KAP ***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.11.2019 - 21:30
KAP ***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 2.294.905.376 2.264.874.651 784.108.461 965.711.512
Satışların Maliyeti
22 -2.180.673.704 -2.190.443.981 -754.186.543 -929.340.404
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
114.231.672 74.430.670 29.921.918 36.371.108
BRÜT KAR (ZARAR)
114.231.672 74.430.670 29.921.918 36.371.108
Genel Yönetim Giderleri
23 -9.511.621 -7.241.093 -3.264.711 -2.497.151
Pazarlama Giderleri
23 -31.101.073 -25.072.755 -10.560.863 -9.111.194
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -85.841 -92.591 -31.274 -28.607
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 116.119.872 289.455.316 25.377.609 183.173.675
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -76.743.486 -93.516.746 -26.957.089 -56.402.867
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
112.909.523 237.962.801 14.485.590 151.504.964
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 523.426 750.710 258.217 129.483
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
24 31.676 -49.940
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
25 456.195 664.260 180.971 288.457
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
113.920.820 239.377.771 14.874.838 151.922.904
Finansman Gelirleri
26 111.443.655 170.961.568 49.904.611 120.331.075
Finansman Giderleri
26 -197.046.776 -374.474.414 -61.720.431 -250.883.653
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28.317.699 35.864.925 3.059.018 21.370.326
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
27 -5.620.917 -5.641.225 3.454.927 -3.573.519
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.388.380 -3.562.976 -181.049 -1.976.194
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.232.537 -2.078.249 3.635.976 -1.597.325
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22.696.782 30.223.700 6.513.945 17.796.807
DÖNEM KARI (ZARARI)
22.696.782 30.223.700 6.513.945 17.796.807
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
22.696.782 30.223.700 6.513.945 17.796.807
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 28 0,27510000 0,36640000 0,07900000 0,21600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-132.405.704 15.871.976
Dönem Karı (Zararı)
21 22.696.782 30.223.700
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.840.915 3.425.726
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 4.272.892 2.552.841
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
107.670 187.482
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.772.184 -1.392.846
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.232.537 2.078.249
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-161.943.401 -17.777.450
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -25.890.511 -355.248.651
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -3.494.852 341.753
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -92.348.630 107.029.469
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 52.839.509 242.889.149
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 460.704 46.850
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-93.509.621 -12.836.020
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-132.405.704 15.871.976
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-40.554.305 -47.397.223
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5/13 70.438
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5/13 -161.011
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15/16 91.850 31.128
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15/16 -20.389.214 -36.185.691
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
9 -20.095.930 -11.313.098
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
74.669.475 77.523.285
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
351.854.490 409.250.759
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-250.089.586 -317.190.482
Ödenen Faiz
26 -37.295.118 -24.514.666
Alınan Faiz
26 10.199.689 9.977.674
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-98.290.534 45.998.038
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
21 981.772 2.996.750
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-97.308.762 48.994.788
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 233.269.456 140.562.922
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 135.960.694 189.557.710


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 135.960.694 233.269.456
Finansal Yatırımlar
5 1.034.474 820.159
Ticari Alacaklar
7 447.632.297 421.755.175
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
2.518.585 216.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
445.113.712 421.539.172
Diğer Alacaklar
8 4.674.397 1.180.276
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
605.111
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.069.286 1.180.276
Türev Araçlar
9 1.573.646 4.580.190
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
1.573.646 4.580.190
Stoklar
10 241.225.508 148.876.878
Peşin Ödenmiş Giderler
11 144.629.856 37.766.646
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 810.029
Diğer Dönen Varlıklar
20 11.802.959 9.264.619
ARA TOPLAM
989.343.860 857.513.399
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
989.343.860 857.513.399
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 67.500
Ticari Alacaklar
7 8.836.255 8.822.866
Diğer Alacaklar
8 236.149 235.418
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 4.629.328 4.615.132
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 9.800.000 9.800.000
Maddi Duran Varlıklar
15 154.797.395 138.747.769
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 389.735 414.889
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
389.735 414.889
Peşin Ödenmiş Giderler
11 3.042.014 3.042.014
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 7.853.687 12.601.047
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
189.584.563 178.346.635
TOPLAM VARLIKLAR
1.178.928.423 1.035.860.034
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 183.906.247 98.238.325
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 70.779.326 68.339.260
Ticari Borçlar
7 430.096.247 379.799.207
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
217.125 7.276.056
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
429.879.122 372.523.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 1.465.569 977.037
Diğer Borçlar
8 492.821 32.117
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
492.821 32.117
Türev Araçlar
9 11.108.416 34.210.890
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 26.167.223 6.543.756
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 1.388.380 5.918.271
Kısa Vadeli Karşılıklar
18-19 122.223 210.574
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 101.316 8.740
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
18 20.907 201.834
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 2.919.300 1.507.535
ARA TOPLAM
728.445.752 595.776.972
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
728.445.752 595.776.972
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 155.746.368 170.957.065
Ticari Borçlar
7 19.025.357 16.482.888
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 291.915
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 1.486.346 1.283.161
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.486.346 1.283.161
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 7.058.724 7.579.188
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
183.316.795 196.594.217
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
911.762.547 792.371.189
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
267.165.876 243.488.845
Ödenmiş Sermaye
21 84.500.000 84.500.000
Geri Alınmış Paylar (-)
21 -3.445.108 -3.445.108
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 38.607.992 38.607.992
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21 26.757.420 26.779.271
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.757.420 26.779.271
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27.280.537 27.296.800
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-523.117 -517.529
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21 2.459.079 1.477.307
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.459.079 1.477.307
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 11.171.315 9.138.328
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 84.418.396 66.524.884
Net Dönem Karı veya Zararı
21 22.696.782 19.906.171
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
267.165.876 243.488.845
TOPLAM KAYNAKLAR
1.178.928.423 1.035.860.034


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 84.500.000 -3.445.108 38.607.992 562.159 -489.899 7.444.207 51.899.755 16.595.085 195.674.191
Transferler
-12.136 1.694.121 14.913.100 -16.595.085 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27.485.065 26.625 2.996.750 30.223.700 60.732.140
Dönem Sonu Bakiyeler
84.500.000 -3.445.108 38.607.992 28.035.088 -463.274 2.996.750 9.138.328 66.812.855 30.223.700 256.406.331 0 256.406.331
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 84.500.000 -3.445.108 38.607.992 27.296.800 -517.529 1.477.307 9.138.328 66.524.884 19.906.171 243.488.845
Transferler
-20.328 2.032.987 17.893.512 -19.906.171 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.065 -5.588 981.772 22.696.782 23.677.031
Dönem Sonu Bakiyeler
84.500.000 -3.445.108 38.607.992 27.280.537 -523.117 2.459.079 11.171.315 84.418.396 22.696.782 267.165.876 0 267.165.876


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
22.696.782 30.223.700 6.513.945 17.796.807
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
21 -1.523 27.511.690 89.379 27.517.416
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30.854.039 30.854.039
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.164 33.282 109.377 43.390
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.641 -3.375.631 -19.998 -3.380.013
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5.641 -3.375.631 -19.998 -3.380.013
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
981.772 2.996.750 -404.969 2.451.363
Yabancı Para Çevrim Farkları
981.772 2.996.750 -404.969 2.451.363
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
980.249 30.508.440 -315.590 29.968.779
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.677.031 60.732.140 6.198.355 47.765.586
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
23.677.031 60.732.140 6.198.355 47.765.586http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798344


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.205 Değişim: 1,06% Hacim : 22.154 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.195 19.10.2020 Yüksek 1.209
Açılış: 1.195
7,8767 Değişim: -0,03%
Düşük 7,8699 20.10.2020 Yüksek 7,8824
Açılış: 7,8787
9,2754 Değişim: 0,00%
Düşük 9,2625 20.10.2020 Yüksek 9,2850
Açılış: 9,2755
481,94 Değişim: -0,08%
Düşük 481,87 20.10.2020 Yüksek 482,64
Açılış: 482,31
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.