KAP ***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor

10.05.2019 - 18:26
KAP ***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor

***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 723.918 0 91.823 873.080 -23.265 1.149.680 80.727 -157.573 0 14.296.045 3.723.383 0 23.257.818 0 23.257.818
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 161.636 0 0 570.122 0 731.758 0 731.758
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 161.636 0 0 570.122 0 731.758 0 731.758
Yeni Bakiye
2.500.000 723.918 0 91.823 873.080 -23.265 1.149.680 80.727 4.063 0 14.296.045 4.293.505 0 23.989.576 0 23.989.576
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -28.527 0 9.979 0 -23.347 0 0 0 1.051.421 1.009.526 0 1.009.526
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 723.918 0 91.823 844.553 -23.265 1.159.659 80.727 -19.284 0 14.296.045 4.293.505 1.051.421 24.999.102 0 24.999.102
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 723.918 0 90.752 1.018.326 -33.854 1.480.717 80.727 -100.297 0 17.864.763 4.725.138 0 28.350.190 0 28.350.190
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.500.000 723.918 0 90.752 1.018.326 -33.854 1.480.717 80.727 -100.297 0 17.864.763 4.725.138 0 28.350.190 0 28.350.190
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -678 0 -93.050 0 -295.118 0 0 0 651.222 262.376 0 262.376
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 2.762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.762 0 2.762
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 723.918 0 93.514 1.017.648 -33.854 1.387.667 80.727 -395.415 0 17.864.763 4.725.138 651.222 28.615.328 0 28.615.328


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
117.140.926 176.107.193 293.248.119 94.630.911 144.091.940 238.722.851
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 37.645.448 31.659.705 69.305.153 36.971.920 28.193.356 65.165.276
Teminat Mektupları
V-III-1 37.612.878 17.252.738 54.865.616 36.896.905 15.053.372 51.950.277
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
3.502.498 6.349.483 9.851.981 3.807.039 5.902.336 9.709.375
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.448.497 0 1.448.497 1.314.771 0 1.314.771
Diğer Teminat Mektupları
32.661.883 10.903.255 43.565.138 31.775.095 9.151.036 40.926.131
Banka Kredileri
12.713 3.606.255 3.618.968 24.005 2.948.104 2.972.109
İthalat Kabul Kredileri
0 447.240 447.240 0 586.987 586.987
Diğer Banka Kabulleri
12.713 3.159.015 3.171.728 24.005 2.361.117 2.385.122
Akreditifler
19.857 10.754.670 10.774.527 51.010 10.148.777 10.199.787
Belgeli Akreditifler
19.857 10.754.670 10.774.527 51.010 10.148.777 10.199.787
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 4.486 4.486 0 4.199 4.199
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 41.556 41.556 0 38.904 38.904
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
42.780.202 33.380.891 76.161.093 36.959.594 26.856.010 63.815.604
Cayılamaz Taahhütler
V-III-1 38.349.242 7.107.555 45.456.797 32.609.583 2.252.627 34.862.210
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
V-III-1 4.717.895 7.107.555 11.825.450 1.501.627 2.252.627 3.754.254
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
2.250 0 2.250 2.250 0 2.250
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
V-III-1 15.241.573 0 15.241.573 14.103.024 0 14.103.024
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
V-III-1 2.434.448 0 2.434.448 1.979.217 0 1.979.217
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
V-III-1 14.534.928 0 14.534.928 13.549.649 0 13.549.649
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
518.245 0 518.245 571.282 0 571.282
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
899.903 0 899.903 902.534 0 902.534
Cayılabilir Taahhütler
4.430.960 26.273.336 30.704.296 4.350.011 24.603.383 28.953.394
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
4.430.960 26.273.336 30.704.296 4.350.011 24.603.383 28.953.394
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
36.715.276 111.066.597 147.781.873 20.699.397 89.042.574 109.741.971
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
36.715.276 111.066.597 147.781.873 20.699.397 89.042.574 109.741.971
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.710.046 3.179.413 5.889.459 1.201.285 1.543.434 2.744.719
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.359.638 1.589.811 2.949.449 602.318 771.805 1.374.123
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.350.408 1.589.602 2.940.010 598.967 771.629 1.370.596
Para ve Faiz Swap İşlemleri
25.184.339 94.251.546 119.435.885 13.638.148 73.193.459 86.831.607
Swap Para Alım İşlemleri
2.126.820 33.938.672 36.065.492 2.532.776 19.685.170 22.217.946
Swap Para Satım İşlemleri
19.357.519 14.035.341 33.392.860 7.805.372 9.975.981 17.781.353
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.850.000 23.138.767 24.988.767 1.650.000 21.766.154 23.416.154
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.850.000 23.138.766 24.988.766 1.650.000 21.766.154 23.416.154
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
746.582 2.165.557 2.912.139 697.904 1.784.623 2.482.527
Para Alım Opsiyonları
574.322 857.034 1.431.356 349.778 865.498 1.215.276
Para Satım Opsiyonları
172.260 1.308.523 1.480.783 348.126 919.125 1.267.251
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
8.074.309 11.470.081 19.544.390 5.162.060 12.521.058 17.683.118
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.647.251.273 1.324.764.437 2.972.015.710 1.553.971.819 1.217.345.200 2.771.317.019
EMANET KIYMETLER
50.679.310 4.651.851 55.331.161 48.337.336 3.671.333 52.008.669
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
38.918.132 751.627 39.669.759 36.285.318 395.353 36.680.671
Tahsile Alınan Çekler
8.781.887 1.276.147 10.058.034 9.189.448 1.154.341 10.343.789
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.566.681 422.893 1.989.574 1.522.229 445.168 1.967.397
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.152 226 2.378 2.152 211 2.363
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
309 109.065 109.374 309 100.301 100.610
Emanet Kıymet Alanlar
1.410.149 2.091.893 3.502.042 1.337.880 1.575.959 2.913.839
REHİNLİ KIYMETLER
443.095.526 222.802.514 665.898.040 428.045.010 204.235.157 632.280.167
Menkul Kıymetler
335.345 10.896 346.241 354.739 9.824 364.563
Teminat Senetleri
737.039 1.089.621 1.826.660 681.820 1.135.681 1.817.501
Emtia
32.062.169 1.809.012 33.871.181 32.405.583 1.711.768 34.117.351
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
350.478.032 178.966.455 529.444.487 340.951.847 163.744.146 504.695.993
Diğer Rehinli Kıymetler
58.669.422 40.703.878 99.373.300 52.805.682 37.364.638 90.170.320
Rehinli Kıymet Alanlar
813.519 222.652 1.036.171 845.339 269.100 1.114.439
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.153.476.437 1.097.310.072 2.250.786.509 1.077.589.473 1.009.438.710 2.087.028.183
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.764.392.199 1.500.871.630 3.265.263.829 1.648.602.730 1.361.437.140 3.010.039.870


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.740.848 1.640.241
Alınan Faizler
8.777.020 5.282.244
Ödenen Faizler
-7.018.696 -3.650.588
Alınan Temettüler
1.337 9.352
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.208.466 619.851
Elde Edilen Diğer Kazançlar
45.001 18.657
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
509.122 503.785
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-755.659 -598.168
Ödenen Vergiler
-342.052 -358.809
Diğer
-683.691 -186.083
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-4.707.561 -10.372.833
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-64.495 -5.876
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-3.605.619 -2.504.235
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-24.187.228 -13.606.132
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-611.792 1.335.698
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
2.527.161 -1.130.736
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
16.276.310 7.712.811
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-346.258 2.788.273
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
5.304.360 -4.962.636
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-2.966.713 -8.732.592
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-5.579.368 -611.281
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-58.509 -40.520
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
101.413 192.165
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-6.165.770 -1.553.735
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.024.261 1.037.232
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-741.660 -647.475
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
175.667 406.377
Diğer
85.230 -5.325
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
6.131.297 5.258.101
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
10.253.754 8.186.805
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-4.041.826 -2.928.704
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-80.631 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-125.961 53.724
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-2.540.745 -4.032.048
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
19.472.141 20.947.063
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
16.931.396 16.915.015


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
651.222 1.051.421
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-388.846 -41.895
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-93.728 -18.548
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-754 -107
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-100.234 13.737
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.260 -32.178
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-295.118 -23.347
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-372.149 -29.802
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
77.031 6.455
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
262.376 1.009.526


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
17.994.698 37.330.814 55.325.512 16.994.539 33.757.346 50.751.885
Nakit ve Nakit Benzerleri
V-I-1 2.225.462 33.768.293 35.993.755 5.234.656 32.032.981 37.267.637
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 2.224.668 28.226.705 30.451.373 5.235.557 27.018.932 32.254.489
Bankalar
V-I-3 4.679 5.541.588 5.546.267 4.544 5.014.049 5.018.593
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
V-I-16 -3.885 0 -3.885 -5.445 0 -5.445
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-2 47.436 88.220 135.656 1.395 69.766 71.161
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 88.220 88.220 0 69.766 69.766
Diğer Finansal Varlıklar
47.436 0 47.436 1.395 0 1.395
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 10.967.257 2.834.960 13.802.217 7.727.407 1.274.971 9.002.378
Devlet Borçlanma Senetleri
10.961.351 2.831.274 13.792.625 7.662.348 1.271.520 8.933.868
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 3.686 3.686 0 3.451 3.451
Diğer Finansal Varlıklar
5.906 0 5.906 65.059 0 65.059
Türev Finansal Varlıklar
V-I-2 4.754.543 639.341 5.393.884 4.031.081 379.628 4.410.709
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
4.754.543 639.341 5.393.884 4.031.081 379.628 4.410.709
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
190.706.416 96.175.385 286.881.801 172.474.615 89.047.965 261.522.580
Krediler
V-I-5 169.929.517 88.196.747 258.126.264 150.932.385 81.474.522 232.406.907
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-10 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-6 32.917.764 8.011.927 40.929.691 32.377.288 7.603.222 39.980.510
Devlet Borçlanma Senetleri
32.908.935 7.684.689 40.593.624 32.326.808 7.413.026 39.739.834
Diğer Finansal Varlıklar
8.829 327.238 336.067 50.480 190.196 240.676
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-12.140.865 -33.289 -12.174.154 -10.835.058 -29.779 -10.864.837
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 2.573.591 0 2.573.591 1.618.562 0 1.618.562
Satış Amaçlı
2.573.591 0 2.573.591 1.618.562 0 1.618.562
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
2.580.852 423.928 3.004.780 2.647.659 403.558 3.051.217
İştirakler (Net)
V-I-7 612.257 0 612.257 619.582 0 619.582
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
612.257 0 612.257 619.582 0 619.582
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-8 1.968.595 423.928 2.392.523 2.028.077 403.558 2.431.635
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
1.666.692 423.928 2.090.620 1.726.174 403.558 2.129.732
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
301.903 0 301.903 301.903 0 301.903
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
2.901.428 10.506 2.911.934 2.557.495 10.130 2.567.625
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
224.591 0 224.591 218.152 0 218.152
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
224.591 0 224.591 218.152 0 218.152
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-12 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-13 0 0 0 29.776 0 29.776
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-15 4.035.802 8.266.080 12.301.882 3.279.602 8.316.242 11.595.844
VARLIKLAR TOPLAMI
221.017.378 142.206.713 363.224.091 199.820.400 131.535.241 331.355.641
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 108.633.433 89.490.506 198.123.939 109.592.026 69.815.881 179.407.907
ALINAN KREDİLER
V-II-3 776.790 40.235.948 41.012.738 747.607 40.602.229 41.349.836
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
30.446.437 5.566.229 36.012.666 26.614.533 2.109.204 28.723.737
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-3 9.399.105 19.165.003 28.564.108 7.375.071 14.971.993 22.347.064
Bonolar
4.073.432 0 4.073.432 3.645.695 0 3.645.695
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
5.325.673 19.165.003 24.490.676 3.729.376 14.971.993 18.701.369
FONLAR
3.054 0 3.054 3.054 0 3.054
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.054 0 3.054 3.054 0 3.054
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-2 2.294.177 788.700 3.082.877 2.123.319 425.858 2.549.177
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.294.177 788.700 3.082.877 2.123.319 425.858 2.549.177
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-5 770.613 0 770.613 0 0 0
KARŞILIKLAR
V-II-7 2.210.807 5.561 2.216.368 2.266.153 5.206 2.271.359
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.067.973 0 1.067.973 1.035.025 0 1.035.025
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.142.834 5.561 1.148.395 1.231.128 5.206 1.236.334
CARİ VERGİ BORCU
V-II-8 563.311 1.499 564.810 774.563 1.301 775.864
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-8 0 4.300 4.300 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-9 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-10 5.521.839 7.887.243 13.409.082 5.668.121 7.353.902 13.022.023
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
5.521.839 7.887.243 13.409.082 5.668.121 7.353.902 13.022.023
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-4 7.528.292 3.315.916 10.844.208 7.381.601 5.173.829 12.555.430
ÖZKAYNAKLAR
V-II-11 28.643.929 -28.601 28.615.328 28.333.549 16.641 28.350.190
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 2.500.000 0 2.500.000 2.500.000 0 2.500.000
Sermaye Yedekleri
817.432 0 817.432 814.670 0 814.670
Hisse Senedi İhraç Primleri
723.918 0 723.918 723.918 0 723.918
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
93.514 0 93.514 90.752 0 90.752
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.375.645 -4.184 2.371.461 2.469.172 -3.983 2.465.189
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-290.271 -24.417 -314.688 -40.194 20.624 -19.570
Kar Yedekleri
17.864.763 0 17.864.763 17.864.763 0 17.864.763
Yasal Yedekler
2.007.670 0 2.007.670 2.007.670 0 2.007.670
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
15.406.693 0 15.406.693 15.406.693 0 15.406.693
Diğer Kar Yedekleri
450.400 0 450.400 450.400 0 450.400
Kar veya Zarar
5.376.360 0 5.376.360 4.725.138 0 4.725.138
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
4.725.138 0 4.725.138 570.816 0 570.816
Dönem Net Kâr veya Zararı
651.222 0 651.222 4.154.322 0 4.154.322
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
196.791.787 166.432.304 363.224.091 190.879.597 140.476.044 331.355.641


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-1 9.677.364 6.363.251
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 7.969.735 5.494.766
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
99.110 76.024
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 66.749 28.081
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
0 3.864
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 1.538.407 758.135
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
400.039 154.942
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.138.368 603.193
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
3.363 2.381
FAİZ GİDERLERİ (-)
-7.332.592 -4.057.080
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -4.458.437 -2.784.536
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -370.336 -200.218
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.594.042 -537.088
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
V-IV-2 -870.306 -517.442
Kiralama Faiz Giderleri
-35.884 0
Diğer Faiz Giderleri
-3.587 -17.796
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
2.344.772 2.306.171
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
978.559 443.857
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.208.466 619.851
Gayri Nakdi Kredilerden
166.499 92.701
Diğer
1.041.967 527.150
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-229.907 -175.994
Gayri Nakdi Kredilere
-63 -82
Diğer
-229.844 -175.912
TEMETTÜ GELİRLERİ
1.337 44.413
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-3 128.934 112.817
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-3 46.551 26.901
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
V-IV-3 9.735 83.165
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-3 72.648 2.751
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-4 1.369.707 949.563
FAALİYET BRÜT KÂRI
4.823.309 3.856.821
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-5 -2.461.830 -1.283.114
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-5 -31.795 -10.200
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-688.538 -538.381
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-6 -859.529 -725.216
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
781.617 1.299.910
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-7 781.617 1.299.910
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-10 -130.395 -248.489
Cari Vergi Karşılığı
V-IV-10 -19.453 -290.888
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
V-IV-10 -628.226 -90.133
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
V-IV-10 517.284 132.532
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-9 651.222 1.051.421
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-11 651.222 1.051.421
Grubun Karı (Zararı)
651.222 1.051.421
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

100 Adet Hisse Başına Kar/Zarar (Tam TL) 0,26050000 0,42060000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763171


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.191 Değişim: -0,64% Hacim : 20.571 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.179 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9671 Değişim: 0,37%
Düşük 7,9310 24.10.2020 Yüksek 7,9771
Açılış: 7,9378
9,4492 Değişim: 0,61%
Düşük 9,3571 24.10.2020 Yüksek 9,4598
Açılış: 9,3915
486,95 Değişim: 0,20%
Düşük 484,84 23.10.2020 Yüksek 490,33
Açılış: 485,99
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.