KAP ***TRP*** FERONİA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

15.08.2019 - 21:28
KAP ***TRP*** FERONİA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TRP*** FERONİA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 367.689 1.548.742 225.909 939.486
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
367.689 1.548.742 225.909 939.486
BRÜT KAR (ZARAR)
367.689 1.548.742 225.909 939.486
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -1.725.402 -1.694.060 -921.242 -971.376
Pazarlama Giderleri
-882 -246
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 1.867.461 81.179 50.714 28.703
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.173 45.108 -744
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
509.748 -69.194 -599.511 -4.177
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
509.748 -69.194 -599.511 -4.177
Finansman Gelirleri
33 48.044 3.314 45.863 3.314
Finansman Giderleri
33 -575 -4.107 428 -2.702
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
557.217 -69.987 -553.220 -3.565
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 9.617 35.482 -8.403 -2.353
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 9.617 35.482 -8.403 -2.353
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
566.834 -34.505 -561.623 -5.918
DÖNEM KARI (ZARARI)
566.834 -34.505 -561.623 -5.918
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
566.834 -34.505 -561.623 -5.918
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.000.268 -872.857
Dönem Karı (Zararı)
566.834 -34.505
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
566.834 -34.505
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-55.562 -90.507
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-19 22.031 20.618
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-23.852 -11.276
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İ -23.852 -10.562
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -714
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-44.124 -64.367
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-44.124 -64.367
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-9.617 -35.482
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.505.858 -739.603
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.839.479 -1.020.906
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-367.690
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,37 -367.690
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.628 -103.301
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
699
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -12.628 -104.000
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-123.357 -1.085.734
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
77.919 45.422
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 77.919 45.422
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
519.903 239.229
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-760.689 1.181.485
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11,37 -830.814 1.160.748
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 70.125 20.737
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
6.423
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
163 -2.221
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
163 -2.221
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.994.586 -864.615
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.682 -8.242
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.282 -41.842
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.282 -41.842
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.410
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.282 -15.432
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.871.529 62.350
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
1.750.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
77.405 -2.017
Kredilerden Nakit Girişleri
8 77.405 -2.017
Alınan Faiz
44.124 64.367
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-138.021 -852.349
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-138.021 -852.349
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
947.969 1.761.088
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
809.948 908.739


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 810.850 949.034
Finansal Yatırımlar
7 3.196.322 1.356.843
Diğer Finansal Yatırımlar
7 3.196.322 1.356.843
Ticari Alacaklar
10 1.646.094 1.278.404
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 1.646.094 1.278.404
Diğer Alacaklar
179.837 167.209
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 179.837 167.209
Peşin Ödenmiş Giderler
15 702.284 578.927
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 45.612 39.930
Diğer Dönen Varlıklar
26 332 332
ARA TOPLAM
6.581.331 4.370.679
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.581.331 4.370.679
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
18 39.588 53.835
Diğer Maddi Duran Varlıklar
18 39.588 53.835
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
31.281 29.783
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 31.281 29.783
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 16.640 7.454
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
87.509 91.072
TOPLAM VARLIKLAR
6.668.840 4.461.751
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Finansal Yükümlülükler
8 77.405 0
Ticari Borçlar
642.869 564.950
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 245.000 245.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 397.869 319.950
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 1.381.387 861.484
Diğer Borçlar
1.712.565 2.473.254
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.539.471 2.370.285
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 173.094 102.969
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 6.423 6.423
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.564 17.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 17.564 17.983
ARA TOPLAM
3.838.213 3.924.094
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.838.213 3.924.094
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
6.378 31.772
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
6.378 31.772
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.378 31.772
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.844.591 3.955.866
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.824.249 505.885
Ödenmiş Sermaye
27 6.500.000 4.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.839 -3.369
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
27 -1.839 -3.369
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -4.240.746 -2.455.659
Net Dönem Karı veya Zararı
27 566.834 -1.785.087
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.824.249 505.885
TOPLAM KAYNAKLAR
6.668.840 4.461.751


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 4.750.000 -2.389 -700.224 -1.755.435 2.291.952 2.291.952
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.755.435
Transferler
-1.755.435
Dönem Karı (Zararı)
-34.505 -34.505 -34.505
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -292 -292 -292
Dönem Sonu Bakiyeler
27 4.750.000 -2.681 -2.455.659 -34.505 2.257.155 2.257.155
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 4.750.000 -3.369 -2.455.659 -1.785.087 505.855 505.855
Transferler
-1.785.087 1.785.087
Dönem Karı (Zararı)
27 566.834 566.834 566.834
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 1.530 1.530 1.530
Sermaye Arttırımı
27 1.750.000 1.750.000 1.750.000
Dönem Sonu Bakiyeler
27 6.500.000 -1.839 -4.240.746 566.834 2.824.249 2.824.249


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
566.834 -34.505 -561.623 -5.918
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.530 -292 -17.811 4.340
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 1.961 -365 -22.215 5.425
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-431 73 4.404 -1.085
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -431 73 4.404 -1.085
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.530 -292 -17.811 4.340
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
568.364 -34.797 -579.434 -1.578
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
568.364 -34.797 -579.434 -1.578http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782546


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
108.869 Değişim: 0,19% Hacim : 9.762 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 108.352 06.12.2019 Yüksek 109.315
Açılış: 109.009
5,7866 Değişim: 0,63%
Düşük 5,7410 07.12.2019 Yüksek 5,7903
Açılış: 5,7505
6,4017 Değişim: 0,17%
Düşük 6,3758 07.12.2019 Yüksek 6,4081
Açılış: 6,3908
271,81 Değişim: -0,40%
Düşük 270,61 06.12.2019 Yüksek 273,91
Açılış: 272,90
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.