KAP ***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.08.2018 - 18:12

***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 1.299.163.139 826.616.221 691.912.607 446.264.313
Satışların Maliyeti
30 -1.261.103.577 -772.621.307 -670.558.894 -424.850.608
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
38.059.562 53.994.914 21.353.713 21.413.705
BRÜT KAR (ZARAR)
38.059.562 53.994.914 21.353.713 21.413.705
Genel Yönetim Giderleri
31 -4.743.942 -3.656.995 -2.583.980 -2.000.661
Pazarlama Giderleri
31 -15.961.561 -16.690.741 -7.444.941 -8.838.177
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
31 -63.984 -32.948
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 106.281.641 34.194.883 76.000.708 7.811.672
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -37.113.879 -40.006.109 -23.643.029 -14.923.333
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
86.457.837 27.835.952 63.649.523 3.463.206
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 621.227 214.235 467.114 106.685
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
33 375.803 102.336 229.708 40.182
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
87.454.867 28.152.523 64.346.345 3.610.073
Finansman Gelirleri
34 50.630.493 63.382.829 35.880.615 23.818.380
Finansman Giderleri
34 -123.590.761 -76.294.621 -88.646.500 -23.471.131
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.494.599 15.240.731 11.580.460 3.957.322
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36 -2.067.706 -2.654.620 -801.846 -493.423
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.586.782 -7.036.701 -1.586.782 -3.745.464
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-480.924 4.382.081 784.936 3.252.041
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.426.893 12.586.111 10.778.614 3.463.899
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.426.893 12.586.111 10.778.614 3.463.899
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.426.893 12.586.111 10.778.614 3.463.899
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,15060000 0,15260000 0,13100000 0,04200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
84.500.000 -3.072.969 38.607.992 565.860 -468.794 6.403.284 38.139.327 14.796.725 179.471.425 179.471.425
Transferler
29 -4.626 668.784 14.132.567 -14.796.725 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 925 -11.247 12.586.111 12.575.789 12.575.789
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
29 -372.139 372.139 -372.139 -372.139 -372.139
Dönem Sonu Bakiyeler
84.500.000 3.445.108 38.607.992 562.159 -480.041 7.444.207 51.899.755 12.586.111 191.675.075 191.675.075
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
84.500.000 3.445.108 38.607.992 562.159 -489.899 7.444.207 51.899.755 16.595.085 195.674.191 195.674.191
Transferler
29 -10.800 1.694.121 14.911.764 -16.595.085 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 2.159 -7.885 545.387 12.426.893 12.966.554 12.966.554
Dönem Sonu Bakiyeler
84.500.000 -3.445.108 38.607.992 553.518 -497.784 545.387 9.138.328 66.811.519 12.426.893 208.640.745 208.640.745


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
66.133.570 127.362.734
Dönem Karı (Zararı)
29 12.426.893 12.586.111
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.758.957 -3.401.441
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 1.715.252 1.594.465
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
262.871 266.928
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-700.089 -880.753
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
480.923 -4.382.081
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
51.947.720 118.178.064
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -163.364.544 -39.754.221
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 461.342 -1.337.615
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 137.527.099 29.897.894
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 72.077.015 116.967.400
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 80.943 -7.457
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.165.865 12.412.063
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
66.133.570 127.362.734
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-32.939.034 9.807.684
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7/18 -1.330.719 -161.376
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21/22 18.558 36.245
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19/21/22 -22.539.206 -4.564.296
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
13 0 14.497.111
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
13 -9.087.667 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.818.121 81.550.315
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-372.139
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-372.139
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
259.652.590 238.622.643
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-257.622.859 -151.161.870
Ödenen Faiz
34 -14.719.485 -8.908.171
Alınan Faiz
34 4.871.633 3.369.852
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.376.415 218.720.733
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
545.387 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.921.802 218.720.733
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 140.562.922 32.323.233
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 166.484.724 251.043.966


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
12.426.893 12.586.111 10.778.614 3.463.899
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
29 -5.726 -10.322 -27.500 83.310
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.108 -14.059 -34.627 104.138
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.382 3.737 7.127 -20.828
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.382 3.737 7.127 -20.828
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
545.387 0 437.816 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
545.387 0 437.816 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
539.661 -10.322 410.316 83.310
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.966.554 12.575.789 11.188.930 3.547.209
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.966.554 12.575.789 11.188.930 3.547.209


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 166.484.724 140.562.922
Finansal Yatırımlar
7 1.279.484 307.568
Ticari Alacaklar
10 495.183.755 331.845.733
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 13.817.209 98.629
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 481.366.546 331.747.104
Diğer Alacaklar
11 1.482.904 1.944.583
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.482.904 1.944.583
Türev Araçlar
13 13.327.458 5.569.834
Stoklar
14 84.814.059 222.341.158
Peşin Ödenmiş Giderler
16 31.435.098 47.006.216
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 6.944 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 31.428.154 47.006.216
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 0 720.097
Diğer Dönen Varlıklar
28 7.880.293 8.566.983
ARA TOPLAM
801.887.775 758.865.094
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
801.887.775 758.865.094
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 15.000 15.000
Ticari Alacaklar
10 8.799.324 8.772.802
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 8.799.324 8.772.802
Diğer Alacaklar
11 169.895 169.558
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 169.895 169.558
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 4.978.807 4.620.004
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 9.800.000 9.440.000
Maddi Duran Varlıklar
21 88.435.144 68.002.892
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22 449.278 436.134
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22 449.278 436.134
Peşin Ödenmiş Giderler
16 3.042.014 3.042.014
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 3.042.014 3.042.014
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 4.260.507 3.484.359
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
119.949.969 97.982.763
TOPLAM VARLIKLAR
921.837.744 856.847.857
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 66.603.825 99.605.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 66.603.825 99.605.275
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 49.108.792 40.334.032
Ticari Borçlar
10 478.189.585 406.112.570
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 110.379 12.484.259
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 478.079.206 393.628.311
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 1.162.501 972.577
Diğer Borçlar
11 149.832 68.889
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 149.832 68.889
Türev Araçlar
13 0 1.330.043
Ertelenmiş Gelirler
16 14.827.943 28.060.972
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
16 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
16 14.827.943 28.060.972
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 1.049.033 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
24 114.477 9.697
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
26/24 114.477 9.697
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 783.529 388.446
ARA TOPLAM
611.989.517 576.882.501
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
611.989.517 576.882.501
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 95.114.075 79.405.595
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 95.114.075 79.405.595
Ertelenmiş Gelirler
16 508.498 721.549
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
16 508.498 721.549
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 1.401.171 1.232.972
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
26/24 1.401.171 1.232.972
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 4.183.738 2.931.049
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
101.207.482 84.291.165
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
713.196.999 661.173.666
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29 208.640.745 195.674.191
Ödenmiş Sermaye
84.500.000 84.500.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-3.445.108 -3.445.108
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
38.607.992 38.607.992
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
55.734 72.260
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
55.734 72.260
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
553.518 562.159
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-497.784 -489.899
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
545.387 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
545.387 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.138.328 7.444.207
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
66.811.519 51.899.755
Net Dönem Karı veya Zararı
12.426.893 16.595.085
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
208.640.745 195.674.191
TOPLAM KAYNAKLAR
921.837.744 856.847.857http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/705244


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.258 Değişim: 1,36% Hacim : 7.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.790 15.10.2019 Yüksek 95.873
Açılış: 95.593
5,9229 Değişim: 0,10%
Düşük 5,9128 16.10.2019 Yüksek 5,9256
Açılış: 5,9168
6,5373 Değişim: 0,11%
Düşük 6,5232 16.10.2019 Yüksek 6,5435
Açılış: 6,5303
282,16 Değişim: 0,19%
Düşük 281,59 16.10.2019 Yüksek 282,35
Açılış: 281,63
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.