KAP ***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

15.02.2019 - 18:21

***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.246.765 13.258.207
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
315.282.348 263.663.034
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
[6,23] 295.056.058 255.948.555
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
[27] 20.226.290 7.714.479
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-258.164.583 -218.052.143
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
[6,23] -244.393.624 -209.450.413
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
[28] -13.770.959 -8.601.730
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
57.117.765 45.610.891
Ödenen Faiz
[29] -53.857.041 -35.557.068
Alınan Faiz
[30] 4.466.266 3.894.284
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
[31] -297.082 -2.220.134
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-15.676.673 1.530.234
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.630.705 -27.184.990
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
111.598 6.356
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[14,27] 111.598 6.356
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.742.303 -27.191.346
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[14] -16.742.303 -27.191.346
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.140.801 26.301.371
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.629.375 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[17] 21.629.375 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
77.245.261 24.609.680
Kredilerden Nakit Girişleri
[4] 77.245.261 24.609.680
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
[4] 0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-61.300.891 14.832.940
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[4] -61.300.891 14.832.940
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
[8] 6.880.046 -5.675.394
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[4] -7.312.990 -7.465.855
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.263.331 12.374.588
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.263.331 12.374.588
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 13.317.334 942.746
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 25.580.665 13.317.334


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43.335.931 8.044.069 64.711 57.954.054 -2.476.668 206.959 7.342.864 4.995.262 119.467.182 119.467.182
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
4.995.262 -4.995.262 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.467.668 -536.780 5.518.581 3.514.133 3.514.133
Dönem Karı (Zararı)
5.518.581 5.518.581 5.518.581
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[20] -1.467.668 -536.780 -2.004.448 -2.004.448
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
43.335.931 8.044.069 64.711 56.486.386 -3.013.448 206.959 12.338.126 5.518.581 122.981.315 122.981.315
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43.335.931 8.044.069 64.711 56.486.386 -3.013.448 206.959 12.338.126 5.518.581 122.981.315 122.981.315
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.518.581 -5.518.581 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
51.595.673 -1.210.824 4.502.241 54.887.090 54.887.090
Dönem Karı (Zararı)
4.502.241 4.502.241 4.502.241
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[20] 51.595.673 -1.210.824 50.384.849 50.384.849
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
43.335.931 8.044.069 64.711 108.082.059 -4.224.272 206.959 17.856.707 4.502.241 177.868.405 177.868.405


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[3] 25.580.665 13.317.334
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
[6] 149.228.687 136.987.090
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
92.759.112 95.356.754
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
56.469.575 41.630.336
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[8] 29.108.243 35.551.672
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3.749 3.315.595
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
29.104.494 32.236.077
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
[9] 123.342.723 80.217.116
Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 26.144.346 10.897.380
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26.144.346 10.897.380
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[31] 0 986.355
Diğer Dönen Varlıklar
[12] 1.103.003 416.047
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
46.298 58.315
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.056.705 357.732
ARA TOPLAM
354.507.667 278.372.994
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
354.507.667 278.372.994
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[8] 61.199 3.254.536
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 3.233.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
61.199 21.199
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[13] 4.120.000 3.253.000
Maddi Duran Varlıklar
[14] 294.247.347 225.426.546
Arazi ve Arsalar
19.842.792 16.510.159
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
8.273.784 7.181.613
Binalar
52.777.209 48.409.374
Tesis, Makine ve Cihazlar
203.397.244 148.943.807
Taşıtlar
5.790.072 2.158.525
Mobilya ve Demirbaşlar
933.659 1.003.731
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.232.587 1.219.337
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
298.428.546 231.934.082
TOPLAM VARLIKLAR
652.936.213 510.307.076
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
130.840.499 65.392.177
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
130.840.499 65.392.177
Banka Kredileri
[4] 82.710.160 58.534.574
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
[4] 5.338.263 6.691.512
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
[4] 42.792.076 166.091
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
26.740.172 31.000.390
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
26.740.172 31.000.390
Banka Kredileri
[4] 26.740.172 31.000.390
Diğer Finansal Yükümlülükler
47.203.485 33.176.156
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
[5] 47.203.485 33.176.156
Ticari Borçlar
[6] 144.754.586 89.847.663
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9.292.975 196.982
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
135.461.611 89.650.681
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[7] 3.226.728 1.561.176
Diğer Borçlar
[8] 4.425.923 2.188.906
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.425.923 2.188.906
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
[10] 25.033.471 32.884.071
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3.749 3.315.595
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
25.029.722 29.568.476
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
[31] 0 1.283.437
Kısa Vadeli Karşılıklar
[11] 790.432 635.987
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
790.432 635.987
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[12] 3.739.110 5.481.544
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.739.110 5.481.544
ARA TOPLAM
386.754.406 263.451.507
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
386.754.406 263.451.507
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
35.391.842 96.060.075
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
35.391.842 96.060.075
Banka Kredileri
[4] 27.229.599 41.770.272
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
[4] 8.162.243 11.789.803
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
[4] 42.500.000
Ticari Borçlar
[6] 21.629.375 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21.629.375 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
[10] 0 3.233.337
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 3.233.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
[11] 7.724.049 8.820.851
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7.724.049 8.820.851
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[31] 23.568.136 15.759.991
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
88.313.402 123.874.254
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
475.067.808 387.325.761
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
177.868.405 122.981.315
Ödenmiş Sermaye
[17] 43.335.931 43.335.931
Sermaye Düzeltme Farkları
[18] 8.044.069 8.044.069
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[19] 64.711 64.711
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[20] 103.857.787 53.472.938
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
103.857.787 53.472.938
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
108.082.059 56.486.386
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.224.272 -3.013.448
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[21] 206.959 206.959
Yasal Yedekler
206.959 206.959
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[22] 17.856.707 12.338.126
Net Dönem Karı veya Zararı
4.502.241 5.518.581
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
177.868.405 122.981.315
TOPLAM KAYNAKLAR
652.936.213 510.307.076


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[23] 315.517.881 273.839.544
Satışların Maliyeti
[23] -234.772.655 -206.085.904
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
80.745.226 67.753.640
BRÜT KAR (ZARAR)
80.745.226 67.753.640
Genel Yönetim Giderleri
[24] -10.511.951 -8.145.793
Pazarlama Giderleri
[25] -18.474.435 -12.512.834
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
[26] -2.125.713 -1.987.439
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[27] 32.830.347 15.428.110
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[28] -30.346.301 -19.131.303
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
52.117.173 41.404.381
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
52.117.173 41.404.381
Finansman Gelirleri
[30] 4.466.266 3.894.284
Finansman Giderleri
[29] -58.484.165 -37.601.246
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.900.726 7.697.419
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.402.967 -2.178.838
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
[31] 0 -1.283.437
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[31] 6.402.967 -895.401
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.502.241 5.518.581
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.502.241 5.518.581
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.502.241 5.518.581
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç/Zarar 32 0,10000000 0,13000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
50.384.849 -2.004.448
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
[14] 66.148.299 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[11] -1.552.338 -688.179
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-14.211.112 -1.316.269
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[20] -14.211.112 -1.316.269
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
50.384.849 -2.004.448
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
54.887.090 3.514.133
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
54.887.090 3.514.133http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740236


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.394 Değişim: -0,13% Hacim : 6.592 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.349 22.08.2019 Yüksek 96.117
Açılış: 95.730
5,7706 Değişim: 0,01%
Düşük 5,7675 23.08.2019 Yüksek 5,7732
Açılış: 5,7701
6,3992 Değişim: -0,01%
Düşük 6,3922 23.08.2019 Yüksek 6,4041
Açılış: 6,3997
277,99 Değişim: 0,01%
Düşük 277,82 23.08.2019 Yüksek 278,19
Açılış: 277,95
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.