KAP ***UNYEC*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 - 18:17

***UNYEC*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 147.696.260 115.047.643 81.372.535 64.377.056
Satışların Maliyeti
17 -109.156.177 -86.338.429 -61.496.016 -44.453.048
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
38.540.083 28.709.214 19.876.519 19.924.008
BRÜT KAR (ZARAR)
38.540.083 28.709.214 19.876.519 19.924.008
Genel Yönetim Giderleri
-9.036.880 -7.948.376 -4.466.727 -4.045.597
Pazarlama Giderleri
-6.118.542 -4.491.687 -3.697.834 -2.582.725
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-60.416 -70.459 -36.071 -31.547
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 9.685.846 8.078.555 4.736.576 2.961.933
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -3.582.665 -4.765.749 -2.543.359 -658.388
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
29.427.426 19.511.498 13.869.104 15.567.684
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 4.216.937 7.927.172 -928.138 3.603.789
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 1.325.103 -580.194 279.571 176.459
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
34.969.466 26.858.476 13.220.537 19.347.932
Finansman Gelirleri
19 3.213.767 3.335.908 1.742.803 1.705.644
Finansman Giderleri
19 -3.684.580 -1.865.534 -2.463.353 -460.962
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
34.498.653 28.328.850 12.499.987 20.592.614
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.946.909 5.568.625 -2.895.984 2.747.523
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -7.112.759 -3.535.934
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 165.850 5.568.625 639.950 2.747.523
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27.551.744 33.897.475 9.604.003 23.340.137
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.551.744 33.897.475 9.604.003 23.340.137
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
27.551.744 33.897.475 9.604.003 23.340.137
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç ( kr ) 16 0,22000000 0,27000000 0,08000000 0,19000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
123.586.411 31.040.805 -1.852.289 -230.750 14.269 6.645.915 66.669.421 58.281.189 284.154.971 284.154.971
Transferler
303.609 57.977.580 -58.281.189
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
285.187 -4.524 138.836 33.897.475 34.316.974 34.316.974
Dönem Karı (Zararı)
33.897.475 33.897.475 33.897.475
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
285.187 -4.524 138.836 419.499 419.499
Kar Payları
-57.977.580 -57.977.580 -57.977.580
Dönem Sonu Bakiyeler
123.586.411 31.040.805 -1.567.102 -235.274 14.269 6.784.751 66.973.030 33.897.475 260.494.365 260.494.365
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
123.586.411 31.040.805 -1.415.099 -249.356 14.269 7.161.016 66.973.030 77.702.146 304.813.222 304.813.222
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-193.289 -193.289 -193.289
Transferler
6.502.075 71.200.071 -77.702.146
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
123.974 5.943 320.100 27.551.744 28.001.761 28.001.761
Dönem Karı (Zararı)
27.551.744 27.551.744 27.551.744
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
123.974 5.943 320.100 450.017 450.017
Kar Payları
-71.200.071 -71.200.071 -71.200.071
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
123.586.411 31.040.805 -1.291.125 -243.413 14.269 7.481.116 73.475.105 -193.289 27.551.744 261.421.623 261.421.623


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.132.524 23.694.672
Dönem Karı (Zararı)
27.551.744 33.897.475
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.638.912 -6.927.467
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.265.039 5.849.491
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.883.685 2.517.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.103.107 848.442
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 122.550 0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.658.028 1.668.690
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-3.026.301 -1.954.255
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 -1.916.524 -2.379.693
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.080.667 -5.899.329
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.080.667 -5.899.329
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.325.102 580.194
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.946.909 -5.568.625
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 -108.127 -72.382
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-32.198.551 3.217.824
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.914.746 424.638
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.915.315 -878.250
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
264.735
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
154.967 356.484 154.967 356.484
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
5.943 -4.524 5.943 -20.452
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.943 -4.524 5.943 -20.452
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-30.993 -71.297 -30.993 -71.297
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -30.993 -71.297 -30.993 -71.297
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
320.100 138.836 83.204 -21.090
Yabancı Para Çevrim Farkları
320.100 138.836 83.204 -21.090
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
450.017 419.499 213.121 243.645
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.001.761 34.316.974 9.817.124 23.583.782
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
28.001.761 34.316.974 9.817.124 23.583.782


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 76.280.109 42.036.855
Finansal Yatırımlar
10-21 34.967.099 33.886.432
Ticari Alacaklar
5-6 99.719.838 91.805.092
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 34.850.926 28.173.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
64.868.912 63.631.376
Diğer Alacaklar
1.583.699 73.326
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.583.699 73.326
Stoklar
7 45.247.056 40.874.508
Peşin Ödenmiş Giderler
8 4.760.873 364.621
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 4.760.873 364.621
Diğer Dönen Varlıklar
1.301.914 344.049
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.301.914 344.049
ARA TOPLAM
263.860.588 209.384.883
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
263.860.588 209.384.883
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
343 343
Diğer Alacaklar
500.173 426.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
500.173 426.434
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 25.684.454 24.546.697
Maddi Duran Varlıklar
9 146.869.668 143.631.623
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 2.637.579 2.814.931
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 3.364.398 3.229.541
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
179.056.615 174.649.569
TOPLAM VARLIKLAR
442.917.203 384.034.452
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 44.820.512 2.974.113
Ticari Borçlar
5-6 30.606.788 44.011.297
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 4.081.399 13.647.686
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
26.525.389 30.363.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.322.203 2.561.990
Diğer Borçlar
73.637.285 2.979.197
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 71.200.071
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.437.214 2.979.197
Ertelenmiş Gelirler
460.904 762.909
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8 460.904 762.909
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 3.398.649 579.683
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.790.435 1.863.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
540.306 267.474
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 2.250.129 1.595.574
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19.092 15.441
ARA TOPLAM
158.055.868 55.747.678
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
158.055.868 55.747.678
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 11.376.857 11.611.286
Ertelenmiş Gelirler
230.095
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8 230.095
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.832.760 11.862.266
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11.460.770 11.490.276
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11 371.990 371.990
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.439.712 23.473.552
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
181.495.580 79.221.230
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
261.421.623 304.813.222
Ödenmiş Sermaye
14 123.586.411 123.586.411
Sermaye Düzeltme Farkları
14 31.040.805 31.040.805
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.520.269 -1.650.186
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.291.125 -1.415.099
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.291.125 -1.415.099
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-243.413 -249.356
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
14.269 14.269
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.481.116 7.161.016
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.481.116 7.161.016
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 73.475.105 66.973.030
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-193.289
Net Dönem Karı veya Zararı
27.551.744 77.702.146
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
261.421.623 304.813.222
TOPLAM KAYNAKLAR
442.917.203 384.034.452http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704762


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 0,00% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7974 Değişim: 0,09%
Düşük 5,7910 21.10.2019 Yüksek 5,8005
Açılış: 5,7922
6,4705 Değişim: -0,02%
Düşük 6,4522 21.10.2019 Yüksek 6,4779
Açılış: 6,4721
277,78 Değişim: 0,06%
Düşük 277,50 21.10.2019 Yüksek 278,24
Açılış: 277,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.