KAP ***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2019 - 18:39
KAP ***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor

***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 7.120.696 8.453 125.908.141 125.916.594 125.916.594 583.775 10.278.005 11.417.604 21.695.609 155.316.674 155.316.674
Transferler
13.367 11.404.237 -11.417.604 -13.367 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.695 3.695 3.695 14.824 14.824 18.519 18.519
Dönem Karı (Zararı)
14.824 14.824 14.824 14.824
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 3.695 3.695 3.695 3.695 3.695
Dönem Sonu Bakiyeler
18 7.120.696 12.148 125.908.141 125.920.289 125.920.289 597.142 21.682.242 14.824 21.697.066 155.335.193 155.335.193
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 7.120.696 -2.343 125.908.141 125.905.798 597.142 21.682.242 -11.372.495 10.309.747 143.933.383 143.933.383
Transferler
-11.372.495 11.372.495 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.580 -1.580 278.850 278.850 277.270 277.270
Dönem Karı (Zararı)
278.850 278.850 278.850 278.850
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -1.580 -1.580 -1.580 -1.580
Dönem Sonu Bakiyeler
18 7.120.696 -3.923 125.908.141 125.904.218 597.142 10.309.747 278.850 10.588.597 144.210.653 144.210.653


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-281.045 -361.852
Dönem Karı (Zararı)
278.850 14.824
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
278.850 14.824
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-440.120 -274.052
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11, 12 12.224 1.840
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
236.233 226.034
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 14.186 21.363
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7, 8 222.047 204.671
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24 -768.910 -505.583
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-778.015 -505.583
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9.105 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-919 -442
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 81.252 4.099
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.546 -28.335
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 8.148 5.698
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8.148 5.698
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -3.654 -5.988
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.654 -5.988
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17 -20.993 -28.045
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-20.993 -28.045
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-176.816 -287.563
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -104.229 -74.289
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
870.965 491.691
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,12 0 -3.577
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -3.577
Alınan Faiz
870.965 495.268
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.450 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -6.345 0
Ödenen Faiz
24 -9.105 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
574.470 129.839
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
574.470 129.839
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 14.406.477 13.915.545
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 14.980.947 14.045.384


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 15.080.449 14.598.929
Ticari Alacaklar
7 371 1.324
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
371 1.324
Peşin Ödenmiş Giderler
17 20.213 3.094
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
20.213 3.094
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 49.670 79.028
Diğer Dönen Varlıklar
17 93.052 90.296
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
93.052 90.296
ARA TOPLAM
15.243.755 14.772.671
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.243.755 14.772.671
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 14.313 13.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.313 13.394
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 160.260.000 160.260.000
Maddi Duran Varlıklar
10 9.318 11.002
Mobilya ve Demirbaşlar
9.318 11.002
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 113.097 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 786 1.045
Diğer Haklar
786 1.045
Peşin Ödenmiş Giderler
17 1.144 26
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.144 26
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
160.398.658 160.285.467
TOPLAM VARLIKLAR
175.642.413 175.058.138
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 23.136 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
23.136 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
23.136 0
Ticari Borçlar
7 34.390 11.717
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
34.390 11.717
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 17.754 0
Diğer Borçlar
8 232.933 29.065
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
232.933 29.065
ARA TOPLAM
308.213 40.782
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
308.213 40.782
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 93.897 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
93.897 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
93.897 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 61.088 62.630
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 30.968.562 31.021.343
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.123.547 31.083.973
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
31.431.760 31.124.755
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
144.210.653 143.933.383
Ödenmiş Sermaye
18 7.120.696 7.120.696
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
125.904.218 125.905.798
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16, 18 125.904.218 125.905.798
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.923 -2.343
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
125.908.141 125.908.141
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 597.142 597.142
Yasal Yedekler
597.142 597.142
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10.309.747 21.682.242
Net Dönem Karı veya Zararı
27 278.850 -11.372.495
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
144.210.653 143.933.383
TOPLAM KAYNAKLAR
175.642.413 175.058.138


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
20 -529.107 -506.941
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 121.123 20.346
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -1.058 -48
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-409.042 -486.643
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-409.042 -486.643
Finansman Gelirleri
24 778.934 506.177
Finansman Giderleri
24 -9.790 -611
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
360.102 18.923
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-81.252 -4.099
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -133.587 -53.118
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 52.335 49.019
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
278.850 14.824
DÖNEM KARI (ZARARI)
278.850 14.824
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
278.850 14.824
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 27 0,00039000 0,00002000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.580 3.695
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -2.026 4.737
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
446 -1.042
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16 446 -1.042
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.580 3.695
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
277.270 18.519
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
277.270 18.519http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759771


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
120.229 Değişim: 0,36% Hacim : 6.131 Mio.TL Son veri saati : 14:28
Düşük 119.930 29.01.2020 Yüksek 120.741
Açılış: 120.586
5,9563 Değişim: 0,25%
Düşük 5,9367 29.01.2020 Yüksek 5,9583
Açılış: 5,9413
6,5542 Değişim: 0,07%
Düşük 6,5379 29.01.2020 Yüksek 6,5559
Açılış: 6,5498
300,95 Değişim: 0,39%
Düşük 298,70 29.01.2020 Yüksek 301,08
Açılış: 299,79
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.