***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.05.2018 - 00:01

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -29.186 521.064 620.753 6.112.631 0 6.112.631
Transferler
620.753 -620.753 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38.639 -124.338 -85.699 -85.699
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.000.000 9.453 1.141.817 -124.338 6.026.932 0 6.026.932
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -19.992 121.610 -401.175 4.700.443 0 4.700.443
Transferler
-401.175 401.175 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.900 -213.334 -193.434 0 -193.434
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.000.000 -92 -279.565 -213.334 4.507.009 0 4.507.009


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-443.667 -629.397
Dönem Karı (Zararı)
-213.334 -124.338
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-201.282 -243.085
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 642 787
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-23.315 -94.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-23.315 -94.343
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 -163.160 -147.627
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -15.449 -1.902
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
56.325 -152.889
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 532.020 33.004
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
22 439.358 33.004
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 92.662 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.350 -14.748
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
22 -1.350 -14.748
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -4.949 -4.347
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -32.191 -74.458
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
22 -20.972 -88.871
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -11.219 14.413
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-102.614 -92.340
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-334.591 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4 -1.752 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 -332.839 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-358.291 -520.312
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 -43.878 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -41.498 -109.085
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.240 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.240 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -3.240 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
174.138 89.770
Alınan Faiz
174.138 89.770
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-272.769 -539.627
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-272.769 -539.627
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.197.566 5.213.570
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.924.797 4.673.943


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.023.203 3.306.950
Finansal Yatırımlar
5 1.351.087 1.307.209
Ticari Alacaklar
6 72.375 604.395
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 72.375 511.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 92.662
Diğer Alacaklar
7 52.662 51.312
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 43.765 42.415
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 8.897 8.897
Peşin Ödenmiş Giderler
8 30.647 25.698
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 144.719 125.197
ARA TOPLAM
4.674.693 5.420.761
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.674.693 5.420.761
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 10.161 7.424
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 1.472 1.611
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 18.183 27.231
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.816 36.266
TOPLAM VARLIKLAR
4.704.509 5.457.027
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 26.374 58.565
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 5.620 26.592
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 20.754 31.973
Diğer Borçlar
7 87.953 192.319
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 42.375 111.025
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 42.375 111.025
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 0 332.839
ARA TOPLAM
156.702 694.748
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
156.702 694.748
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
40.798 61.836
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 40.798 61.836
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.798 61.836
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
197.500 756.584
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.507.009 4.700.443
Ödenmiş Sermaye
14 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-92 -19.992
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-92 -19.992
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -92 -19.992
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 -279.565 121.610
Net Dönem Karı veya Zararı
-213.334 -401.175
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.507.009 4.700.443
TOPLAM KAYNAKLAR
4.704.509 5.457.027


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 227.709
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
227.709
BRÜT KAR (ZARAR)
227.709
Genel Yönetim Giderleri
16 -577.017
Pazarlama Giderleri
17 -23.113
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 163.189
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-209.232
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-209.232 0
Finansman Giderleri
19 -29
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-209.261 0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 -4.073
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.073
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-213.334 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-213.334 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-213.334
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
19.900
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19.900
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.975
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24.875
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.900
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-193.434 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-193.434http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680277


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.455 Değişim: 1,69% Hacim : 7.761 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 97.046 18.01.2019 Yüksek 98.662
Açılış: 97.193
5,3221 Değişim: -0,27%
Düşük 5,3186 19.01.2019 Yüksek 5,3776
Açılış: 5,33625
6,0478 Değişim: -0,72%
Düşük 6,0418 19.01.2019 Yüksek 6,1423
Açılış: 6,09195
219,15 Değişim: -1,13%
Düşük 219,10 18.01.2019 Yüksek 223,02
Açılış: 221,65

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.