KAP ***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

07.05.2019 - 19:02
KAP ***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5 5.403.252 4.686.023
Satışların Maliyeti
-2.812.850 -2.519.313
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.590.402 2.166.710
BRÜT KAR (ZARAR)
2.590.402 2.166.710
Genel Yönetim Giderleri
-480.289 -390.577
Pazarlama Giderleri
-601.067 -601.426
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-40.250 -35.349
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
90.753 70.445
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-129.738 -101.750
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.429.811 1.108.053
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
52.404 40.077
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-530 -565
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-57.865 -85.492
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.423.820 1.062.073
Finansman Gelirleri
400.217 320.149
Finansman Giderleri
-1.608.807 -1.207.888
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
215.230 174.334
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
94.731 -64.759
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-18.365 -74.347
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
113.096 9.588
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
309.961 109.575
DÖNEM KARI (ZARARI)
309.961 109.575
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
309.961 109.575
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait pay başına kazanç / (kayıp) (tam Kuruş) 4 0,08860000 0,03130000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait sulandırılmış pay başına kazanç / (kayıp) (tam Kuruş) 4 0,08860000 0,03130000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.172.357 623.810
Dönem Karı (Zararı)
309.961 109.575
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
309.961 109.575
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.660.104 2.002.091
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.150.265 879.273
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
68.160 84.743
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
63.765 89.662
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-3.389 250
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13.684 -1.000
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-5.900 -4.169
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
108.526 84.688
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
96.143 74.288
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12.339 10.371
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
44 29
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
372.850 77.717
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-99.074 -79.469
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
466.815 151.248
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5.109 5.938
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
951.238 852.838
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
144.798 2.235
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
32.397 -66.382
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
112.401 68.617
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-94.731 64.759
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-11.438 -16.166
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-51.874 -39.512
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-51.874 -39.512
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
22.310 11.516
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-620.128 -1.089.979
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-401.449 -242.628
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.550 -13.218
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-399.899 -229.410
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-160.611 -77.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-160.611 -77.076
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
70.319 -32.851
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-355.056 -918.701
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-95 -2.216
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-354.961 -916.485
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
226.669 181.277
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-200.625 374.956
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
427.294 -193.679
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.349.937 1.021.687
Alınan Faiz
35.985 26.392
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-271.657 -228.046
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-12.245 -112.811
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.277 -11.349
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
80.614 -72.063
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-729.110 -771.628
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-205.000 -205.000
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.055 -155
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
85.024 49.206
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
85.024 49.206
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-608.079 -615.679
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-608.079 -615.679
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.504.333 -37.038
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.624.382 208.990
Kredilerden Nakit Girişleri
400 208.990
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
2.623.982
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-838.334 -190.628
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-740.468 -190.628
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-97.866
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-157.843 -7
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-19.048
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-164.651 -77.906
Alınan Faiz
63.089 53.077
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-22.310 -11.516
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.947.580 -184.856
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-11.839 -8.842
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.935.741 -193.698
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.898.092 3.688.104
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 6.833.833 3.494.406


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 7.349.663 4.494.536
Ticari Alacaklar
5.491.178 5.150.616
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 8.939 10.489
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 5.482.239 5.140.127
Diğer Alacaklar
74.317 67.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
74.317 67.434
Türev Araçlar
379.745 200.921
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
15 379.745 200.921
Stoklar
181.922 248.852
Peşin Ödenmiş Giderler
345.848 307.877
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
345.848 307.877
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
97.407 94.803
Diğer Dönen Varlıklar
266.790 333.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
266.790 333.813
ARA TOPLAM
14.186.870 10.898.852
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
37.361 37.361
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.224.231 10.936.213
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
13.050 11.995
Diğer Finansal Yatırımlar
13.050 11.995
Ticari Alacaklar
130.188 128.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 130.188 128.182
Diğer Alacaklar
32.454 38.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
32.454 38.480
Türev Araçlar
38.912 36.481
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
15 38.912 36.481
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
20.426 20.194
Maddi Duran Varlıklar
14.031.397 14.254.053
Arazi ve Arsalar
5.349.549 5.354.613
Binalar
581.263 589.539
Tesis, Makine ve Cihazlar
7.430.075 7.700.048
Taşıtlar
8.965 9.727
Mobilya ve Demirbaşlar
127.138 129.830
Yapılmakta Olan Yatırımlar
504.831 439.411
Diğer Maddi Duran Varlıklar
29.576 30.885
Kullanım Hakkı Varlıkları
2 1.337.505
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.684.301 9.783.039
Şerefiye
44.944 44.944
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
3.274.282 3.276.138
Markalar
30.726 40.877
Lisanslar
2.934.107 3.001.078
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.400.242 3.420.002
Peşin Ödenmiş Giderler
6.902 71.927
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.902 71.927
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.034.218 896.513
Diğer Duran Varlıklar
19.865 21.434
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
19.865 21.434
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
26.349.218 25.262.298
TOPLAM VARLIKLAR
40.573.449 36.198.511
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
57.481 52.216
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
57.481 52.216
Banka Kredileri
7 15.000 52.216
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
42.481
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.059.417 6.708.159
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.059.417 6.708.159
Banka Kredileri
7 3.899.358 4.106.293
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
321.703 631
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 2.838.356 2.601.235
Ticari Borçlar
3.521.055 3.845.234
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 15 110
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 3.521.040 3.845.124
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
232.332 166.317
Diğer Borçlar
1.226.500 1.103.749
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 174.331 204.792
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.052.169 898.957
Türev Araçlar
408.851 648.934
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
15 408.851 648.934
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
486.527 453.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
486.527 453.114
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17.157 6.465
Kısa Vadeli Karşılıklar
352.452 476.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 114.815 230.191
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 237.637 246.173
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20.381 35.807
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20.381 35.807
ARA TOPLAM
13.382.153 13.496.359
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.382.153 13.496.359
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.339.379 13.161.043
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.339.379 13.161.043
Banka Kredileri
7 11.344.061 10.882.470
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
749.713 1.963
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 5.245.605 2.276.610
Diğer Borçlar
38.473 227.592
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 0 170.164
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
38.473 57.428
Türev Araçlar
118.082 84.004
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
15 118.082 84.004
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
680.224 655.314
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
680.224 655.314
Uzun Vadeli Karşılıklar
870.286 915.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 862.075 907.172
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
8.211 8.167
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
252.267 205.257
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.298.711 15.248.549
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
32.680.864 28.744.908
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.892.585 7.453.603
Ödenmiş Sermaye
3.500.000 3.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
-239.752 -239.752
Pay Bazlı Ödemeler (-)
9.528 9.528
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.677.085 3.720.318
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.643.895 3.655.466
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
4.283.816 4.283.816
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-639.921 -628.350
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişikliklerden Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
33.190 64.852
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-296.996 -469.250
Yabancı Para Çevrim Farkları
455.789 417.238
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-415.678 -535.481
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-38.831 -185.382
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-376.847 -350.099
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler
-337.107 -351.007
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.355.969 2.355.969
Yasal Yedekler
2.355.969 2.355.969
Diğer Yedekler
-1.320.942 -1.320.942
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-102.268 1.288.993
Net Dönem Karı veya Zararı
309.961 -1.391.261
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.892.585 7.453.603
TOPLAM KAYNAKLAR
40.573.449 36.198.511


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -239.752 9.528 -526.583 218.920 -1.320.942 -88.367 -211.185 2.355.969 -278.033 1.135.532 4.555.087 4.555.087
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-183.107 431.494 248.387 248.387
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
3.500.000 -239.752 9.528 -526.583 -183.107 218.920 -1.320.942 -88.367 -211.185 2.355.969 153.461 1.135.532 4.803.474 4.803.474
Transferler
1.135.532 -1.135.532
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.989 27.761 28.431 65.436 -32.804 109.575 186.410 186.410
Dönem Karı (Zararı)
109.575 109.575 109.575
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.989 27.761 28.431 65.436 -32.804 76.835 76.835
Kar Payları
109.575 109.575 109.575
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -239.752 9.528 -538.572 -155.346 247.351 -1.320.942 -22.931 -243.989 2.355.969 1.288.993 109.575 4.989.884 4.989.884
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -239.752 9.528 4.283.816 -628.350 64.852 417.238 -1.320.942 -185.382 -350.099 -351.007 2.355.969 1.288.993 -1.391.261 7.453.603 7.453.603
Transferler
-1.391.261 1.391.261
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.571 -31.662 38.551 146.551 -26.748 13.900 309.961 438.982 438.982
Dönem Karı (Zararı)
309.961 309.961 309.961
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.571 -31.662 38.551 146.551 -26.748 13.900 129.021 129.021
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -239.752 9.528 4.283.816 -639.921 33.190 455.789 -1.320.942 -38.831 -376.847 -337.107 2.355.969 -102.268 309.961 7.892.585 7.892.585


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
309.961 109.575
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-43.233 15.772
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.464 -14.986
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
-39.578 34.701
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.809 -3.943
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
2.893 2.997
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi
7.916 -6.940
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
172.254 61.063
Yabancı Para Çevrim Farkları
38.551 28.431
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
38.551 28.431
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
183.189 81.795
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
15 183.189 81.795
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-33.435 -41.005
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-33.435 -41.005
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17.375 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
17.375 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-33.426 -8.158
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-36.638 -16.359
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
6.687 8.201
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-3.475 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
129.021 76.835
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
438.982 186.410
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
438.982 186.410http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761916


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.217 Değişim: 0,53% Hacim : 5.145 Mio.TL Son veri saati : 11:02
Düşük 1.214 21.10.2020 Yüksek 1.223
Açılış: 1.221
7,8341 Değişim: -0,40%
Düşük 7,8207 21.10.2020 Yüksek 7,8826
Açılış: 7,8659
9,2978 Değişim: -0,02%
Düşük 9,2744 21.10.2020 Yüksek 9,3393
Açılış: 9,2998
483,93 Değişim: 0,35%
Düşük 481,66 21.10.2020 Yüksek 485,62
Açılış: 482,24
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.