KAP ***UNYEC*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.11.2019 - 19:07
KAP ***UNYEC*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***UNYEC*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 199.444.318 227.454.110 76.578.545 79.757.850
Satışların Maliyeti
15 -152.167.148 -171.592.614 -55.525.150 -62.436.437
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
47.277.170 55.861.496 21.053.395 17.321.413
BRÜT KAR (ZARAR)
47.277.170 55.861.496 21.053.395 17.321.413
Genel Yönetim Giderleri
-21.475.696 -13.607.152 -7.019.349 -4.570.272
Pazarlama Giderleri
-10.951.058 -9.913.966 -3.753.919 -3.795.424
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-127.303 -95.864 -41.746 -35.448
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14.711.642 22.467.721 4.770.097 12.781.875
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-10.026.300 -7.910.952 -4.799.234 -4.328.287
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.408.455 46.801.283 10.209.244 17.373.857
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 5.443.990 5.966.749 -2.268.542 1.749.812
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.463.985 0 -1.439.552 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -4.202.511 492.050 -1.022.000 -833.053
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.185.949 53.260.082 5.479.150 18.290.616
Finansman Gelirleri
6.303.483 6.465.068 1.724.232 3.251.301
Finansman Giderleri
-14.650.660 -13.642.972 -3.394.248 -9.958.392
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.838.772 46.082.178 3.809.134 11.583.525
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.979.177 -9.920.733 -1.206.462 -2.973.824
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -4.596.462 -11.173.460 -2.833.938 -4.060.701
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 2.617.285 1.252.727 1.627.476 1.086.877
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.859.595 36.161.445 2.602.672 8.609.701
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.859.595 36.161.445 2.602.672 8.609.701
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
8.859.595 36.161.445 2.602.672 8.609.701
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (kr) 14 0,07000000 0,29000000 0,02000000 0,07000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
47.968.524 11.360.609
Dönem Karı (Zararı)
8.859.595 36.161.445
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
26.144.203 19.975.485
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12.369.011 12.640.255
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
131.973 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
131.973 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.262.824 3.917.803
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.777.296 1.862.230
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.349.556 122.550
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.135.972 1.933.023
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-5.233.803 -3.026.301
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.097.848 -56.756
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.427.336 -2.808.032
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
1.427.336 -2.808.032
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4.202.512 -492.050
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.979.177 9.920.734
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-92.675 -120.168
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
15.759.929 -34.924.421
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
16.396.222 -23.288.963
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
264.810 -1.021.379
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5.601.179 -8.012.766
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-442.967 -161.696
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.769.874 963.009
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.494.330 -252.146
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-342.694 -2.863.874
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
558.923 -286.606
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
50.763.727 21.212.509
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -940.227
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-1.025.000 -1.126.023
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.770.203 -7.785.650
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.163.747 -5.528.111
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
94.805 606.854
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.339.612 -12.185.310
Alınan Temettüler
5.233.803 3.026.301
Alınan Faiz
3.174.751 3.024.044
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-50.656.593 -34.398.939
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
64.948.714 80.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-96.638.058 -41.000.000
Ödenen Temettüler
-12.139.939 -71.200.071
Ödenen Faiz
-6.827.310 -2.198.868
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-524.322 -28.566.441
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
353.649 -3.045.087
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-170.673 -31.611.528
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.733.261 41.871.821
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.562.588 10.260.293


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 9.563.052 9.736.080
Finansal Yatırımlar
9 24.524.140 25.951.476
Ticari Alacaklar
77.678.487 94.152.454
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 23.118.458 26.199.655
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 54.560.029 67.952.799
Diğer Alacaklar
100.847 218.952
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
100.847 218.952
Stoklar
7 47.914.453 53.515.632
Peşin Ödenmiş Giderler
1.012.347 569.380
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.012.347 569.380
Diğer Dönen Varlıklar
1.487.001 1.716.418
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.487.001 1.716.418
ARA TOPLAM
162.280.327 185.860.392
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
162.280.327 185.860.392
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
343 343
Diğer Alacaklar
504.609 476.125
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
504.609 476.125
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 20.049.798 24.285.769
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
4.899.465 4.936.115
Maddi Duran Varlıklar
8 147.462.854 153.501.607
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 2.294.511 2.095.415
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 7.005.793 4.272.952
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
182.217.373 189.568.326
TOPLAM VARLIKLAR
344.497.700 375.428.718
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 23.683.547 50.801.439
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 5.432.791 5.177.933
Ticari Borçlar
23.295.640 31.065.514
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6 3.959.948 5.281.576
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 19.335.692 25.783.938
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.337.847 1.843.517
Diğer Borçlar
1.395.967 296.358
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.395.967 296.358
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
944.121 289.986
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
944.121 289.986
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 2.826.259 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.177.509 1.528.160
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
490.598 290.805
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 3.686.911 1.237.355
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20.397 1.462.700
ARA TOPLAM
65.114.078 92.465.607
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
65.114.078 92.465.607
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 7.950.343 10.333.714
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
134.883 230.095
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
134.883 230.095
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.439.317 13.273.068
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15.374.074 13.218.797
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10 65.243 54.271
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.524.543 23.836.877
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
88.638.621 116.302.484
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
255.859.079 259.126.234
Ödenmiş Sermaye
12 123.586.411 123.586.411
Sermaye Düzeltme Farkları
12 31.040.805 31.040.805
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.094.369 -1.598.690
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.889.496 -1.427.276
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.889.496 -1.427.276
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-219.142 -185.683
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
14.269 14.269
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.044.881 8.536.013
Yabancı Para Çevrim Farkları
9.044.881 8.536.013
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 74.071.167 73.475.105
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11.350.589 -193.289
Net Dönem Karı veya Zararı
8.859.595 24.279.879
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
255.859.079 259.126.234
TOPLAM KAYNAKLAR
344.497.700 375.428.718


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
123.586.411 31.040.805 -1.415.099 -249.356 14.269 7.161.016 66.973.030 77.702.146 304.813.222 304.813.222
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-193.289 -193.289 -193.289
Transferler
6.502.075 71.200.071 -77.702.146
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
123.974 5.942 266.844 36.161.445 36.558.205 36.558.205
Dönem Karı (Zararı)
36.161.445 36.161.445 36.161.445
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
123.974 5.942 266.844 396.760 396.760
Kar Payları
-71.200.071 -71.200.071 -71.200.071
Dönem Sonu Bakiyeler
123.586.411 31.040.805 -1.291.125 -243.414 14.269 7.427.860 73.475.105 -193.289 36.161.445 269.978.067 269.978.067
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
123.586.411 31.040.805 -1.427.276 -185.683 14.269 8.536.013 73.475.105 -193.289 24.279.879 259.126.234 259.126.234
Transferler
596.062 23.683.817 -24.279.879
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-462.220 -33.459 508.868 8.859.595 8.872.784 8.872.784
Dönem Karı (Zararı)
8.859.595 8.859.595 8.859.595
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-462.220 -33.459 508.868 13.189 13.189
Kar Payları
-12.139.939 -12.139.939 -12.139.939
Dönem Sonu Bakiyeler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.127 Değişim: -2,22% Hacim : 9.534 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.127 28.10.2020 Yüksek 1.153
Açılış: 1.150
8,2920 Değişim: 0,04%
Düşük 8,2713 30.10.2020 Yüksek 8,2997
Açılış: 8,2883
9,6928 Değişim: 0,12%
Düşük 9,6423 30.10.2020 Yüksek 9,7083
Açılış: 9,6809
498,23 Değişim: 0,17%
Düşük 496,89 30.10.2020 Yüksek 498,46
Açılış: 497,38
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.