KAP ***TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

14.08.2018 - 18:58
KAP ***TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.433 0 0 1.207 0 18.161 2.350 5.813 201.098 0 201.098
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.903 0 3.903 0 3.903
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
II-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.903 0 3.903 0 3.903
Yeni Bakiye
175.000 0 0 0 0 -1.433 0 0 1.207 0 18.161 6.253 5.813 205.001 0 205.001
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -175 0 0 0 2.087 1.912 0 1.912
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287 5.526 -5.813 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287 5.526 -5.813 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.433 0 0 1.032 0 18.448 11.779 2.087 206.913 206.913


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
635.060 605.880 1.240.940 621.921 726.650 1.348.571
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 370.234 165.168 535.402 346.947 178.973 525.920
Teminat Mektupları
370.234 113.229 483.463 346.947 138.891 485.838
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
307.967 91.620 399.587 322.492 74.415 396.907
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
2.047 0 2.047 2.083 0 2.083
Diğer Teminat Mektupları
60.220 21.609 81.829 22.372 64.476 86.848
Banka Kredileri
0 32.719 32.719 0 26.673 26.673
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 32.719 32.719 0 26.673 26.673
Akreditifler
0 19.220 19.220 0 13.409 13.409
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 19.220 19.220 0 13.409 13.409
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 63.140 46.653 109.793 38.727 20.800 59.527
Cayılamaz Taahhütler
63.140 46.653 109.793 38.727 20.800 59.527
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
26.681 34.553 61.234 2.904 5.358 8.262
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
5.844 1.844 7.688 4.000 6.639 10.639
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
4.836 0 4.836 7.430 0 7.430
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
9.857 0 9.857 8.549 0 8.549
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
130 0 130 101 0 101
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
7.699 10.256 17.955 7.622 8.803 16.425
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
6 0 6 95 0 95
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
8.087 0 8.087 8.026 0 8.026
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
201.686 394.059 595.745 236.247 526.877 763.124
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
201.686 394.059 595.745 236.247 526.877 763.124
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
10.606 10.205 20.811 18 64 82
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
5.270 5.136 10.406 0 41 41
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
5.336 5.069 10.405 18 23 41
Para ve Faiz Swap İşlemleri
191.080 383.854 574.934 234.229 524.908 759.137
Swap Para Alım İşlemleri
62.062 171.320 233.382 43.390 257.567 300.957
Swap Para Satım İşlemleri
129.018 105.914 234.932 182.839 119.229 302.068
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 53.310 53.310 4.000 74.056 78.056
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 53.310 53.310 4.000 74.056 78.056
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 2.000 1.905 3.905
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 1.905 1.905
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 2.000 0 2.000
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
(3) 1.611.451 1.308.901 2.920.352 1.635.809 999.986 2.635.795
EMANET KIYMETLER
261.955 150.765 412.720 274.527 101.004 375.531
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
185.328 0 185.328 185.328 0 185.328
Emanete Alınan Menkul Değerler
17 124.086 124.103 14 98.485 98.499
Tahsile Alınan Çekler
28.011 4.353 32.364 42.751 1.376 44.127
Tahsile Alınan Ticari Senetler
164 22.326 22.490 350 1.143 1.493
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
48.435 0 48.435 46.084 0 46.084
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
1.349.496 1.158.136 2.507.632 1.361.282 898.982 2.260.264
Menkul Kıymetler
0 0 0 45 0 45
Teminat Senetleri
144.035 173.103 317.138 161.928 158.495 320.423
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
622.623 759.276 1.381.899 603.959 555.952 1.159.911
Diğer Rehinli Kıymetler
582.838 225.757 808.595 595.350 184.535 779.885
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.246.511 1.914.781 4.161.292 2.257.730 1.726.636 3.984.366


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.087
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-175
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-175
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-137
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-38
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.912


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 78.968 38.968
Kredilerden Alınan Faizler
75.066 36.726
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
883 543
Bankalardan Alınan Faizler
1.016 428
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
534 245
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.374 1.014
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
458 458
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
916 556
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
95 12
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -40.426 -20.102
Mevduata Verilen Faizler
-33.565 -16.819
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-2.408 -992
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-285 -207
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-4.154 -2.100
Diğer Faiz Giderleri
-14 16
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
38.542 18.866
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
6.963 3.240
Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.789 4.214
Gayri Nakdi Kredilerden
2.837 1.466
Diğer
(12) 5.952 2.748
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.826 -974
Gayri Nakdi Kredilere
-78 -45
Diğer
(12) -1.748 -929
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(7) -17.223 -8.949
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -8.911 -5.429
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
585 315
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
8.978 3.679
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-18.474 -9.423
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 6.521 1.143
FAALİYET BRÜT KÂRI
25.892 8.871
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(6) -3.704 758
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -19.383 -9.947
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.805 -318
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 2.805 -318
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -718 -292
Cari Vergi Karşılığı
-280 -101
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-438 -191
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 2.087 -610
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 2.087 -610
Grubun Karı (Zararı)
2.087 -610
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
83.990 303.552 387.542
Nakit ve Nakit Benzerleri
44.144 299.682 343.826
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 21.942 200.694 222.636
Bankalar
(3) 123 98.988 99.111
Para Piyasalarından Alacaklar
22.079 0 22.079
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 21.899 1.710 23.609
Devlet Borçlanma Senetleri
18.012 0 18.012
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.517 0 1.517
Diğer Finansal Varlıklar
2.370 1.710 4.080
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
18.147 2.160 20.307
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(2) 18.147 778 18.925
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 1.382 1.382
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-200 0 -200
KREDİLER (Net)
777.515 403.317 1.180.832
Krediler
(6) 753.896 403.317 1.157.213
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
753.896 403.317 1.157.213
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
49.751 0 49.751
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-26.132 0 -26.132
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-1.071 0 -1.071
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-2.351 0 -2.351
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-22.710 0 -22.710
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
5.000 0 5.000
İştirakler (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(9) 5.000 0 5.000
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
5.000 0 5.000
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11.851 0 11.851
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
4.811 0 4.811
Şerefiye
0 0 0
Diğer
4.811 0 4.811
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(15) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(16) 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
2.211 0 2.211
DİĞER AKTİFLER
(18) 16.287 3.337 19.624
VARLIKLAR TOPLAMI
901.665 710.206 1.611.871
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 422.819 778.511 1.201.330
ALINAN KREDİLER
(3) 2.507 68.901 71.408
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
35.990 0 35.990
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 60.269 0 60.269
Bonolar
60.269 0 60.269
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 3.794 1.507 5.301
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.794 1.507 5.301
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
(9) 7.081 0 7.081
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
3.287 0 3.287
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
3.794 0 3.794
CARİ VERGİ BORCU
(10) 4.544 0 4.544
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 0 0
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
11.629 7.406 19.035
ÖZKAYNAKLAR
(13) 206.913 0 206.913
Ödenmiş Sermaye
175.000 0 175.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.433 0 -1.433
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.032 0 1.032
Kar Yedekleri
18.448 0 18.448
Yasal Yedekler
5.686 0 5.686
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
12.762 0 12.762
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
13.866 0 13.866
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
11.779 0 11.779
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.087 0 2.087
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
755.546 856.325 1.611.871


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
48.168 16.078
Alınan Faizler
76.729 61.683
Ödenen Faizler
-37.764 -25.577
Alınan Temettüler
(3) 0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.812 6.348
Elde Edilen Diğer Kazançlar
33.132 5.345
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
(5.i.2) 1.760 201
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-30.072 -26.930
Ödenen Vergiler
0 -82
Diğer
571 -4.910
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-16.632 -211.240
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-39.206 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
31.516 -82.227
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-8.311 -15.459
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-46.595 111.913
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
68.179 -212.686
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-21.110 -5.541
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.105 -7.240
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
31.536 -195.162
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-43.759 17.815
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-27.768 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.667 -2.250
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
2.089 20
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-6.699 -9.708
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-8.047 30.863
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-1.667 -1.110
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-2.821 9.083
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
5.028 68.083
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-7.109 -59.000
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
-740 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
38.208 5.303
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
23.164 -162.961
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2) 212.062 285.153
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
235.226 122.192http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703662


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
110.477 Değişim: 0,33% Hacim : 12.423 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 110.018 13.12.2019 Yüksek 111.910
Açılış: 111.011
5,8128 Değişim: 0,41%
Düşük 5,7699 14.12.2019 Yüksek 5,8261
Açılış: 5,7892
6,4637 Değişim: 0,22%
Düşük 6,4332 14.12.2019 Yüksek 6,5000
Açılış: 6,4496
275,96 Değişim: 0,86%
Düşük 271,83 13.12.2019 Yüksek 276,72
Açılış: 273,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.