KAP ***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

29.01.2019 - 19:22

***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 0 0
Satışların Maliyeti
23 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
24-25 -1.720.374 -1.580.004
Pazarlama Giderleri
24-25 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 8.265.351 2.967.655
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -4.461.908 -1.875.418
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.083.069 -487.767
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 1.772.378 20.831.982
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.855.447 20.344.215
Finansman Gelirleri
27 1.368.601 780.307
Finansman Giderleri
27 -4.071.055 -2.898.157
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.152.993 18.226.365
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
28 6.398 -2.088.438
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6.398 -2.088.438
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.159.391 16.137.927
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.159.391 16.137.927
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.159.391 16.137.927
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 29 0,10390000 1,44640000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.157.000 1.934.762 9.725.050 -67.772 40.893 -9.477.976 -4.590.070 8.721.887 8.721.887
Transferler
-4.590.070 4.590.070 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 21.156 -21.072 16.137.927 16.138.011 16.138.011
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
22 -6.784.541 7.141.622 357.081 357.081
Dönem Sonu Bakiyeler
11.157.000 1.934.762 2.961.665 -88.844 40.893 -6.926.424 16.137.927 25.216.979 25.216.979
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.157.000 1.934.762 2.961.665 -88.844 40.893 -6.926.424 16.137.927 25.216.979 25.216.979
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 -127.759 -127.759 -127.759
Transferler
16.097.101 40.826 -16.137.927 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 -8.260 0 1.159.391 1.151.131 1.151.131
Dönem Sonu Bakiyeler
11.157.000 1.934.762 2.961.665 -97.104 16.137.994 -7.013.357 1.159.391 26.240.351 26.240.351


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.719.765 -18.205.292
Dönem Karı (Zararı)
1.159.391 16.137.927
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.159.391 16.137.927
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.916.057 -16.758.642
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 203.405 157.249
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.683 -1.870
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.683 -1.870
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-60.455 14.628
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 27.046 14.628
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -30.464 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-57.037 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27 -96.895 202.007
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-202.007 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
105.112 202.007
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 0 -4.602.327
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -6.398 2.088.438
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-65.149 -15.855.631
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-65.149 -15.855.631
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
2.943.232 1.238.864
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.644.317 -17.514.683
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.683 1.870
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 1.683 1.870
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.524.125 -7.688.864
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.524.125 -7.688.864
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.317 5.143
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 3.317 5.143
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 4.971 898
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.578 10.563
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.578 10.563
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
19 112.799 -9.844.293
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.719.765 -18.135.398
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 0 -69.894
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-68.601 29.536.587
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
65.147 30.143.570
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-16 -133.748 -606.983
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.745.577 -10.535.883
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 0 1.774.474
Kredilerden Nakit Girişleri
0 1.774.474
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -5.225.268 -11.515.889
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.225.268 -11.515.889
Ödenen Faiz
27 -520.309 -794.468
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.905.587 795.412
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.905.587 795.412
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 2.869.592 2.074.180
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 6.775.179 2.869.592


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.159.391 16.137.927
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.260 84
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22 0 26.445
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -10.325 -26.340
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.065 -21
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
22 0 -5.289
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
2.065 5.268
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.260 84
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.151.131 16.138.011
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.151.131 16.138.011


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 6.775.179 2.869.592
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
9.981.719 8.368.430
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 9.981.719 8.368.430
Diğer Dönen Varlıklar
637.963 691.312
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 637.963 691.312
ARA TOPLAM
17.394.861 11.929.334
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.394.861 11.929.334
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
732.449 7.826.376
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 732.449 7.826.376
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 15.155.590 15.155.590
Maddi Duran Varlıklar
15 880.328 948.458
Arazi ve Arsalar
14.936 14.936
Binalar
47.421 48.624
Tesis, Makine ve Cihazlar
21.229 25.546
Taşıtlar
570.691 559.269
Mobilya ve Demirbaşlar
226.051 300.083
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 16.652 18.178
Bilgisayar Yazılımları
16.652 18.178
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 275.895 231.397
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.060.914 24.179.999
TOPLAM VARLIKLAR
34.455.775 36.109.333
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.013.842 3.758.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.013.842 3.758.181
Banka Kredileri
11 3.013.842 3.758.181
Ticari Borçlar
31.905 28.588
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 31.905 28.588
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 74.526 69.555
Diğer Borçlar
36.507 39.085
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 36.507 39.085
Ertelenmiş Gelirler
815.440 584.645
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
19 815.440 584.645
ARA TOPLAM
3.972.220 4.480.054
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.972.220 4.480.054
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.237.894 4.295.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.237.894 4.295.901
Banka Kredileri
11 2.237.894 4.295.901
Ertelenmiş Gelirler
1.648.752 1.766.748
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
19 1.648.752 1.766.748
Uzun Vadeli Karşılıklar
356.558 349.651
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 107.869 70.498
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17 248.689 279.153
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.243.204 6.412.300
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.215.424 10.892.354
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
26.240.351 25.216.979
Ödenmiş Sermaye
11.157.000 11.157.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.934.762 1.934.762
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.864.561 2.872.821
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.864.561 2.872.821
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.961.665 2.961.665
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-97.104 -88.844
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.137.994 40.893
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
16.097.101 0
Yasal Yedekler
40.893 40.893
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-7.013.357 -6.926.424
Net Dönem Karı veya Zararı
1.159.391 16.137.927
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
26.240.351 25.216.979
TOPLAM KAYNAKLAR
34.455.775 36.109.333http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/735643


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
104.828 Değişim: 0,82% Hacim : 9.567 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 103.682 13.11.2019 Yüksek 105.025
Açılış: 104.050
5,7510 Değişim: -0,48%
Düşük 5,7448 13.11.2019 Yüksek 5,7818
Açılış: 5,7785
6,3344 Değişim: -0,47%
Düşük 6,3262 13.11.2019 Yüksek 6,3704
Açılış: 6,3645
270,50 Değişim: -0,17%
Düşük 270,18 13.11.2019 Yüksek 271,78
Açılış: 270,96
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.