KAP ***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2019 - 19:37

***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 13.845.901 0 -169.734 1.407.616 5.161.773 9.908.489 60.154.045 0 60.154.045
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
0 36.595 9.930.004 -9.908.489 58.110 58.110
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 23.059.831 -98.869 1.227.526 0 3.191.136 27.379.624 0 27.379.624
Dönem Karı (Zararı)
0 3.191.136 3.191.136 0 3.191.136
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23.059.831 -98.869 1.227.526 0 24.188.488 0 24.188.488
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
1.408.216 -1.408.216
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 1.408.216 13.845.901 23.059.831 0 -268.603 1.227.526 1.444.211 13.683.561 3.191.136 87.591.779 0 87.591.779
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 1.408.216 13.845.901 23.059.831 -268.603 1.227.526 1.444.211 13.683.561 3.191.136 87.591.779 0 87.591.779
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 -232.217 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-232.217 -232.217 -232.217
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
0 166.595 3.024.541 -3.191.136 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -68.319 8.179.232 -6.340.889 1.770.024 0 1.770.024
Dönem Karı (Zararı)
0 -6.340.889 -6.340.889 0 -6.340.889
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.004.386 -5.043.791
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.788.689 -4.577.640
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-38.385 454.025
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.827.074 -4.123.615
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 6.977.730 11.101.345
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 2.150.656 6.977.730


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 2.150.656 6.977.730
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
10 45.807.936 33.962.767
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-10 7.763.567 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 38.044.369 33.962.767
Diğer Alacaklar
12 23.311.921 4.795.652
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-12 11.772.218 1.753.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 11.539.703 3.042.532
Stoklar
15 12.436.017 10.784.137
Peşin Ödenmiş Giderler
17 6.301.542 4.058.006
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
995.509 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 5.306.033 4.058.006
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 792.233 764.076
Diğer Dönen Varlıklar
21 1.705.722 1.723.640
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
21 1.705.722 1.723.640
ARA TOPLAM
92.506.027 63.066.008
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
92.506.027 63.066.008
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
10 1.162.607 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 1.162.607 0
Diğer Alacaklar
0 2.366.881
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 2.366.881
Maddi Duran Varlıklar
27 116.599.702 104.870.092
Arazi ve Arsalar
27 38.704.540 38.704.540
Binalar
27 13.695.019 11.875.554
Tesis, Makine ve Cihazlar
27 35.232.669 31.810.157
Taşıtlar
27 25.595.954 18.870.226
Mobilya ve Demirbaşlar
27 880.778 1.164.569
Yapılmakta Olan Yatırımlar
27 2.490.742 2.445.046
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
28 849.417 917.986
Lisanslar
28 849.417 917.986
Bilgisayar Yazılımları
0
Peşin Ödenmiş Giderler
17 8.825.248 13.235.459
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 8.825.248 13.235.459
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
127.436.974 121.390.418
TOPLAM VARLIKLAR
219.943.001 184.456.426
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 4.803.774 2.791.901
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 4.803.774 2.791.901
Banka Kredileri
9 4.790.267 2.700.614
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 13.507 91.287
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 22.672.286 18.026.587
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 22.672.286 18.026.587
Banka Kredileri
9 16.825.718 11.642.877
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 5.846.568 6.383.710
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
10 52.724.917 30.034.571
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-10 45.527 48.036
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 52.679.390 29.986.535
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 643.370 709.344
Diğer Borçlar
12 1.974.610 1.538.684
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-12 0 77.568
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 1.974.610 1.461.116
Devlet Teşvik ve Yardımları
0 0
Ertelenmiş Gelirler
17 446.721 77.708
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
17 446.721 77.708
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 1.070.229 932.631
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 578.864 367.958
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 578.864 367.958
ARA TOPLAM
84.914.771 54.479.384
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
84.914.771 54.479.384
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 41.411.230 39.170.865
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 41.411.230 39.170.865
Banka Kredileri
9 35.793.747 32.511.112
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 5.617.483 6.659.753
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
10 2.479.919 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 2.479.919 0
Diğer Borçlar
12 644.293 1.098.800
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-12 300.276 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 344.017 1.098.800
Devlet Teşvik ve Yardımları
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
29 938.358 1.568.309
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
29 938.358 1.568.309
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 424.844 547.289
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.898.644 42.385.263
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
130.813.415 96.864.647
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
89.129.586 87.591.779
Ödenmiş Sermaye
30 30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
0 0
Birleşme Denkleştirme Hesabı
0 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 13.845.901 13.845.901
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 1.408.216 1.408.216
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.722.909 22.791.228
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.722.909 22.791.228
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23.059.831 23.059.831
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-336.922 -268.603
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 9.406.758 1.227.526
Yabancı Para Çevrim Farkları
30 9.406.758 1.227.526
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 1.610.806 1.444.211
Yasal Yedekler
30 1.610.806 1.444.211
Diğer Yedekler
0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.475.885 13.683.561
Net Dönem Karı veya Zararı
-6.340.889 3.191.136
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
89.129.586 87.591.779
TOPLAM KAYNAKLAR
219.943.001 184.456.426


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 156.647.656 112.947.266
Satışların Maliyeti
31 -126.641.683 -92.019.764
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
30.005.973 20.927.502
BRÜT KAR (ZARAR)
30.005.973 20.927.502
Genel Yönetim Giderleri
-4.170.771 -2.556.697
Pazarlama Giderleri
-9.788.572 -8.154.607
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 46.902.660 16.888.118
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -40.619.029 -12.459.950
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.330.261 14.644.366
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 168.089 548.812
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
36 -1.576.277 -85.098
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.922.073 15.108.080
Finansman Gelirleri
37 13.045.614 5.194.749
Finansman Giderleri
37 -39.276.026 -16.637.070
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.308.339 3.665.759
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
40 -1.032.550 -474.623
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -1.070.229 -932.631
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 37.679 458.008
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.340.889 3.191.136
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.340.889 3.191.136
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-6.340.889 3.191.136
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 -0,21140000 0,10640000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-68.319 22.960.962
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 25.909.922
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-87.588 -126.755
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19.269 -2.822.205
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19.269 -2.822.205
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
8.179.232 1.227.526
Yabancı Para Çevrim Farkları
8.179.232 1.227.526
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.110.913 24.188.488
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.770.024 27.379.624
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.770.024 27.379.624http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746990


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.734 Değişim: -0,87% Hacim : 6.502 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 95.731 16.08.2019 Yüksek 97.572
Açılış: 97.199
5,5795 Değişim: 0,24%
Düşük 5,5297 17.08.2019 Yüksek 5,5873
Açılış: 5,5664
6,1893 Değişim: -0,08%
Düşük 6,1374 17.08.2019 Yüksek 6,2013
Açılış: 6,1941
271,49 Değişim: -0,43%
Düşük 268,58 16.08.2019 Yüksek 273,63
Açılış: 272,67

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.