KAP ***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2019 - 19:06
KAP ***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 10.171.820 463.819 -119.466 1.086.035 10.276.655 26.685.117 5.596.781 64.160.761 64.160.761
Transferler
18 5.596.781 -5.596.781
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -32.408 360.516 328.108 328.108
Dönem Karı (Zararı)
18 12.342.645 12.342.645 12.342.645
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -32.408 360.516 328.108 328.108
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 10.171.820 431.411 241.050 1.086.035 10.276.655 32.281.898 12.342.645 76.831.514 76.831.514
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 10.171.820 328.732 421.847 1.086.035 10.276.655 32.281.898 7.180.281 71.747.268 71.747.268
Transferler
18 7.180.281 -7.180.281
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -91.329 113.685 -256.178 -233.822 -233.822
Dönem Karı (Zararı)
18 -256.178 -256.178 -256.178
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -91.329 113.685 22.356 22.356
Sermaye Arttırımı
18 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 10.171.820 237.403 535.532 1.086.035 10.276.655 39.462.179 -256.178 76.513.446 76.513.446


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.649.951 5.095.728
Dönem Karı (Zararı)
-256.178 12.342.645
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-256.178 12.342.645
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-28.040.761 -9.948.341
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 1.680.223 628.693
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-119.688 4.263.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -578.138 4.263.092
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 411.944 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8 46.506 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.023.199 401.658
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.023.199 401.658
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
0 -302.985
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
29.396 655.773
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
29.396 655.773
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.061.697 3.972.852
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-31.715.588 -19.567.424
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.981.851 3.302.227
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-432.231 6.820.832
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-432.231 6.820.832
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.273.973 -4.194.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.273.973 -4.194.446
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
673.379 -428.065
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
673.379 -428.065
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.733.354 -1.767.863
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.733.354 -1.767.863
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
200.084 2.871.769
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
264.613 25.868
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-64.529 2.845.901
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-23.315.088 5.696.531
Alınan Faiz
2.499.580 4.162.875
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -7.316.228 -4.183.643
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 481.785 -580.035
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.455.441 -12.038.122
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-353.053 -664.617
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -231.941 -660.128
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -121.112 -4.489
Alınan Temettüler
21 205.607 302.985
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-11.676.490
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
3.602.887
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.421.090 -10.224.333
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-858.722 7.126.382
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-858.722 7.126.382
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.075.367 -13.147.456
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-9.075.367 -13.147.456
Ödenen Faiz
-3.487.001 -4.203.259
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18 5.000.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-32.615.600 -17.166.727
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
19.030.969 19.927.940
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.584.631 2.761.213
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 37.378.103 70.147.920
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 23.793.472 72.909.133


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 288.362.099 276.166.514
Finansal Yatırımlar
5 7.666.606 16.214.010
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 7.666.606 16.214.010
Ticari Alacaklar
8 46.595.514 33.411.485
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 46.595.514 33.411.485
Diğer Alacaklar
9 37.719.067 46.198.647
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 1.022.052 905.977
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 36.697.015 45.292.670
Türev Araçlar
26 828.843 553.011
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
26 828.843 553.011
Peşin Ödenmiş Giderler
16 557.387 84.290
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 557.387 84.290
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 4.281.895 4.763.680
Diğer Dönen Varlıklar
17 446.696 1.184.406
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 446.696 1.184.406
ARA TOPLAM
386.458.107 378.576.043
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
386.458.107 378.576.043
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 2.651.763
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 1.517.254 2.651.763
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
5 1.517.254 2.651.763
Maddi Duran Varlıklar
11 4.731.103 2.503.363
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 1.891.828 1.956.764
Taşıtlar
11 138.240 155.520
Mobilya ve Demirbaşlar
11 157.597 175.071
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
11 2.330.732 0
Diğer Maddi Duran Varlıklar
11 212.706 216.008
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 798.545 855.613
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 798.545 855.613
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 0 840.158
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.046.902 6.850.897
TOPLAM VARLIKLAR
393.505.009 385.426.940
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 27.748.123 39.404.674
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 27.748.123 39.404.674
Banka Kredileri
6 10.470.681 6.218.434
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.581.184 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 2.243.053 10.872.966
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 12.453.205 22.313.274
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 15.017.549 15.876.271
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
7 15.017.549 15.876.271
Ticari Borçlar
8 264.849.026 238.748.551
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 11.446.324 25.422.938
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 253.402.702 213.325.613
Diğer Borçlar
9 4.291.815 7.331.043
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 797.333 58.291
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 3.494.482 7.272.752
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
37.402 187.011
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
37.402 187.011
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.886.202 10.978.261
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.078.728 9.582.731
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.807.474 1.395.530
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 235.080 150.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 235.080 150.000
ARA TOPLAM
316.065.197 312.675.811
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
316.065.197 312.675.811
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
727.659 1.003.861
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 727.659 1.003.861
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 198.707 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
926.366 1.003.861
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
316.991.563 313.679.672
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
76.513.446 71.747.268
Ödenmiş Sermaye
18 15.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 10.171.820 10.171.820
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 237.403 328.732
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 237.403 328.732
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 237.403 328.732
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 1.621.567 1.507.882
Yabancı Para Çevrim Farkları
18 535.532 421.847
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
18 1.086.035 1.086.035
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
18 1.086.035 1.086.035
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 10.276.655 10.276.655
Yasal Yedekler
18 10.276.655 10.276.655
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 39.462.179 32.281.898
Net Dönem Karı veya Zararı
-256.178 7.180.281
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
76.513.446 71.747.268
TOPLAM KAYNAKLAR
393.505.009 385.426.940


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
19 519.717.903 905.695.972 239.775.824 617.156.404
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
19 489.806.495 863.206.013 218.566.877 589.620.367
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
29.911.408 42.489.959 21.208.947 27.536.037
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
19 -487.921.671 -862.428.237 -218.641.014 -590.256.506
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
19 -487.921.671 -862.428.237 -218.641.014 -590.256.506
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31.796.232 43.267.735 21.134.810 26.899.898
BRÜT KAR (ZARAR)
31.796.232 43.267.735 21.134.810 26.899.898
Genel Yönetim Giderleri
20 -31.231.090 -31.837.722 -15.494.161 -20.427.960
Pazarlama Giderleri
20 -2.932.089 -2.271.727 -1.914.858 -1.517.985
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
676.967 117.586 205.173 58.793
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.689.980 9.275.872 3.930.964 5.012.746
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.689.980 9.275.872 3.930.964 5.012.746
Finansman Gelirleri
21 20.499.223 17.003.266 9.052.432
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
108.869 Değişim: 0,19% Hacim : 9.762 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 108.352 06.12.2019 Yüksek 109.315
Açılış: 109.009
5,7866 Değişim: 0,63%
Düşük 5,7410 07.12.2019 Yüksek 5,7903
Açılış: 5,7505
6,4017 Değişim: 0,17%
Düşük 6,3758 07.12.2019 Yüksek 6,4081
Açılış: 6,3908
271,81 Değişim: -0,40%
Düşük 270,61 06.12.2019 Yüksek 273,91
Açılış: 272,90
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.