.362 -958.228 242.728
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.469.328 4.327.228 19.724.695 6.141.023
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
157 4.063 145 4.048
Ana Ortaklık Payları
18.469.171 4.323.165 19.724.550 6.136.975http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703731


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.237 Değişim: -0,10% Hacim : 8.763 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.933 20.09.2019 Yüksek 100.964
Açılış: 100.641
5,7428 Değişim: 0,42%
Düşük 5,6815 21.09.2019 Yüksek 5,7499
Açılış: 5,7186
6,3303 Değişim: 0,17%
Düşük 6,2827 21.09.2019 Yüksek 6,3360
Açılış: 6,3197
280,12 Değişim: 1,64%
Düşük 274,46 20.09.2019 Yüksek 280,26
Açılış: 275,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.