KAP ***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2018 - 23:02

***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 1.584.621 -388.500 -112.589 16.209.972 41.331.882 36.453.121 135.078.507 -172.255 134.906.252
Transferler
1.622.666 34.830.455 -36.453.121
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
338.490 30.678.335 31.016.825 20.216 31.037.041
Kar Payları
-18.226.561 -18.226.561 -18.226.561
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 1.584.621 -388.500 225.901 17.832.638 57.935.776 30.678.335 147.868.771 -152.039 147.716.732
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 1.584.621 -388.500 -7.640 17.832.638 57.935.786 87.047.044 204.003.939 -146.654 203.857.285
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-282.887 -282.887 -282.887
Transferler
40.000.000 2.414.200 44.632.844 -87.047.044
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.929.954 42.641.000 40.711.046 70.472 40.781.518
Kar Payları
-26.142.000 -26.142.000 -26.142.000
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 -388.500 -1.937.594 20.246.828 76.143.743 42.641.000 218.290.098 -76.182 218.213.916


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.417.049 12.862.935
Dönem Karı (Zararı)
42.724.832 30.663.927
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
42.724.832 30.663.927
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.249.408 11.461.578
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.007.238 2.361.753
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
246.489 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 246.489
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.146.054 2.214.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.103.332 1.556.742
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4,7 42.722 658.163
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.364.921 -704.614
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.573.317 -794.026
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
208.396 89.412
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.188.465 333.641
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12.111.504 7.479.691
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-708.491 -223.798
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-708.491 -223.798
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-28.574.393 -20.485.772
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.317.824 -11.370.734
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -5.286
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.312.538 -11.370.734
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.114.885 -1.800.724
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
521.098 -35.726
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.635.983 -1.764.998
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-13.811.579 -14.243.080
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3.643.458 -758.411
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.923.601 3.827.500
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.233 34.253
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.926.834 3.793.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-651.573 110.952
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
942.974 2.154.363
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
766.862 1.174.096
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
176.112 980.267
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
811.435 1.594.362
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
26.399.847 21.639.733
Ödenen Temettüler
-1.394.442
Ödenen Faiz
-208.396 -89.412
Alınan Faiz
2.573.317 794.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -250.188 -301.816
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
4 55.680 17.911
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.153.211 -7.803.065
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.342.015 -2.392.158
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.321.755 387.118
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.321.755 387.118
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.663.770 -2.779.276
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -6.662.302 -2.779.276
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.468
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
128.005 -403.128
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.249.609 0
Kredilerden Nakit Girişleri
9.249.609
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.121.604 -403.128
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.121.604 -403.128
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.203.039 10.067.649
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16 14.203.039 10.067.649
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 30.314.060 13.762.110
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 44.517.099 23.829.759


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 44.517.099 30.314.060
Ticari Alacaklar
4 143.283.276 127.458.530
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 0 5.286
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
143.283.276 127.453.244
Diğer Alacaklar
6.241.904 1.211.063
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 1.110.344 589.246
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.131.560 621.817
Stoklar
5 58.397.284 44.832.194
Peşin Ödenmiş Giderler
2.973.739 7.115.786
Diğer Dönen Varlıklar
1.805.412 676.968
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.805.412 676.968
ARA TOPLAM
257.218.714 211.608.601
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
257.218.714 211.608.601
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 1.341.250
Maddi Duran Varlıklar
6 71.747.919 68.299.089
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
148.286 178.304
Peşin Ödenmiş Giderler
730.056 231.467
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
730.056 231.467
Ertelenmiş Vergi Varlığı
742.968 1.080.209
Diğer Duran Varlıklar
1.759.306 1.845.500
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
75.128.535 72.975.819
TOPLAM VARLIKLAR
332.347.249 284.584.420
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.564.789 4.583.558
Ticari Borçlar
4 53.064.177 51.127.216
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 862.468 511.312
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
52.201.709 50.615.904
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.600.630 4.252.203
Diğer Borçlar
26.204.869 120.277
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 26.204.869 120.277
Ertelenmiş Gelirler
9.085.665 8.274.231
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8.130.947 5.622.028
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.591.897 672.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.591.897 640.710
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 0 32.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.411.013 3.496.825
ARA TOPLAM
111.653.987 78.149.048
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
111.653.987 78.149.048
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
2.304.832 2.402.875
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 2.304.832 2.402.875
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
174.514 175.212
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.479.346 2.578.087
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
114.133.333 80.727.135
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
218.290.098 204.003.939
Ödenmiş Sermaye
10 80.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 1.584.621 1.584.621
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-388.500 -388.500
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-388.500 -388.500
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-388.500 -388.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.937.594 -7.640
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.246.828 17.832.628
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
76.143.743 57.935.786
Net Dönem Karı veya Zararı
42.641.000 87.047.044
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-76.182 -146.654
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
218.213.916 203.857.285
TOPLAM KAYNAKLAR
332.347.249 284.584.420


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 237.320.323 166.633.391 140.117.305 99.483.262
Satışların Maliyeti
11 -169.528.109 -118.852.122 -96.788.058 -67.107.627
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
67.792.214 47.781.269 43.329.247 32.375.635
BRÜT KAR (ZARAR)
67.792.214 47.781.269 43.329.247 32.375.635
Genel Yönetim Giderleri
12 -5.251.148 -4.221.482 -2.146.850 -2.423.307
Pazarlama Giderleri
12 -5.941.192 -4.209.320 -2.854.961 -2.188.167
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
12 -2.647.270 -1.425.833 -1.430.901 -684.425
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11.049.468 4.665.452 7.693.337 1.490.748
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-9.688.660 -4.260.576 -9.370.572 -2.185.704
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
55.313.412 38.329.510 35.219.300 26.384.780
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
723.191 277.325 76.631 269.975
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-38.827
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
56.036.603 38.568.008 35.295.931 26.654.755
Finansman Giderleri
-1.200.267 -424.390 -692.353 121.337
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
54.836.336 38.143.618 34.603.578 26.776.092
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.111.504 -7.479.691 -7.788.402 -5.239.626
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-12.662.130 -7.480.001 -8.314.100 -5.537.501
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
550.626 310 525.698 297.875
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
42.724.832 30.663.927 26.815.176 21.536.466
DÖNEM KARI (ZARARI)
42.724.832 30.663.927 26.815.176 21.536.466
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
83.832 -14.408 72.405 5.146
Ana Ortaklık Payları
42.641.000 30.678.335 26.742.771 21.531.320
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.943.314 373.114 -1.324.928 12.630
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.943.314 373.114 -1.324.928 12.630
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.943.314 373.114 -1.324.928 12.630
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.781.518 31.037.041 25.490.248 21.549.096
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
70.472 20.216 76.566 5.778
Ana Ortaklık Payları
40.711.046 31.016.825 25.413.682 21.543.318http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703332


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.