KAP ***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 18:16
KAP ***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 12.147.427 166.578.490 -562.638 243.597 -74.436.932 -22.999.863 105.997.082 762.783 106.759.865
Transferler
864.624 -22.135.239 22.999.863
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
407.025 407.025 407.025
Dönem Karı (Zararı)
-16.423.202 -16.423.202 5.057 -16.418.145
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
407.025 -21.368.033
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
20.487 767.206 787.693 478.715 308.978
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 12.147.427 165.713.866 -135.126 243.597 -95.804.965 -16.423.202 90.768.598 289.125 91.057.723
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 198.617.327 -522.485 243.597 -93.204.633 -40.541.870 101.766.363 308.416 102.074.780
Transferler
-1.166.470 -39.375.400 40.541.870
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
936.340 -16.878.173 -15.941.833 12.893 -15.928.940
Dönem Karı (Zararı)
-16.878.173 -16.878.173 12.893 -16.865.280
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
936.340 936.340 936.340
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 198.617.327 413.855 243.597 -132.580.033 -16.878.173 85.824.530 321.310 86.145.840


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.638.605 3.598.166
Dönem Karı (Zararı)
-16.878.173 -16.418.145
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-16.878.173 -16.418.145
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.010.086 5.742.946
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 2.772.414 2.311.180
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8 489.386 14.904
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
489.386 14.904
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15 716.933 -804.583
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
716.933 -804.583
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21-22 -4.785.965 -4.835.204
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21-22 -4.799.329 -4.518.545
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21-22 -150.682
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 451.512 263.506
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 -438.148 -429.483
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
22 6.817.318 9.742.706
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-103.762
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-143.568
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-143.568
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-438.727
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
18.506.692 14.273.365
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -123.590
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
722.119 667.210
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
25-26 -3.400.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
25-26 722.119 4.067.210
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.559.428 -1.121.078
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
25-26 -3.570.569 -1.042.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
25-26 11.141 -78.599
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.869.710 -2.847.792
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -10.597.576 -1.981.949
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
758.764 4.405.389
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
25-26 758.764 4.405.389
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -15.334
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -892.559 255.858
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
25-26 5.310 255.858
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
25-26 -897.869
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 34.924.275 13.741.623
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
159.731 1.154.104
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
159.731 1.154.104
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.638.605 3.598.166
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
13 -1.200.034 -1.896.546
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 206.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
206.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.200.034 -2.102.546
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.200.034 -2.102.546
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.829.797 -4.180.754
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 4.507.400 3.130.240
Kredilerden Nakit Girişleri
7 4.507.400 3.130.240
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -8.337.197 -7.162.437
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -8.337.197 -7.162.437
Ödenen Faiz
-345.929
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
197.372
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.608.774 -2.479.134
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.608.774 -2.479.134
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.307.255 4.786.389
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.916.029 2.307.255


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.916.029 1.965.469
Finansal Yatırımlar
6 2.700.090 2.576.500
Ticari Alacaklar
8 15.274.511 15.996.630
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
15.274.511 15.996.630
Diğer Alacaklar
9-26 26.002.369 22.442.940
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25.460.713 21.890.143
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
541.656 552.797
Stoklar
3.446.975 577.265
Peşin Ödenmiş Giderler
10 11.507.726 910.150
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 729 765
Diğer Dönen Varlıklar
17 1.259.837 361.968
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.259.837 361.968
ARA TOPLAM
65.108.266 44.831.687
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
65.108.266 44.831.687
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 14.876.811 14.876.811
Diğer Alacaklar
9-26 5.277.558 5.277.558
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5.178.961 5.178.961
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
98.597 98.597
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 464.946 464.946
Maddi Duran Varlıklar
13 281.330.857 282.893.984
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
72.519 81.770
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
72.519 81.770
Peşin Ödenmiş Giderler
10 491.357 497.616
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
302.514.048 304.092.685
TOPLAM VARLIKLAR
367.622.314 348.924.372
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 7.110.213 10.706.380
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 57.146.241 59.354.290
Ticari Borçlar
8 8.832.037 8.073.273
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
444.781 444.781
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.387.256 7.628.492
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.055.018 463.610
Diğer Borçlar
9-26 52.152 40.916
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24.900 19.590
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
27.252 21.326
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 72.091.176 37.166.901
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 198.894 122.099
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
198.894 122.099
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 9.864.620 9.542.503
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.864.620 9.542.503
ARA TOPLAM
156.350.351 125.469.972
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
156.350.351 125.469.972
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 101.772.008 97.264.608
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 19.674 18.959
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.772.984 2.379.726
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.772.984 2.379.726
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 21.561.457 21.716.327
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
125.126.123 121.379.620
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
281.476.474 246.849.592
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
85.824.530 101.766.363
Ödenmiş Sermaye
18 25.000.000 25.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12.174.427 12.174.427
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
197.864.712 198.094.842
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
197.864.712 198.094.842
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 197.450.857 198.617.327
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 413.855 -522.485
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 243.597 243.597
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -132.580.033 -93.204.633
Net Dönem Karı veya Zararı
18 -16.878.173 -40.541.870
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
321.310 308.417
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
86.145.840 102.074.780
TOPLAM KAYNAKLAR
367.622.314 348.924.372


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5 3.151.802 2.081.797
Satışların Maliyeti
5 -7.106.703 -6.229.820
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-3.954.901 -4.148.023
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
-3.954.901 -4.148.023
Genel Yönetim Giderleri
5-19 -937.918 -761.294
Pazarlama Giderleri
5-19 -153.794 -311.063
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5-19 165.176 218.670
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
5-19 -1.279.108 -668.934
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.160.545 -5.670.644
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.160.545 -5.670.644
Finansman Gelirleri
21 2.665.862 1.384.301
Finansman Giderleri
22 -13.789.563 -12.351.769
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-17.284.246 -16.638.112
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23 418.966 219.967
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 418.966 219.967
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.865.280 -16.418.145
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.865.280 -16.418.145
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 12.893 5.057
Ana Ortaklık Payları
18 -16.878.173 -16.423.202
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15 936.340 407.025
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 1.200.436 504.450
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-264.096 -97.425
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-264.096 -97.425
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
936.340 407.025
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.928.940 -16.011.120
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 12.893 5.057
Ana Ortaklık Payları
-15.941.833 -16.016.177http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763081


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.203 Değişim: -0,67% Hacim : 16.230 Mio.TL Son veri saati : 14:55
Düşük 1.197 22.10.2020 Yüksek 1.216
Açılış: 1.214
7,9524 Değişim: 1,79%
Düşük 7,7810 22.10.2020 Yüksek 7,9799
Açılış: 7,8127
9,4073 Değişim: 1,55%
Düşük 9,2087 22.10.2020 Yüksek 9,4453
Açılış: 9,2641
489,38 Değişim: 1,22%
Düşük 479,37 22.10.2020 Yüksek 491,61
Açılış: 483,49
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.