KAP ***TRP*** FERONİA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2018 - 19:50

***TRP*** FERONİA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.548.742 939.486
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.548.742 939.486
BRÜT KAR (ZARAR)
1.548.742 939.486
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -1.694.060 -971.376
Pazarlama Giderleri
29,30 -882 -246
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 81.179 28.703
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -4.173 -744
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-69.194 -4.177
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-69.194 -4.177
Finansman Gelirleri
33 3.314 3.314
Finansman Giderleri
33 -4.107 -2.702
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-69.987 -3.565
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 35.482 -2.353
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35.482 -2.353
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-34.505 -5.918
DÖNEM KARI (ZARARI)
-34.505 -5.918
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-34.505 -5.918
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 3.000.000 -139.750 -560.474 2.299.776
Transferler
27 -560.474 560.474
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.636 607.403 -604.767 -604.767
Dönem Karı (Zararı)
-607.403 -607.403 -607.403
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.636 2.636 2.636
Dönem Sonu Bakiyeler
27 3.000.000 2.636 -700.224 -607.403 -604.767 -604.767
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 4.750.000 -2.389 -700.224 -1.755.435 2.291.952 2.291.952
Transferler
27 -1.755.435 1.755.435
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-292 -34.505 -34.797 -34.797
Dönem Karı (Zararı)
-34.505 -34.505 -34.505
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-292 -292 -292
Dönem Sonu Bakiyeler
27 4.750.000 -2.681 -2.455.659 -34.505 2.257.155 2.257.155


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-808.490 -1.180.192
Dönem Karı (Zararı)
-34.505 -1.755.435
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-34.505 -1.755.435
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-90.507 -292.922
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,19 20.618 32.777
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 1.010
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.010
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-11.276 4.090
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -10.562 3.376
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -714 714
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33 -64.367 -119.575
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-64.367 -119.575
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-35.482 -211.224
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-978.832 774.886
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.020.906 585.022
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-103.301 86.146
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 699 -1.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -104.000 87.253
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.085.734 -209.413
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
45.422 274.806
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10,37 0 -24.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 45.422 298.806
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.181.485 7.587
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11,37 1.160.748 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 20.737 7.587
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
6.423 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.221 30.738
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.221 30.738
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.103.844 -1.273.471
Alınan Faiz
64.367 114.663
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
239.229 -25.618
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.242 4.234
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-41.842 1.733.480
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
1.750.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-41.842 -16.520
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.410 -2.360
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.432 -14.160
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.017 2.017
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.017 2.017
Kredilerden Nakit Girişleri
8 -2.017 2.017
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-852.349 555.305
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-852.349 555.305
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.761.088 1.205.783
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 908.739 1.761.088


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 -34.505 -5.918 -607.403 -434.097
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-292 4.340 2.636 -1.860
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-365 5.425 3.295 -2.325
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
73 -1.085 -659 465
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
73 -1.085 -659 465
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-292 4.340 2.636 -1.860
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-34.797 -1.578 -604.767 -435.957
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-34.797 -1.578 -604.767 -435.957


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 915.384 1.766.000
Finansal Yatırımlar
1.320.906 300.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
7 1.320.906 300.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
1.320.906 300.000
Diğer Alacaklar
108.342 5.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 108.342 5.041
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.309.765 224.318
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 33.148 24.906
Diğer Dönen Varlıklar
26 332 209
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
332 209
ARA TOPLAM
3.687.877 2.320.474
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.687.877 2.320.474
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
18 70.390 59.551
Tesis, Makine ve Cihazlar
22.825 15.762
Özel Maliyetler
47.565 43.789
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 24.851 14.466
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 24.851 14.466
Peşin Ödenmiş Giderler
15 287 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 418.949 383.394
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
514.477 457.411
TOPLAM VARLIKLAR
4.202.354 2.777.885
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 2.017
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 2.017
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.017
Ticari Borçlar
10 389.152 343.730
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 389.152 343.730
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 344.757 105.528
Diğer Borçlar
1.196.388 14.903
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 1.160.748 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 35.640 14.903
Ertelenmiş Gelirler
15 6.423
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 6.423
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 6.183 6.153
ARA TOPLAM
1.942.903 472.331
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.942.903 472.331
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
2.296 13.602
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 2.296 13.602
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.296 13.602
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.945.199 485.933
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.257.155 2.291.952
Ödenmiş Sermaye
27 4.750.000 4.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.681 -2.389
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.681 -2.389
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.681 -2.389
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.455.659 -700.224
Net Dönem Karı veya Zararı
-34.505 -1.755.435
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.257.155 2.291.952
TOPLAM KAYNAKLAR
4.202.354 2.777.885http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703702


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.424 Değişim: 3,72% Hacim : 5.286 Mio.TL Son veri saati : 17:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7870 Değişim: -0,67%
Düşük 5,7547 18.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4505 Değişim: -0,58%
Düşük 6,4056 18.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,39 Değişim: -0,74%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.