KAP ***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

02.02.2019 - 17:48

***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
0 2.400.000 0 0 374 32.571 173 104.961 0 7.847 -39.405 0 0 432.528 595.668 0 3.534.717 0 3.534.717
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.659 0 35.659 0 35.659
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.659 0 35.659 0 35.659
Yeni Bakiye
0 2.400.000 0 0 374 32.571 173 104.961 0 7.847 -39.405 0 0 432.528 631.327 0 3.570.376 0 3.570.376
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 8.337 -522 704.190 0 7.857 -122.655 0 0 0 0 660.926 1.258.133 0 1.258.133
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.163 -195.668 0 -109.505 0 -109.505
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -109.865 0 -109.865 0 -109.865
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.163 -85.803 0 360 0 360
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
0 2.800.000 0 0 374 40.908 -349 809.151 0 15.704 -162.060 0 0 518.691 35.659 660.926 4.719.004 0 4.719.004


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
0 9.601.673 54.896.234 64.497.907 7.082.272 40.593.244 47.675.516
GARANTİ VE KEFALETLER
1 487.947 2.685.862 3.173.809 563.000 2.010.713 2.573.713
Teminat Mektupları
0 487.947 1.095.048 1.582.995 563.000 912.647 1.475.647
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
0 487.947 1.095.048 1.582.995 563.000 912.647 1.475.647
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 18.763 18.763
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 18.763 18.763
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 0 1.590.814 1.590.814 0 1.079.303 1.079.303
Belgeli Akreditifler
0 0 1.590.814 1.590.814 0 1.079.303 1.079.303
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
1 469.766 2.621.343 3.091.109 840.009 3.907.115 4.747.124
Cayılamaz Taahhütler
0 232.991 358.418 591.409 434.140 325.439 759.579
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 29.356 67.684 97.040 40.933 58.218 99.151
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 400 97.405 97.805 0 78.890 78.890
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 203.235 193.329 396.564 393.207 188.331 581.538
Cayılabilir Taahhütler
0 236.775 2.262.925 2.499.700 405.869 3.581.676 3.987.545
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 236.775 2.262.925 2.499.700 405.869 3.581.676 3.987.545
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2 8.643.960 49.589.029 58.232.989 5.679.263 34.675.416 40.354.679
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 18.028.129 18.028.129 0 10.582.050 10.582.050
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 18.028.129 18.028.129 0 10.582.050 10.582.050
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 8.643.960 31.560.900 40.204.860 5.679.263 24.093.366 29.772.629
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 1.819.934 1.981.015 3.800.949 981.505 3.844.600 4.826.105
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 974.149 964.311 1.938.460 485.006 1.928.162 2.413.168
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 845.785 1.016.704 1.862.489 496.499 1.916.438 2.412.937
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 4.260.046 26.861.956 31.122.002 2.378.082 17.843.640 20.221.722
Swap Para Alım İşlemleri
0 827.263 6.479.239 7.306.502 576.866 2.996.840 3.573.706
Swap Para Satım İşlemleri
0 3.432.783 3.670.711 7.103.494 1.766.440 1.667.336 3.433.776
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 8.356.003 8.356.003 17.388 6.589.732 6.607.120
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 8.356.003 8.356.003 17.388 6.589.732 6.607.120
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 2.563.980 2.704.528 5.268.508 2.319.676 2.332.296 4.651.972
Para Alım Opsiyonları
0 1.281.990 1.352.264 2.634.254 1.159.838 1.166.148 2.325.986
Para Satım Opsiyonları
0 1.281.990 1.352.264 2.634.254 1.159.838 1.166.148 2.325.986
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 13.401 13.401 0 72.830 72.830
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
0 69.544.760 361.651.050 431.195.810 58.811.358 240.601.901 299.413.259
EMANET KIYMETLER
0 114.936 222.460 337.396 345.091 243.801 588.892
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0 63.577 221.641 285.218 40.935 243.801 284.736
Tahsile Alınan Çekler
0 130 0 130 0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 819 819 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 51.229 0 51.229 304.156 0 304.156
REHİNLİ KIYMETLER
0 50.393.171 208.821.948 259.215.119 44.620.472 137.020.472 181.640.944
Menkul Kıymetler
0 484.248 12.637.631 13.121.879 448.045 8.985.543 9.433.588
Teminat Senetleri
0 72.616 3.179.739 3.252.355 108.232 2.361.726 2.469.958
Emtia
0 0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
0 3.232.486 56.825.467 60.057.953 1.662.623 36.518.097 38.180.720
Diğer Rehinli Kıymetler
0 46.603.821 136.179.111 182.782.932 42.401.572 89.155.106 131.556.678
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 19.036.653 152.606.642 171.643.295 13.845.795 103.337.628 117.183.423
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
0 79.146.433 416.547.284 495.693.717 65.893.630 281.195.145 347.088.775


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
0 660.926 0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 597.207 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 712.005 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 9.367 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -670 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 704.280 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -972 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -114.798 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 7.857 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 -157.048 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 34.393 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 1.258.133 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 3.034.857
Kredilerden Alınan Faizler
0 2.104.578
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 10.258
Bankalardan Alınan Faizler
0 35.785
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
0 107.120
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 760.996
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 20
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 358.776
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 402.200
Finansal Kiralama Gelirleri
0 6.060
Diğer Faiz Gelirleri
0 10.060
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -1.281.465
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
0 -561.487
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
0 -227.216
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 -491.351
Diğer Faiz Giderleri
0 -1.411
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
0 1.753.392
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
0 19.001
Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 25.749
Gayri Nakdi Kredilerden
0 21.798
Diğer
0 3.951
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
0 -6.748
Gayri Nakdi Kredilere
0 -967
Diğer
0 -5.781
PERSONEL GİDERLERİ (-)
7 -107.223
TEMETTÜ GELİRLERİ
3 4.011
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 -267.231
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
0 2.013
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
0 -477.108
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
0 207.864
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 94.158
FAALİYET BRÜT KÂRI
0 1.496.108
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
6 -531.193
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -55.652
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
0 909.263
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 909.263
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
8 -248.337
Cari Vergi Karşılığı
0 -146.335
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -249.477
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 147.475
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
9 660.926
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
10 660.926
Grubun Karı (Zararı)
0 660.926
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,23600000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 5.271.537 3.188.671 8.460.208
Nakit ve Nakit Benzerleri
0 600.251 1.339.979 1.940.230
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 6.349 736.875 743.224
Bankalar
3 20.650 603.104 623.754
Para Piyasalarından Alacaklar
0 573.252 0 573.252
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 2.181.206 1.207.814 3.389.020
Devlet Borçlanma Senetleri
0 2.008.419 1.165.034 3.173.453
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 20.958 41.778 62.736
Diğer Finansal Varlıklar
0 151.829 1.002 152.831
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
6 1.735.521 419.420 2.154.941
Devlet Borçlanma Senetleri
0 1.735.521 419.420 2.154.941
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
2 756.149 222.007 978.156
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 756.149 222.007 978.156
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
0 -1.590 -549 -2.139
KREDİLER (Net)
5 3.855.288 23.861.017 27.716.305
Krediler
0 3.913.748 23.586.256 27.500.004
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 3.913.748 23.295.596 27.209.344
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 290.660 290.660
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
10 0 133.929 133.929
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 151.102 151.102
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 -17.173 -17.173
Faktoring Alacakları
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0
Donuk Alacaklar
0 35.985 556.389 592.374
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
0 -94.445 -415.557 -510.002
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
0 -18.005 -116.204 -134.209
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
0 -48.702 -162.438 -211.140
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
0 -27.738 -136.915 -164.653
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
16 1 0 1
Satış Amaçlı
0 1 0 1
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 1.322.466 0 1.322.466
İştirakler (Net)
7 1.017.509 0 1.017.509
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 1.017.509 0 1.017.509
Bağlı Ortaklıklar (Net)
8 304.957 0 304.957
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 301.178 0 301.178
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 3.779 0 3.779
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
9 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
12 60.646 0 60.646
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
13 3.125 0 3.125
Şerefiye
0 0 0 0
Diğer
0 3.125 0 3.125
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
14 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
15 3.535 0 3.535
DİĞER AKTİFLER
17 80.779 651.046 731.825
VARLIKLAR TOPLAMI
0 10.597.377 27.700.734 38.298.111
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
1 0 0 0
ALINAN KREDİLER
3 127.007 23.449.011 23.576.018
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 41.543 137.458 179.001
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
3 0 6.949.189 6.949.189
Bonolar
0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0
Tahviller
0 0 6.949.189 6.949.189
FONLAR
0 2.408 30.121 32.529
Müstakrizlerin Fonları
0 2.408 30.121 32.529
Diğer
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 442.269 350.050 792.319
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 442.269 350.050 792.319
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
5 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0
KARŞILIKLAR
7 247.284 10.292 257.576
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
0 12.089 0 12.089
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
0 235.195 10.292 245.487
CARİ VERGİ BORCU
8 91.846 0 91.846
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
8 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
9 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
10 0 1.549.774 1.549.774
Krediler
0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 1.549.774 1.549.774
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
0 121.059 29.796 150.855
ÖZKAYNAKLAR
0 4.788.438 -69.434 4.719.004
Ödenmiş Sermaye
11 2.800.000 0 2.800.000
Sermaye Yedekleri
0 374 0 374
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 374 0 374
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 843.954 5.756 849.710
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
11 -71.166 -75.190 -146.356
Kar Yedekleri
0 518.691 0 518.691
Yasal Yedekler
0 270.024 0 270.024
Statü Yedekleri
0 75.641 0 75.641
Olağanüstü Yedekler
0 170.106 0 170.106
Diğer Kar Yedekleri
0 2.920 0 2.920
Kar veya Zarar
0 696.585 0 696.585
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 35.659 0 35.659
Dönem Net Kâr veya Zararı
0 660.926 0 660.926
Azınlık Payları
0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
0 5.861.854 32.436.257 38.298.111


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
0 1.763.319 0
Alınan Faizler
0 2.463.185 0
Ödenen Faizler
0 -1.243.147 0
Alınan Temettüler
0 4.011 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 25.749 0
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1 6.135 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
0 9.014 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
0 -107.255 0
Ödenen Vergiler
0 -107.872 0
Diğer
1 713.499 0
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
0 -1.357.969 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
0 1.227.382 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1 -387.971 0
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 -1.545.419 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1 -651.961 0
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
0 405.350 0
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
0 -477.255 0
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
2 -152.380 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
3 0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
2 -4.181 0
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
3 94 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 -680.955 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 590.195 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 -227.528 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0 0
Diğer
2 -2.500 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 1.208.725 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 1.318.590 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0 0
Temettü Ödemeleri
0 -109.865 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0 0
Diğer
0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1 45.114 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
0 1.181.934 0
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 20.176 0
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 1.202.110 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/737388


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.575 Değişim: -0,85% Hacim : 3.453 Mio.TL Son veri saati : 15:14
Düşük 97.271 21.10.2019 Yüksek 98.526
Açılış: 98.526
5,8198 Değişim: 0,48%
Düşük 5,7811 21.10.2019 Yüksek 5,8355
Açılış: 5,7922
6,5046 Değişim: 0,50%
Düşük 6,4522 21.10.2019 Yüksek 6,5231
Açılış: 6,4721
279,00 Değişim: 0,50%
Düşük 277,29 21.10.2019 Yüksek 279,75
Açılış: 277,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.