KAP ***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

27.08.2018 - 19:42

***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.927.647 4.382.127
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
72.270.345 79.432.458
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
70.711.091 76.795.563
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
1.559.254 2.636.895
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-70.302.596 -65.715.513
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-50.978.836 -41.636.882
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-2.480.851 -13.560.763
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.842.909 -10.517.868
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
1.967.749 13.716.945
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.895.396 -9.334.818
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.848.276 -8.219.448
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-735.452 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
310.009 135.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
310.009 135.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.192.349 -8.427.644
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.192.349 -8.427.644
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
75.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-305.484 0
Alınan Temettüler
0 73.196
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.155.671 319.093
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
66.296.627 57.503.849
Kredilerden Nakit Girişleri
66.296.627 57.503.849
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-54.001.505 -49.618.747
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-54.001.505 -49.618.747
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-119.434 -1.508.104
Ödenen Faiz
-8.035.379 -6.517.778
Alınan Faiz
15.362 459.873
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-620.252 -3.518.228
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-3.423.785 -1.969.285
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.044.037 -5.487.513
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.660.061 11.376.478
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.616.024 5.888.965


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
42.000.000 24.195.133 -814.769 -3.622.004 1.160.690 43.700.599 0 -3.089.567 2.904.849 1.845.388 -424.851 107.855.468 0 107.855.468
Transferler
0 -424.851 424.851 0
Dönem Karı (Zararı)
1.256.759 1.256.759
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.120.271 4.120.271
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
6.401.172 -5.042.314 94.882 -2.449.334 -995.594
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-336.240 -336.240
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 30.596.305 -814.769 -8.664.318 1.160.690 47.820.870 0 -3.425.807 2.999.731 -1.028.797 1.256.759 111.900.664 111.900.664
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
42.000.000 18.274.812 -1.184.925 -2.164.890 1.160.690 48.012.757 0 -5.694.114 2.999.730 3.704.703 4.791.901 111.900.664 111.900.664
Transferler
69.709 4.722.192 -4.791.901 0
Dönem Karı (Zararı)
-10.206.558 -10.206.558
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.118 6.118
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
686.609 686.609
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-364.853 -364.853
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 18.274.812 -1.184.925 -2.164.890 1.160.690 48.018.875 0 -6.058.967 3.069.439 9.113.504 -10.206.558 102.021.980 102.021.980


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017 Bir Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.616.024 6.660.061
Ticari Alacaklar
6 86.808.019 72.716.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
86.808.019 72.716.396
Diğer Alacaklar
7 851.408 978.243
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
480
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
850.928 978.243
Stoklar
9 73.188.296 70.381.135
Peşin Ödenmiş Giderler
10 9.389.496 4.107.015
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.389.496 4.107.015
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 42.224 0
Diğer Dönen Varlıklar
14 305.461 337.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
305.461 337.522
ARA TOPLAM
173.200.928 155.180.372
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
173.200.928 155.180.372
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
735.452 0
Ticari Alacaklar
6 0 4.979.453
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 4.979.453
Diğer Alacaklar
7 40.255 41.532
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
40.255 41.532
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5.000 5.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 54.465.534 54.235.050
Maddi Duran Varlıklar
11 109.727.757 110.458.119
Arazi ve Arsalar
37.248.036 37.248.036
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.371.772 1.388.858
Binalar
19.932.637 20.155.699
Tesis, Makine ve Cihazlar
46.193.204 46.398.868
Taşıtlar
1.176.410 1.225.578
Mobilya ve Demirbaşlar
3.805.698 4.041.080
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.064.183 1.035.383
Bilgisayar Yazılımları
188.293 197.034
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
875.890 838.349
Peşin Ödenmiş Giderler
10 57.652 5.411
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
57.652 5.411
Diğer Duran Varlıklar
16 91.714 91.714
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
91.714 91.714
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
166.187.547 170.851.662
TOPLAM VARLIKLAR
339.388.475 326.032.034
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 73.328.119 48.416.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
73.328.119 48.416.041
Banka Kredileri
73.328.119 48.416.041
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 15.232.122 19.037.767
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15.232.122 19.037.767
Banka Kredileri
14.974.320 18.700.173
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
257.802 337.594
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 0 203.168
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
203.168
Ticari Borçlar
6 45.993.248 43.858.028
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 45.993.248 43.858.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 4.106.357 3.061.415
Diğer Borçlar
7 1.582 747
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
785 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
797 747
Ertelenmiş Gelirler
10 38.159.605 30.746.559
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
38.159.605 30.746.559
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 0 196.895
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.004.790 12.177.482
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 11.569.479 9.490.920
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.435.311 2.686.562
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 630.455 1.524.685
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
630.455 1.524.685
ARA TOPLAM
191.456.278 159.222.787
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
191.456.278 159.222.787
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 23.748.958 31.227.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
23.748.958 31.227.041
Banka Kredileri
23.023.762 31.045.066
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
725.196 181.975
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.679.895 2.472.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.679.895 2.472.745
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 20.461.954 21.189.387
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
19.410 19.410
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
19.410 19.410
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.910.217 54.908.583
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
237.366.495 214.131.370
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
102.021.980 111.900.664
Ödenmiş Sermaye
15 39.835.110 39.835.110
Birleşme Denkleştirme Hesabı
18.274.812 18.274.812
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.184.925 -1.184.925
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.160.690 1.160.690
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 41.959.908 42.318.643
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
41.959.908 42.318.643
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
48.018.875 48.893.523
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.058.967 -6.574.880
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 3.069.439 2.999.730
Yasal Yedekler
3.069.439 2.999.730
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9.113.504 3.704.703
Net Dönem Karı veya Zararı
-10.206.558 4.791.901
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
102.021.980 111.900.664
TOPLAM KAYNAKLAR
339.388.475 326.032.034


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 72.318.109 67.245.951
Satışların Maliyeti
19 -56.965.510 -44.345.810
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.352.599 22.900.141
BRÜT KAR (ZARAR)
15.352.599 22.900.141
Genel Yönetim Giderleri
20 -4.966.731 -5.195.355
Pazarlama Giderleri
20 -5.877.686 -6.865.406
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 -748.455
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 4.306.430 11.011.842
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -5.383.950 -4.400.642
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.430.662 16.702.125
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 108.899 2.145.937
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -114.050 -92.832
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
15 0 73.196
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.425.511 18.828.426
Finansman Gelirleri
22 224.776 2.930.096
Finansman Giderleri
22 -13.689.692 -10.219.025
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-10.039.405 11.539.497
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-167.153 -10.282.738
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -167.153 -10.282.738
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.206.558 1.256.759
DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.206.558 1.256.759
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-10.206.558 1.256.759
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15 -358.735 3.784.031
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 14.723.206
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-456.066 -420.301
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
97.331 -10.518.874
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-874.648 -10.591.042
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
971.979 72.168
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-358.735 3.784.031
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.565.293 5.040.790
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-10.565.293 5.040.790http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/705317


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.258 Değişim: 1,36% Hacim : 7.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.790 15.10.2019 Yüksek 95.873
Açılış: 95.593
5,8899 Değişim: -0,62%
Düşük 5,8604 15.10.2019 Yüksek 5,9342
Açılış: 5,9269
6,5022 Değişim: -0,57%
Düşük 6,4607 15.10.2019 Yüksek 6,5484
Açılış: 6,5396
280,61 Değişim: -1,38%
Düşük 279,84 15.10.2019 Yüksek 285,04
Açılış: 284,54
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.