KAP ***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 20:22

***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.797.358 10.517.536
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
205.822.298 196.117.062
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
[6,23] 203.445.723 194.157.793
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
[27] 2.376.575 1.959.269
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-182.632.798 -146.301.569
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
[6,23] -181.036.675 -145.040.374
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
[28] -1.596.123 -1.261.195
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
23.189.500 49.815.493
Ödenen Faiz
[29] -44.724.478 -28.144.958
Alınan Faiz
[30] 12.797.872 4.651.380
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
[31] -297.082 -2.194.518
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.763.170 -13.609.861
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.153.865 -23.213.689
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
151.931 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[14,27] 151.931 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.305.796 -23.213.689
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[14] -17.305.796 -23.213.689
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.060.415 22.250.615
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.238.387 63.525.613
Kredilerden Nakit Girişleri
[4] 32.238.387 63.525.613
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
[4] 0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.428.943 -37.102.034
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[4] -9.428.943 -37.102.034
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
[8] 3.314.003 1.194.030
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[4] -3.063.032 -5.366.994
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.890.808 9.554.462
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.890.808 9.554.462
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 13.317.334 942.746
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 4.426.526 10.497.208


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43.335.931 8.044.069 64.711 57.954.054 -2.476.668 206.959 7.342.864 4.995.262 119.467.182 119.467.182
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
4.995.262 -4.995.262 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-439.876 5.394.980 4.955.104 4.955.104
Dönem Karı (Zararı)
5.394.980 5.394.980 5.394.980
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[20] -439.876 -439.876 -439.876
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
43.335.931 8.044.069 64.711 57.954.054 -2.916.544 206.959 12.338.126 5.394.980 124.422.286 124.422.286
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43.335.931 8.044.069 64.711 56.486.386 -3.013.448 206.959 12.338.126 5.518.581 122.981.315 122.981.315
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.518.581 -5.518.581 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
51.625.673 -1.360.710 6.526.664 56.791.627 56.791.627
Dönem Karı (Zararı)
6.526.664 6.526.664 6.526.664
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[20] 51.625.673 -1.360.710 50.264.963 50.264.963
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
43.335.931 8.044.069 64.711 108.112.059 -4.374.158 206.959 17.856.707 6.526.664 179.772.942 179.772.942


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[3] 4.426.526 13.317.334
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
[6] 170.250.492 136.987.090
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
109.943.039 95.356.754
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
60.307.453 41.630.336
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[8] 35.221.440 35.551.672
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.592 3.315.595
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
35.219.848 32.236.077
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
[9] 104.065.136 80.217.116
Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 19.531.592 10.897.380
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.306.459 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18.225.133 10.897.380
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[31] 0 986.355
Diğer Dönen Varlıklar
[12] 1.129.594 416.047
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
224.536 58.315
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
905.058 357.732
ARA TOPLAM
334.624.780 278.372.994
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
334.624.780 278.372.994
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[8] 1.045.356 3.254.536
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 3.233.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.045.356 21.199
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[13] 4.120.000 3.253.000
Maddi Duran Varlıklar
[14] 299.683.158 225.426.546
Arazi ve Arsalar
19.740.963 16.510.159
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
7.500.000 7.181.613
Binalar
51.104.037 48.409.374
Tesis, Makine ve Cihazlar
206.473.863 148.943.807
Taşıtlar
6.066.191 2.158.525
Mobilya ve Demirbaşlar
897.688 1.003.731
Yapılmakta Olan Yatırımlar
7.900.416 1.219.337
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
304.848.514 231.934.082
TOPLAM VARLIKLAR
639.473.294 510.307.076
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
129.259.450 65.392.177
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
129.259.450 65.392.177
Banka Kredileri
[4] 80.622.550 58.534.574
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
[4] 5.914.618 6.691.512
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
[4] 42.722.282 166.091
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
29.998.380 31.000.390
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
29.998.380 31.000.390
Banka Kredileri
[4] 29.998.380 31.000.390
Diğer Finansal Yükümlülükler
45.419.525 33.176.156
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
[5] 45.419.525 33.176.156
Ticari Borçlar
[6] 136.052.016 89.847.663
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
13.211 196.982
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
136.038.805 89.650.681
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[7] 2.783.972 1.561.176
Diğer Borçlar
[8] 5.306.552 2.188.906
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.306.552 2.188.906
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
[10] 30.688.925 32.884.071
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.592 3.315.595
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
30.687.333 29.568.476
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
[31] 0 1.283.437
Kısa Vadeli Karşılıklar
[11] 628.898 635.987
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
628.898 635.987
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[12] 2.329.997 5.481.544
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.329.997 5.481.544
ARA TOPLAM
382.467.715 263.451.507
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
382.467.715 263.451.507
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
42.772.700 96.060.075
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
42.772.700 96.060.075
Banka Kredileri
[4] 33.509.430 41.770.272
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
[4] 9.263.270 11.789.803
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
[4] 42.500.000
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
[10] 984.157 3.233.337
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
984.157 3.233.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
[11] 9.619.828 8.820.851
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9.619.828 8.820.851
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[31] 23.855.952 15.759.991
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
77.232.637 123.874.254
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
459.700.352 387.325.761
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
179.772.942 122.981.315
Ödenmiş Sermaye
[17] 43.335.931 43.335.931
Sermaye Düzeltme Farkları
[18] 8.044.069 8.044.069
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[19] 64.711 64.711
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[20] 103.737.901 53.472.938
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
103.737.901 53.472.938
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
108.112.059 56.486.386
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.374.158 -3.013.448
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[21] 206.959 206.959
Yasal Yedekler
206.959 206.959
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[22] 17.856.707 12.338.126
Net Dönem Karı veya Zararı
6.526.664 5.518.581
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
179.772.942 122.981.315
TOPLAM KAYNAKLAR
639.473.294 510.307.076


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[23] 244.838.313 204.571.524 89.409.764 71.023.507
Satışların Maliyeti
[23] -186.012.036 -156.244.456 -67.496.634 -56.001.791
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
58.826.277 48.327.068 21.913.130 15.021.716
BRÜT KAR (ZARAR)
58.826.277 48.327.068 21.913.130 15.021.716
Genel Yönetim Giderleri
[24] -7.429.930 -5.615.548 -2.351.211 -1.819.071
Pazarlama Giderleri
[25] -13.894.673 -9.055.605 -4.425.337 -3.063.655
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
[26] -1.651.169 -1.431.051 -581.441 -473.942
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[27] 3.226.307 1.981.909 1.899.360 614.940
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[28] -6.362.735 -1.316.379 -5.151.012 -437.121
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.714.077 32.890.394 11.303.489 9.842.867
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
32.714.077 32.890.394 11.303.489 9.842.867
Finansman Gelirleri
[30] 26.503.531 12.331.347 6.012.702 955.602
Finansman Giderleri
[29] -58.772.280 -38.122.226 -19.529.884 -9.307.076
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
445.328 7.099.515 -2.213.693 1.491.393
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.081.336 -1.704.535 5.839.276 -609.650
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
[31] 0 -1.215.370 0 -253.776
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[31] 6.081.336 -489.165 5.839.276 -355.874
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.526.664 5.394.980 3.625.583 881.743
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.526.664 5.394.980 3.625.583 881.743
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.526.664 5.394.980 3.625.583 881.743
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç/Zarar 32 0,15000000 0,12000000 0,69000000 0,02000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
50.264.963 -438.938 50.307.827 -337.858
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
[14] 66.148.299 0 66.148.299 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[11] -1.706.039 -548.672 -1.651.085 -422.322
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-14.177.297 109.734 -14.189.387 84.464
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[20] -14.177.297 109.734 -14.189.387 84.464
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
50.264.963 -438.938 50.307.827 -337.858
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
56.791.627 4.956.042 53.933.410 543.885
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
56.791.627 4.956.042 53.933.410 543.885http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719275


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.734 Değişim: -0,87% Hacim : 6.502 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 95.731 16.08.2019 Yüksek 97.572
Açılış: 97.199
5,5795 Değişim: 0,24%
Düşük 5,5297 17.08.2019 Yüksek 5,5873
Açılış: 5,5664
6,1893 Değişim: -0,08%
Düşük 6,1374 17.08.2019 Yüksek 6,2013
Açılış: 6,1941
271,49 Değişim: -0,43%
Düşük 268,58 16.08.2019 Yüksek 273,63
Açılış: 272,67

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.