KAP ***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

30.10.2018 - 18:18

***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.400.000 0 0 374 32.571 173 104.961 0 7.847 -39.405 0 0 432.528 595.668 0 3.534.717 0 3.534.717
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.659 0 35.659 0 35.659
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.659 0 35.659 0 35.659
Yeni Bakiye
2.400.000 0 0 374 32.571 173 104.961 0 7.847 -39.405 0 0 432.528 631.327 0 3.570.376 0 3.570.376
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 180.023 0 14.188 -241.383 0 0 0 0 491.026 443.854 0 443.854
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.163 -195.668 0 -109.505 0 -109.505
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -109.865 0 -109.865 0 -109.865
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.163 -85.803 0 360 0 360
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.800.000 0 0 374 32.571 173 284.984 0 22.035 -280.788 0 0 518.691 35.659 491.026 3.904.725 0 3.904.725


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
9.866.415 66.462.761 76.329.176 7.082.272 40.593.244 47.675.516
GARANTİ VE KEFALETLER
1 469.773 3.478.410 3.948.183 563.000 2.010.713 2.573.713
Teminat Mektupları
469.773 1.429.348 1.899.121 563.000 912.647 1.475.647
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
469.773 1.429.348 1.899.121 563.000 912.647 1.475.647
Banka Kredileri
0 0 0 0 18.763 18.763
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 18.763 18.763
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 2.049.062 2.049.062 0 1.079.303 1.079.303
Belgeli Akreditifler
0 2.049.062 2.049.062 0 1.079.303 1.079.303
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
1 600.729 3.026.693 3.627.422 840.009 3.907.115 4.747.124
Cayılamaz Taahhütler
339.599 446.759 786.358 434.140 325.439 759.579
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
20.729 109.022 129.751 40.933 58.218 99.151
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 114.525 114.525 0 78.890 78.890
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
318.870 223.212 542.082 393.207 188.331 581.538
Cayılabilir Taahhütler
261.130 2.579.934 2.841.064 405.869 3.581.676 3.987.545
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
261.130 2.579.934 2.841.064 405.869 3.581.676 3.987.545
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2 8.795.913 59.957.658 68.753.571 5.679.263 34.675.416 40.354.679
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 20.801.688 20.801.688 0 10.582.050 10.582.050
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 20.801.688 20.801.688 0 10.582.050 10.582.050
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
8.795.913 39.155.970 47.951.883 5.679.263 24.093.366 29.772.629
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.672.243 3.036.502 4.708.745 981.505 3.844.600 4.826.105
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
811.719 1.539.690 2.351.409 485.006 1.928.162 2.413.168
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
860.524 1.496.812 2.357.336 496.499 1.916.438 2.412.937
Para ve Faiz Swap İşlemleri
4.274.678 32.105.009 36.379.687 2.378.082 17.843.640 20.221.722
Swap Para Alım İşlemleri
1.130.751 7.365.287 8.496.038 576.866 2.996.840 3.573.706
Swap Para Satım İşlemleri
3.112.175 4.891.488 8.003.663 1.766.440 1.667.336 3.433.776
Swap Faiz Alım İşlemleri
15.876 9.924.117 9.939.993 17.388 6.589.732 6.607.120
Swap Faiz Satım İşlemleri
15.876 9.924.117 9.939.993 17.388 6.589.732 6.607.120
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.848.992 3.945.534 6.794.526 2.319.676 2.332.296 4.651.972
Para Alım Opsiyonları
1.424.496 1.972.767 3.397.263 1.159.838 1.166.148 2.325.986
Para Satım Opsiyonları
1.424.496 1.972.767 3.397.263 1.159.838 1.166.148 2.325.986
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 610 610 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 610 610 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 68.315 68.315 0 72.830 72.830
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
69.528.166 424.478.398 494.006.564 58.811.358 240.601.901 299.413.259
EMANET KIYMETLER
113.113 378.780 491.893 345.091 243.801 588.892
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
68.577 377.835 446.412 40.935 243.801 284.736
Tahsile Alınan Çekler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 945 945 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
44.536 0 44.536 304.156 0 304.156
REHİNLİ KIYMETLER
50.366.679 244.716.977 295.083.656 44.620.472 137.020.472 181.640.944
Menkul Kıymetler
484.248 14.095.638 14.579.886 448.045 8.985.543 9.433.588
Teminat Senetleri
96.440 3.713.651 3.810.091 108.232 2.361.726 2.469.958
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
3.479.936 68.628.493 72.108.429 1.662.623 36.518.097 38.180.720
Diğer Rehinli Kıymetler
46.306.055 158.279.195 204.585.250 42.401.572 89.155.106 131.556.678
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
19.048.374 179.382.641 198.431.015 13.845.795 103.337.628 117.183.423
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
79.394.581 490.941.159 570.335.740 65.893.630 281.195.145 347.088.775


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
491.026
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-47.172 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
180.023 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
180.023
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-227.195 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
14.188
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-309.518
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
68.135
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
443.854 0 0 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 2.165.413 0 930.480 0
Kredilerden Alınan Faizler
1.614.428 698.033
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
7.045 2.659
Bankalardan Alınan Faizler
27.771 9.540
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
74.403 22.802
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
430.805 0 191.132 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
20 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
253.418 100.017
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
177.367 91.115
Finansal Kiralama Gelirleri
4.601 2.068
Diğer Faiz Gelirleri
6.360 4.246
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -1.003.827 0 -444.574 0
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-423.617 -191.173
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-200.260 -85.333
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-378.951 -167.548
Diğer Faiz Giderleri
-999 -520
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.161.586 0 485.906 0
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
13.217 0 4.698 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
18.653 0 6.639 0
Gayri Nakdi Kredilerden
15.997 5.689
Diğer
2.656 950
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-5.436 0 -1.941 0
Gayri Nakdi Kredilere
-715 -239
Diğer
-4.721 -1.702
PERSONEL GİDERLERİ (-)
7 -80.338 -26.990
TEMETTÜ GELİRLERİ
3 16.957 13.258
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 -129.010 0 -62.661 ri Karı (Zararı)
1.659 326
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
243.853 156.815
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-374.522 -219.802
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 152.196 558
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.134.608 0 414.769 0
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
6 -432.449 -190.213
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -39.789 -11.930
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
662.370 0 212.626 0
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 -2.243
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
662.370 0 210.383 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
8 -171.344 0 -43.875 0
Cari Vergi Karşılığı
-56.993 6.518
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-203.215 -113.122
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
88.864 62.729
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
9 491.026 0 166.508 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
10 491.026 0 166.508 0
Grubun Karı (Zararı)
491.026 166.508
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,17500000 0,05900000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.863.241 3.741.206 8.604.447 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri
15.297 1.547.875 1.563.172 0 0 0
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 7.997 985.931 993.928 0
Bankalar
3 321 561.944 562.265 0
Para Piyasalarından Alacaklar
6.979 0 6.979 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 2.085.622 1.362.693 3.448.315 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
1.916.744 1.311.284 3.228.028 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
17.582 50.267 67.849 0
Diğer Finansal Varlıklar
151.296 1.142 152.438 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
6 1.523.403 482.652 2.006.055 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
1.523.403 482.652 2.006.055 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
2 1.240.438 348.678 1.589.116 0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.240.438 348.678 1.589.116 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.519 -692 -2.211 0
KREDİLER (Net)
5 4.741.382 28.257.794 32.999.176 0 0 0
Krediler
4.816.307 27.953.671 32.769.978 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
4.816.307 27.953.671 32.769.978 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
10 0 149.681 149.681 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 170.957 170.957 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 -21.276 -21.276 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0
Donuk Alacaklar
48.885 629.380 678.265 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-123.810 -474.938 -598.748 0 0 0
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-14.072 -95.964 -110.036 0
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-60.987 -267.614 -328.601 0
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-48.751 -111.360 -160.111 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
16 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
658.155 0 658.155 0 0 0
İştirakler (Net)
7 507.664 0 507.664 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
507.664 0 507.664 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
8 150.491 0 150.491 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
149.112 0 149.112 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
1.379 0 1.379 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
12 48.818 0 48.818 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
13 1.554 0 1.554 0 0 0
Şerefiye
0 0 0 0
Diğer
1.554 0 1.554 0
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
14 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
6.972 0 6.972 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
15 25.900 0 25.900 0
DİĞER AKTİFLER
17 77.026 1.131.219 1.208.245 0
VARLIKLAR TOPLAMI
10.423.048 33.130.219 43.553.267 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
1 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
3 134.802 27.683.462 27.818.264 0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
30.817 210.150 240.967 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
3 0 8.004.141 8.004.141 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0
Tahviller
0 8.004.141 8.004.141 0
FONLAR
3.453 10.387 13.840 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
3.453 10.387 13.840 0
Diğer
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
776.662 607.441 1.384.103 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
776.662 607.441 1.384.103 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
5 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0
KARŞILIKLAR
7 153.087 8.179 161.266 0 0 0
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
11.458 0 11.458 0
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
141.629 8.179 149.808 0
CARİ VERGİ BORCU
8 10.033 0 10.033 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
8 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
9 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
10 0 1.777.500 1.777.500 0 0 0
Krediler
0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 1.777.500 1.777.500 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
117.537 120.891 238.428 0
ÖZKAYNAKLAR
4.017.669 -112.944 3.904.725 0 0 0
Ödenmiş Sermaye
11 2.800.000 0 2.800.000 0
Sermaye Yedekleri
374 0 374 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
374 0 374 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
309.815 7.913 317.728 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
11 -137.896 -120.857 -258.753 0
Kar Yedekleri
518.691 0 518.691 0 0 0
Yasal Yedekler
270.024 0 270.024 0
Statü Yedekleri
75.641 0 75.641 0
Olağanüstü Yedekler
170.106 0 170.106 0
Diğer Kar Yedekleri
2.920 0 2.920 0
Kar veya Zarar
526.685 0 526.685 0 0 0
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
35.659 0 35.659 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
491.026 0 491.026 0
Azınlık Payları
0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
5.244.060 38.309.207 43.553.267 0 0 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.703.926 0
Alınan Faizler
1.805.137 0
Ödenen Faizler
-965.013 0
Alınan Temettüler
3.699 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
18.653 0
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-44.209 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
7.800 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-73.957 0
Ödenen Vergiler
-107.872 0
Diğer
1.059.688 0
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-2.149.530 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
390.904 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.013.417 0
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.211.342 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-315.675 0
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-445.604 0
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-332.305 0
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-827 0
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-620.294 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
516.958 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-227.528 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-614 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.208.725 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.318.590 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-109.865 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
131.315 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
562.131 0
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
20.176 0
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
582.307 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716386


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.