KAP ***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 - 23:46

***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
42.000.000 18.274.812 -1.184.925 -2.164.890 1.160.690 48.012.757 -5.694.114 2.999.730 3.704.703 4.791.901 111.900.664 111.900.664
Diğer Düzeltmeler
-364.853
Transferler
69.709 4.722.192 -4.791.901 -364.853 -364.853
Dönem Karı (Zararı)
-10.218.881 -10.218.881 -10.218.881
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
6.118 698.932 705.050 705.050
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 18.274.812 -1.184.925 -2.164.890 1.160.690 48.018.875 -6.058.967 3.069.439 9.125.827 -10.218.881 102.021.980 102.021.980
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
42.000.000 18.274.812 -1.184.925 -2.164.890 46.818.404 -6.832.702 1.608.681 8.651.437 -43.012.951 65.052.644 65.052.644
Diğer Düzeltmeler
4.446.584 4.446.584 4.446.584
Transferler
598 -43.013.549 43.012.951 0
Dönem Karı (Zararı)
-13.531.184 -13.531.184 -13.531.184
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-802.126 -802.126 -802.126
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 18.274.812 -1.184.925 -2.164.890 46.818.404 -2.386.118 1.609.279 -35.164.238 -13.531.184 55.165.918 55.165.918


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.257.660 -2.927.647
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
69.101.646 72.270.345
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
67.759.720 70.711.091
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
1.539.050 1.559.254
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
-197.124
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-71.087.381 -70.302.596
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-58.149.670 -50.978.836
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-1.772.974 -2.480.851
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.162.787 -16.842.909
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
-1.950
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
-1.985.735 1.967.749
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
5.243.395 -4.895.396
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
13.749.275 -1.848.276
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -735.452
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.907.952 310.009
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.907.952
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
310.009
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.158.677 -1.192.349
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.158.677 -1.192.349
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
75.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-305.484
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.761.900 4.155.671
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
71.246.012 66.296.627
Kredilerden Nakit Girişleri
71.246.012 66.296.627
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-78.964.219 -54.001.505
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-78.964.219 -54.001.505
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-18 -119.434
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-298.642
Ödenen Faiz
-5.384.573 -8.035.379
Alınan Faiz
8.272 15.362
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-2.368.732
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.245.035 -620.252
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-564.222 -3.423.785
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
680.813 -4.044.037
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.154.433 6.660.061
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.835.246 2.616.024


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.464.386 2.039.433
Finansal Yatırımlar
5 370.860 115.000
Vadeli Mevduatlar
370.860 115.000
Ticari Alacaklar
7 70.808.693 76.994.296
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1.008.931
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
70.808.693 75.985.365
Diğer Alacaklar
11 415.499 590.367
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
415.499 590.367
Stoklar
9 34.490.921 63.109.563
Peşin Ödenmiş Giderler
10 12.155.311 3.243.572
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12.155.311 3.243.572
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 19.355 174.984
Diğer Dönen Varlıklar
15 2.367.420 426.505
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.367.420 426.505
ARA TOPLAM
123.092.445 146.693.720
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
3.697.853
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
126.790.298 146.693.720
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
1.008.931
Ticari Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
11 346.880 346.455
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
346.880 346.455
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5.000 5.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 42.339.758 54.857.677
Maddi Duran Varlıklar
12 100.647.571 107.889.467
Arazi ve Arsalar
37.208.037 37.248.036
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.372.203 1.390.496
Binalar
16.001.847 19.632.542
Tesis, Makine ve Cihazlar
42.577.510 45.846.044
Taşıtlar
914.342 1.003.259
Mobilya ve Demirbaşlar
2.573.632 2.769.090
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 2.685.691 1.111.300
Bilgisayar Yazılımları
1.888.668 150.429
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
797.023 960.871
Peşin Ödenmiş Giderler
10 6.643 110.123
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.643 110.123
Diğer Duran Varlıklar
15 91.714 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
91.714 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
147.132.188 164.320.022
TOPLAM VARLIKLAR
273.922.486 311.013.742
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
31.661.553 75.395.942
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 31.661.553 75.395.942
Banka Kredileri
31.661.553 75.395.942
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
474.975 3.958.799
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 474.975 3.958.799
Banka Kredileri
0 3.425.120
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
474.975 533.679
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 19.872 192.669
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
19.872 192.669
Ticari Borçlar
7 37.638.720 53.281.291
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
37.638.720 53.281.291
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 16.414.033 7.072.544
Diğer Borçlar
11 1.854.051 1.853.919
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.852.985 1.853.003
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.066 916
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 31.449.040 41.208.686
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
31.449.040 41.208.686
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 7.153.082 13.530.081
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.670.177 10.832.347
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.482.905 2.697.734
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 6.277.974 1.061.046
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.277.974 1.061.046
ARA TOPLAM
132.943.300 197.554.977
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
132.943.300 197.554.977
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 63.542.942 24.117.243
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
63.542.942 24.117.243
Banka Kredileri
62.983.137 23.369.038
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
559.805 748.205
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.972.687 2.226.817
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.972.687 2.226.817
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 20.191.572 22.042.651
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
106.067 19.410
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
106.067 19.410
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
85.813.268 48.406.121
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
218.756.568 245.961.098
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
55.165.918 65.052.644
Ödenmiş Sermaye
17 39.835.110 39.835.110
Sermaye Düzeltme Farkları
18.274.812 18.274.812
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.184.925 -1.184.925
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 44.432.286 39.985.702
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
44.432.286 39.985.702
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
46.818.404 46.818.404
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.386.118 -6.832.702
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 1.609.279 1.608.681
Yasal Yedekler
1.609.279 1.608.681
Diğer Yedekler
894.778 894.778
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-35.164.238 8.651.437
Net Dönem Karı veya Zararı
-13.531.184 -43.012.951
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
55.165.918 65.052.644
TOPLAM KAYNAKLAR
273.922.486 311.013.742


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 71.154.725 72.318.109
Satışların Maliyeti
-75.583.263 -56.965.510
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-4.428.538 15.352.599
BRÜT KAR (ZARAR)
21 -4.428.538 15.352.599
Genel Yönetim Giderleri
-6.363.426 -4.966.731
Pazarlama Giderleri
-2.745.445 -5.877.686
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.069.517 4.306.430
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-745.167 -5.383.950
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25 -11.213.059 3.430.662
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.281.792 108.899
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-114.050
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24 -6.931.267 3.425.511
Finansman Gelirleri
634.491 224.776
Finansman Giderleri
-7.808.388 -13.689.692
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-14.105.164 -10.039.405
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.942.712 -167.153
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.942.712 -167.153
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.162.452 -10.206.558
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.368.732 -12.323
DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.531.184 -10.218.881
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-13.531.184 -10.218.881
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
17 4.446.584 -358.735
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.700.748 -456.066
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.254.164 97.331
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-874.648
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-1.254.164 971.979
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.446.584 -358.735
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.084.600 -10.577.616
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-9.084.600 -10.577.616http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782284


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
104.828 Değişim: 0,82% Hacim : 9.567 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 103.682 13.11.2019 Yüksek 105.025
Açılış: 104.050
5,7736 Değişim: 0,62%
Düşük 5,7327 14.11.2019 Yüksek 5,7753
Açılış: 5,7378
6,3621 Değişim: 0,67%
Düşük 6,3101 14.11.2019 Yüksek 6,3644
Açılış: 6,3197
271,92 Değişim: 0,67%
Düşük 269,74 14.11.2019 Yüksek 271,95
Açılış: 270,10
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.