KAP ***TRKCM*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.04.2019 - 18:10
KAP ***TRKCM*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TRKCM*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 1.534.352 1.222.194
Satışların Maliyeti
29 -1.045.856 -826.508
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
488.496 395.686
BRÜT KAR (ZARAR)
488.496 395.686
Genel Yönetim Giderleri
30 -110.870 -73.458
Pazarlama Giderleri
30 -195.106 -134.181
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
30 -5.807 -4.920
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 83.356 43.396
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -75.324 -17.894
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
184.745 208.629
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 87.793 45.730
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 -535 -106
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
33 105 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 14.862 9.606
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
286.970 263.859
Finansman Gelirleri
34 154.105 107.625
Finansman Giderleri
34 -243.036 -127.785
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
198.039 243.699
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36 -44.055 -28.224
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -52.838 -44.845
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 8.783 16.621
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
153.984 215.475
DÖNEM KARI (ZARARI)
153.984 215.475
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 4.621 8.702
Ana Ortaklık Payları
28 149.363 206.773
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
124.699 31.537
Dönem Karı (Zararı)
28 153.984 215.475
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
129.068 84.159
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19,20 110.807 79.181
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6,7,10,13 2.989 5.045
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23,25 -2.182 7.893
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8,32,34 20.801 -2.460
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
32,34 56.458 22.902
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 -87.377 -44.737
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -14.862 -9.606
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 44.055 28.224
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32,33 119 -887
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7,27 -1.740 -1.396
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-31.544 -207.319
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10,38 -27.261 -109.136
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,38 -61.718 126.173
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -134.568 -105.391
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10,38 -14.361 -39.936
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,14,27,38 85.221 -117.853
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14,27 121.143 38.824
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
251.508 92.315
Ödenen Faiz
8,32,34,38 -27.068 -10.695
Alınan Faiz
34,38 5.822 3.190
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -3.731 -3.867
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
36 -101.832 -49.406
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-146.061 -17.055
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7 10.654 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 -17.503 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,20,33 11.493 1.469
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,20 -88.464 -98.022
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
14 -96.588 -25.861
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
14 1.645 76.985
Alınan Temettüler
16 11.924 1.884
Alınan Faiz
6,7,34 18.133 26.808
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3,10,11,27 2.645 -318
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
898.940 -5.413
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 1.727.542 96.005
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -810.349 -101.105
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -4.753 -313
Ödenen Temettüler
28 -13.500 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
877.578 9.069
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
166.043 85.750
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.043.621 94.819
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.338.640 1.390.357
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.382.261 1.485.176


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.380.757 1.339.701
Finansal Yatırımlar
7 163.944 106.830
Ticari Alacaklar
10 1.013.630 979.529
Diğer Alacaklar
11,38 202.867 141.149
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
38 150.108 128.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 52.759 12.549
Stoklar
13 1.225.220 1.091.042
Peşin Ödenmiş Giderler
14 76.505 71.882
Diğer Dönen Varlıklar
27 48.149 40.865
ARA TOPLAM
5.111.072 3.770.998
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.111.072 3.770.998
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 982.301 946.351
Diğer Alacaklar
11 12.768 15.653
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 329.400 307.726
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 589 589
Maddi Duran Varlıklar
18 4.971.424 4.768.350
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 65.296 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20,21 427.914 399.227
Şerefiye
21 180.161 168.815
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 247.753 230.412
Peşin Ödenmiş Giderler
14 126.464 24.236
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 85.464 78.853
Diğer Duran Varlıklar
27 861
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.331 Değişim: 0,00% Hacim : 28.199 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.326 04.12.2020 Yüksek 1.338
Açılış: 1.332
7,8042 Değişim: 0,42%
Düşük 7,7566 04.12.2020 Yüksek 7,8441
Açılış: 7,7718
9,4814 Değişim: 0,37%
Düşük 9,4232 04.12.2020 Yüksek 9,5376
Açılış: 9,4469
460,68 Değişim: 0,08%
Düşük 458,44 04.12.2020 Yüksek 464,40
Açılış: 460,31
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.