KAP ***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2018 - 18:15
KAP ***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 1.805.706.332 1.151.991.130
Satışların Maliyeti
30 -1.715.166.304 -1.075.930.400
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
90.540.028 76.060.730
BRÜT KAR (ZARAR)
90.540.028 76.060.730
Genel Yönetim Giderleri
31 -7.649.044 -6.644.475
Pazarlama Giderleri
31 -36.234.307 -29.150.859
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
31 -77.533 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 94.725.064 57.589.920
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -80.645.898 -34.297.653
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
60.658.310 63.557.663
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 429.633 400.046
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -342 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
33 303.026 182.998
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
61.390.627 64.140.707
Finansman Gelirleri
34 123.290.505 73.463.274
Finansman Giderleri
34 -165.347.118 -120.083.393
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.334.014 17.520.588
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36 -2.738.929 -2.723.863
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-6.819.069 -798.994
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.080.140 -1.924.869
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.595.085 14.796.725
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.595.085 14.796.725
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
16.595.085 14.796.725
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,20120000 0,17890000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
84.500.000 38.607.992 4.780.452 -280.495 2.120.395 31.736.786 8.303.209 169.768.339 169.768.339
Transferler
29 13.571.449 -8.303.209 5.268.240 5.268.240
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -4.214.592 -188.299 14.796.725 10.393.834 10.393.834
Kar Payları
29 1.209.920 -4.095.939 -2.886.019 -2.886.019
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
29 -3.072.969 3.072.969 -3.072.969 -3.072.969 -3.072.969
Dönem Sonu Bakiyeler
29 84.500.000 -3.072.969 38.607.992 565.860 -468.794 6.403.284 38.139.327 14.796.725 179.471.425 179.471.425
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 84.500.000 -3.072.969 38.607.992 565.860 -468.794 6.403.284 38.139.327 14.796.725 179.471.425 179.471.425
Transferler
29 -4.626 668.784 14.132.567 -14.796.725 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 925 -21.105 16.595.085 16.574.905 16.574.905
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
29 -372.139 372.139 -372.139 -372.139 -372.139
Dönem Sonu Bakiyeler
29 84.500.000 -3.445.108 38.607.992 562.159 -489.899 7.444.207 51.899.755 16.595.085 195.674.191 195.674.191


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.186.562 -8.454.353
Dönem Karı (Zararı)
29 16.595.085 14.796.725
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.455.827 4.132.969
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 3.220.904 2.783.015
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
314.769 -92.787
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-911.360 -482.128
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-4.080.140 1.924.869
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.952.696 -27.384.047
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -68.125.545 -62.689.002
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.012.350 601.065
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -81.357.165 -855.329
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 149.609.275 22.587.663
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 33.745 -2.976
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.125.356 12.974.532
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.186.562 -8.454.353
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-299.119 -25.681.495
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7/18 0 113.941
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7/18 -399.604 -182.998
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21/22 35.996 23.439
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
21/22 -9.588.642 -20.612.051
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
13 0 -5.023.826
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
13 9.653.131 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
104.352.246 21.770.174
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-372.139 -3.072.969
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-372.139 -3.072.969
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
645.720.288 336.124.323
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-526.962.011 -302.442.691
Ödenen Temettüler
29 0 -2.886.019
Ödenen Faiz
34 -22.011.892 -10.755.085
Alınan Faiz
34 7.978.000 4.802.615
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
108.239.689 -12.365.674
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
108.239.689 -12.365.674
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 32.323.233 44.688.907
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 140.562.922 32.323.233


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
16.595.085 14.796.725
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
29 -20.180 -4.402.891
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 -5.268.240
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-26.382 -235.373
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.202 1.100.722
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6.202 1.100.722
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-20.180 -4.402.891
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.574.905 10.393.834
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
16.574.905 10.393.834


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 140.562.922 32.323.233
Finansal Yatırımlar
7 307.568 176.990
Ticari Alacaklar
10 331.845.733 263.586.105
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 98.629 372.694
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 331.747.104 263.213.411
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 1.944.583 2.958.765
Türev Araçlar
13 5.569.834 13.892.922
Stoklar
14 222.341.158 140.983.993
Canlı Varlıklar
15 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
16 47.006.216 14.187.995
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 720.097 2.674.593
Diğer Dönen Varlıklar
28 8.566.983 7.515.328
ARA TOPLAM
758.865.094 478.299.924
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
758.865.094 478.299.924
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 15.000 15.000
Ticari Alacaklar
10 8.772.802 8.906.885
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 8.772.802 8.906.885
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 169.558 167.726
Türev Araçlar
13 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 4.620.004 4.350.978
Canlı Varlıklar
15 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 9.440.000 9.440.000
Maddi Duran Varlıklar
21 68.002.892 61.668.476
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22 436.134 438.808
Şerefiye
22 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22 436.134 438.808
Peşin Ödenmiş Giderler
16 3.042.014 3.043.014
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 3.484.359 2.317.082
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
97.982.763 90.347.969
TOPLAM VARLIKLAR
856.847.857 568.647.893
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 99.605.275 98.522.262
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 40.334.032 6.671.382
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 406.112.570 256.503.295
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 12.484.259 1.470.314
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 393.628.311 255.032.981
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
12 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 972.577 686.640
Diğer Borçlar
11 68.889 35.144
Türev Araçlar
13 1.330.043 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
23 0 0
Ertelenmiş Gelirler
16 28.060.972 8.319.734
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
24 9.697 1.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
26/24 9.697 1.400
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
24 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 388.446 196.964
ARA TOPLAM
576.882.501 370.936.821
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
576.882.501 370.936.821
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 79.405.595 10.338.233
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
12 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
Türev Araçlar
13 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
23 0 0
Ertelenmiş Gelirler
16 721.549 1.151.182
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 1.232.972 900.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
26/24 1.232.972 900.118
Genel Karşılıklar
24 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 2.931.049 5.850.114
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
28 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
84.291.165 18.239.647
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
661.173.666 389.176.468
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29 195.674.191 179.471.425
Ödenmiş Sermaye
29 84.500.000 84.500.000
Geri Alınmış Paylar (-)
29 -3.445.108 -3.072.969
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 38.607.992 38.607.992
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 72.260 97.066
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 72.260 97.066
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29 562.159 565.860
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -489.899 -468.794
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 7.444.207 6.403.284
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 51.899.755 38.139.327
Net Dönem Karı veya Zararı
29 16.595.085 14.796.725
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
195.674.191 179.471.425
TOPLAM KAYNAKLAR
856.847.857 568.647.893http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667446


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.304 Değişim: -1,84% Hacim : 18.827 Mio.TL Son veri saati : 15:12
Düşük 1.301 30.11.2020 Yüksek 1.317
Açılış: 1.314
7,7628 Değişim: -0,65%
Düşük 7,7482 30.11.2020 Yüksek 7,8635
Açılış: 7,8137
9,3054 Değişim: -0,49%
Düşük 9,2912 30.11.2020 Yüksek 9,4206
Açılış: 9,3516
442,24 Değişim: -1,63%
Düşük 440,93 30.11.2020 Yüksek 454,03
Açılış: 449,55
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.