KAP ***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 18:12

***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 0 0 0 0
Satışların Maliyeti
23 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
24-25 -1.251.143 -1.129.043 -381.045 -367.910
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 7.894.452 1.423.867 4.630.961 508.899
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -1.668.357 -2.100.700 -1.165.717 -1.224.725
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.974.952 -1.805.876 3.084.199 -1.083.736
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 1.520.402 20.727.514 1.277.900 20.530.272
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.495.354 18.921.638 4.362.099 19.446.536
Finansman Gelirleri
27 517.527 724.275 129.535 63.273
Finansman Giderleri
27 -3.982.982 -1.736.642 -2.042.682 -607.079
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.029.899 17.909.271 2.448.952 18.902.730
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
28 37.211 -1.745.113 -6.672 -1.720.121
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
37.211 -1.745.113 -6.672 -1.720.121
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.067.110 16.164.158 2.442.280 17.182.609
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.067.110 16.164.158 2.442.280 17.182.609
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.067.110 16.164.158 2.442.280 17.182.609
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 31 0,27490000 1,44880000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.157.000 1.934.762 9.725.050 -67.772 40.893 -9.477.976 -4.590.070 8.721.887 8.721.887
Transferler
-4.590.070 4.590.070 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.055 74 0 16.164.158 16.185.287 16.185.287
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
6.784.541 7.141.622 357.081 357.081
Dönem Sonu Bakiyeler
11.157.000 1.934.762 2.961.564 -67.698 40.893 -6.926.424 16.164.158 25.264.255 25.264.255
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.157.000 1.934.762 2.961.665 -88.844 40.893 -6.926.424 16.137.927 25.216.979 25.216.979
Transferler
16.137.927 -16.137.927
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 -8.387 3.067.109 3.058.722 3.058.722
Dönem Sonu Bakiyeler
11.157.000 1.934.762 2.961.665 -97.231 40.893 9.211.503 3.067.109 28.275.701 28.275.701


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.589.540 -18.454.410
Dönem Karı (Zararı)
3.067.110 16.164.158
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.067.110 16.164.158
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.657.199 -17.263.190
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 155.423 98.974
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.683 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.683 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19.674 16.862
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 19.674 16.862
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27 -66.454 260.033
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-202.007 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
135.553 260.033
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -4.602.327
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 0 -4.602.327
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -37.211 1.745.113
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -15.855.631
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
3.587.450 1.073.786
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
865.231 -17.333.509
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.683 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 1.683 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
192.980 -7.511.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
192.980 -7.511.395
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.440 13.607
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -11.440 13.607
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -5.087 -7.421
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.333 564.817
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.333 564.817
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
19 688.428 -10.393.117
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.589.540 -18.432.541
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 0 -21.869
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.483 29.539.808
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 30.143.570
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-16 -2.483 -603.762
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.416.710 -9.250.029
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 0 1.774.474
Kredilerden Nakit Girişleri
0 1.774.474
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -4.943.009 -10.502.127
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.943.009 -10.502.127
Ödenen Faiz
27 -473.701 -522.376
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.170.347 1.835.369
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.170.347 1.835.369
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 2.869.592 2.074.180
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 5.039.939 3.909.549


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.067.110 16.164.158 2.442.280 17.182.609
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.387 21.129 -4.121 21.218
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22 0 26.319 0 26.319
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -10.484 93 -5.151 204
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.097 -5.283 1.030 -5.305
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
22 0 -5.264 0 -5.264
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
2.097 -19 1.030 -41
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.387 21.129 -4.121 21.218
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.058.723 16.185.287 2.438.159 17.203.827
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.058.723 16.185.287 2.438.159 17.203.827


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 5.039.939 2.869.592
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
4.746.007 8.368.430
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 4.746.007 8.368.430
Diğer Dönen Varlıklar
655.466 691.312
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 655.466 691.312
ARA TOPLAM
10.441.412 11.929.334
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.441.412 11.929.334
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11.358.119 7.826.376
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 11.358.119 7.826.376
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 15.155.590 15.155.590
Maddi Duran Varlıklar
15 796.664 948.458
Arazi ve Arsalar
14.936 14.936
Binalar
47.722 48.624
Tesis, Makine ve Cihazlar
22.308 25.546
Taşıtlar
469.387 559.269
Mobilya ve Demirbaşlar
242.311 300.083
Özel Maliyetler
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 17.033 18.178
Bilgisayar Yazılımları
17.033 18.178
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 270.705 231.397
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
27.598.111 24.179.999
TOPLAM VARLIKLAR
38.039.523 36.109.333
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.399.738 3.758.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.399.738 3.758.181
Banka Kredileri
11 3.399.738 3.758.181
Ticari Borçlar
17.148 28.588
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 17.148 28.588
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 64.468 69.555
Diğer Borçlar
37.752 39.085
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 37.752 39.085
Ertelenmiş Gelirler
928.481 584.645
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
19 928.481 584.645
ARA TOPLAM
4.447.587 4.480.054
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.447.587 4.480.054
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.825.086 4.295.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.825.086 4.295.901
Banka Kredileri
11 2.825.086 4.295.901
Ertelenmiş Gelirler
2.111.340 1.766.748
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
19 2.111.340 1.766.748
Uzun Vadeli Karşılıklar
379.809 349.651
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 100.656 70.498
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17 279.153 279.153
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.316.235 6.412.300
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.763.822 10.892.354
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22 28.275.701 25.216.979
Ödenmiş Sermaye
11.157.000 11.157.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.934.762 1.934.762
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.864.434 2.872.821
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.961.665 2.961.665
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.961.665 2.961.665
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-97.231 -88.844
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
40.893 40.893
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
40.893 40.893
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9.211.502 -6.926.424
Net Dönem Karı veya Zararı
3.067.110 16.137.927
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
28.275.701 25.216.979
TOPLAM KAYNAKLAR
38.039.523 36.109.333http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716329


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
104.828 Değişim: 0,00% Hacim : 9.567 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 103.682 13.11.2019 Yüksek 105.025
Açılış: 104.050
5,7679 Değişim: 0,52%
Düşük 5,7327 14.11.2019 Yüksek 5,7793
Açılış: 5,7378
6,3525 Değişim: 0,52%
Düşük 6,3101 14.11.2019 Yüksek 6,3663
Açılış: 6,3197
271,76 Değişim: 0,62%
Düşük 269,74 14.11.2019 Yüksek 272,11
Açılış: 270,10
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.