KAP ***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

07.11.2019 - 19:50
KAP ***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -1.195 25.770 65.153 4.833.821 455.108 6.378.657 6.378.657
Transferler
9.102 446.006 -455.108
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.042.314 -1.042.314 -1.042.314
Kar Payları
-50.000 -50.000 -50.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
3 -2.035 -2.035 -2.035
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -3.230 25.770 74.255 5.229.827 -1.042.314 5.284.308 5.284.308
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -3.338 25.770 74.255 5.229.827 1.288.139 7.614.653 7.614.653
Transferler
1.288.139 -1.288.139
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-61.611 -61.611 -61.611
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
3 -1.369 -1.369 -1.369
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -4.707 25.770 74.255 6.517.966 -61.611 7.551.673 7.551.673


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
223.324 314.751
Dönem Karı (Zararı)
-61.611 -1.042.314
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
349.786 1.697.269
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
305 903
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8 11.616 23.179
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 304.656 227.810
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
63.914 1.446.771
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 20.316
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 20.316
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -30.705 -21.710
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-67.880 -338.451
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
62.584 17.447
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
44.902 305.499
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3.488 18.664
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.176 -18.251
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-145.326 222.570
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-16.859 -1.022.921
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
507 138.541
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
507 138.541
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
220.295 316.504
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-265 -99
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.294 -1.654
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.977 -80.140
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-375 -109
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5.754 -385
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.384 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -55.888 -99.032
Alınan Temettüler
3 29.148 19.386
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
398.246 -112.734
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.431.370 736.267
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.814.321 -628.782
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 72
Ödenen Temettüler
0 -50.000
Ödenen Faiz
-248.537 -224.839
Alınan Faiz
29.734 54.548
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
606.593 121.877
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
13.859 110.667
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
620.452 232.544
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 202.684 595.219
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 823.136 827.763


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 824.041 203.881
Ticari Alacaklar
8 113.611 173.382
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 14.648 30.873
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
98.963 142.509
Diğer Alacaklar
189 3.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
189 3.101
Stoklar
10 1.174.687 1.261.004
Peşin Ödenmiş Giderler
7 10.973 14.196
Diğer Dönen Varlıklar
13.190 13.697
ARA TOPLAM
2.136.691 1.669.261
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.136.691 1.669.261
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
484 109
Ticari Alacaklar
8 3.348 10.661
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.348 10.661
Diğer Alacaklar
9.176 9.293
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.176 9.293
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 348.613 348.425
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 10.268.935 10.219.431
Maddi Duran Varlıklar
3.278 9.145
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
598 790
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
598 790
Peşin Ödenmiş Giderler
7 3.738 4.003
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.638.170 10.601.857
TOPLAM VARLIKLAR
12.774.861 12.271.118
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 773.415 258.038
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.070.031 1.685.608
Ticari Borçlar
8 80.934 98.110
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
17 22.130 30.291
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
58.804 67.819
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.816 1.753
Diğer Borçlar
21.814 28.241
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
21.814 28.241
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 78.305 95.164
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.923 9.807
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 16.923 9.807
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 47.796 175.869
ARA TOPLAM
2.091.034 2.352.590
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.091.034 2.352.590
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 3.130.972 2.250.389
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.182 1.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.182 1.182
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
7 0 52.304
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.132.154 2.303.875
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.223.188 4.656.465
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.551.673 7.614.653
Ödenmiş Sermaye
12 1.000.000 1.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-4.707 -3.338
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.770 25.770
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
74.255 74.255
Yasal Yedekler
74.255 74.255
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.517.966 5.229.827
Net Dönem Karı veya Zararı
-61.611 1.288.139
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.551.673 7.614.653
TOPLAM KAYNAKLAR
12.774.861 12.271.118


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 689.525 1.668.432 257.101 340.542
Satışların Maliyeti
13 -214.430 -935.663 -89.493 -205.248
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
475.095 732.769 167.608 135.294
BRÜT KAR (ZARAR)
475.095 732.769 167.608 135.294
Genel Yönetim Giderleri
14 -44.241 -31.878 -14.845 -9.248
Pazarlama Giderleri
14 -2.675 -4.551 -1.035 -989
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17.165 107.492 12.618 77.633
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.790 -10.203 -45 -3.089
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
440.554 793.629 164.301 199.601
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 30.705 21.710 10.253 4.439
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
471.259 815.339 174.554 204.040
Finansman Gelirleri
15 29.442 51.663 7.811 22.102
Finansman Giderleri
15 -562.312 -1.909.316 -46.355 -1.200.365
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-61.611 -1.042.314 136.010 -974.223
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-61.611 -1.042.314 136.010 -974.223
DÖNEM KARI (ZARARI)
-61.611 -1.042.314 136.010 -974.223
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-61.611 -1.042.314 136.010 -974.223
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 -0,06000000 -1,04000000 0,14000000 -0,97000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-61.611 -1.042.314 136.010 -974.223
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-61.611 -1.042.314 136.010 -974.223http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797372


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.117 Değişim: -0,93% Hacim : 12.485 Mio.TL Son veri saati : 14:18
Düşük 1.103 30.10.2020 Yüksek 1.121
Açılış: 1.121
8,3308 Değişim: 0,51%
Düşük 8,2678 30.10.2020 Yüksek 8,3531
Açılış: 8,2883
9,7244 Değişim: 0,45%
Düşük 9,6423 30.10.2020 Yüksek 9,7559
Açılış: 9,6809
502,33 Değişim: 0,99%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 503,63
Açılış: 497,38
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.