KAP ***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2019 - 20:57
KAP ***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 172.764.682 756.802 14.025.680 120.903.364 -13.083.016 423.442.075 423.442.075
Transferler
22.254 -13.105.270 13.083.016
Dönem Karı (Zararı)
-6.229.543 -6.229.543 -6.229.543
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
151.262 151.262 151.262
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 172.764.682 908.064 14.047.934 107.798.094 -6.229.543 417.363.794 417.363.794
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 172.764.682 -252.156 14.047.934 107.505.258 -22.231.494 399.908.787 399.908.787
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-330.597 -330.597 -330.597
Transferler
-22.231.494 22.231.494 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-18.078.795 -18.078.795 -18.078.795
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-685.143 -685.143 -685.143
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 172.764.682 -937.299 14.047.934 84.943.167 -18.078.795 380.814.252 380.814.252


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.995.776 -19.751.063
Dönem Karı (Zararı)
-18.078.795 -6.229.543
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-18.078.795 -6.229.543
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.409.206 12.754.144
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12,13 9.621.145 10.354.125
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.545.895 561.560
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 623.436 561.560
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.922.459 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.224.074 674.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13,17 900.758 1.094.834
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 -2.124.832 -420.617
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15.640.671 2.868.226
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -9.121.899 -1.721.854
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 24.762.570 4.590.080
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -5.174.431 -1.703.984
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-30.890.118 -25.949.638
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.503.771 9.416.292
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-477.545 5.783.429
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.026.226 3.632.863
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.586.486 -11.703.281
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.868.518 -1.965.349
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.717.968 -9.737.932
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
17.595.801 -62.590.871
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.294.055 16.429.163
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.716.103 28.219.559
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.833.550 9.023.931
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.549.653 19.195.628
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.085.565 642.333
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
518.029 -26.868
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
160.724 303.301
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
357.305 -330.169
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-406.078 -6.335.965
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-27.559.707 -19.425.037
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -432.294 -409.689
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.775 83.663
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
303.899 -8.505.071
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5.235.947 82.663
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
170.774 260.639
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 170.774 260.639
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.102.822 -8.848.373
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -5.102.822 -8.848.373
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.247.221 31.939.068
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
41.039.595 34.807.294
Kredilerden Nakit Girişleri
41.039.595 34.807.294
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-151.703 0
Ödenen Faiz
20 -24.762.570 -4.590.080
Alınan Faiz
20 9.121.899 1.721.854
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.444.656 3.682.934
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.444.656 3.682.934
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.541.685 922.601
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.097.029 4.605.535


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3.097.029 5.541.685
Finansal Yatırımlar
68.107 5.304.054
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
68.107 5.304.054
Ticari Alacaklar
188.875.520 162.317.457
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.264.115 5.786.570
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
182.611.405 156.530.887
Diğer Alacaklar
69.093.209 45.506.723
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
61.114.380 44.245.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.978.829 1.260.861
Stoklar
158.717.603 178.235.863
Peşin Ödenmiş Giderler
13.566.253 4.698.588
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13.566.253 4.698.588
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
3.775
Diğer Dönen Varlıklar
9.777.053 20.938.773
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9.777.053 20.938.773
ARA TOPLAM
443.198.549 422.543.143
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
443.198.549 422.543.143
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 4.677.728
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 4.677.728
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11.643.262 11.643.262
Maddi Duran Varlıklar
259.397.413 260.268.082
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.923.318 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.494.240 10.312.668
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.494.240 10.312.668
Ertelenmiş Vergi Varlığı
5.757.129 129.985
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
287.215.362 287.031.725
TOPLAM VARLIKLAR
730.413.911 709.574.868
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
204.552.592 165.184.100
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
72.848
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
72.848
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
204.479.744 165.184.100
Banka Kredileri
204.479.744 165.184.100
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.373.007 2.219.318
Ticari Borçlar
99.464.897 103.181.000
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9.100.576 2.267.026
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
90.364.321 100.913.974
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.992.898 4.078.463
Diğer Borçlar
5.028.639 4.510.610
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
160.724 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.867.915 4.510.610
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.077.531 10.483.609
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.712.238 8.763.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.481.968 1.408.617
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
5.230.270 7.355.102
ARA TOPLAM
333.201.802 298.420.819
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
333.201.802 298.420.819
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.029.364 409.738
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.029.364 409.738
Banka Kredileri
409.738
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.029.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.254.749 2.981.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.254.749 2.981.247
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
8.113.744 7.854.277
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.397.857 11.245.262
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
349.599.659 309.666.081
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
380.814.252 399.908.787
Ödenmiş Sermaye
115.000.000 115.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.074.563 13.074.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
171.827.383 172.512.526
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14.047.934 14.047.934
Yasal Yedekler
14.047.934 14.047.934
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
84.943.167 107.505.258
Net Dönem Karı veya Zararı
-18.078.795 -22.231.494
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
380.814.252 399.908.787
TOPLAM KAYNAKLAR
730.413.911 709.574.868


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
177.335.804 223.481.073 81.042.427 122.608.225
Satışların Maliyeti
-152.149.636 -188.607.632 -68.743.659 -106.361.972
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.186.168 34.873.441 12.298.768 16.246.253
BRÜT KAR (ZARAR)
25.186.168 34.873.441 12.298.768 16.246.253
Genel Yönetim Giderleri
-10.069.249 -11.177.708 -4.313.889 -5.403.891
Pazarlama Giderleri
-16.643.623 -20.459.118 -8.388.943 -10.699.247
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-8.544.868 -7.448.572 -4.762.826 -4.146.789
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.374.772 6.272.843 -2.565.445 288.875
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.915.755 -6.583.064 2.361.267 -267.949
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.612.555 -4.522.178 -5.371.068 -3.982.748
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 227.040 0 201.908
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.612.555 -4.295.138 -5.371.068 -3.780.840
Finansman Gelirleri
9.121.899 1.721.854 2.994.213 911.130
Finansman Giderleri
-24.762.570 -5.360.243 -12.414.056 -3.506.271
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-23.253.226 -7.933.527 -14.790.911 -6.375.981
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.174.431 1.703.984 2.671.526 1.399.190
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5.174.431 1.703.984 2.671.526 1.399.190
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-18.078.795 -6.229.543 -12.119.385 -4.976.791
DÖNEM KARI (ZARARI)
-18.078.795 -6.229.543 -12.119.385 -4.976.791
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-18.078.795 -6.229.543 -12.119.385 -4.976.791
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-685.143 151.262 -312.485 1.410
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-878.389 193.926 -400.622 1.808
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
193.246 -42.664 88.137 -398
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
193.246 -42.664 88.137 -398
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-685.143 151.262 -312.485 1.410
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-18.763.938 -6.078.281 -12.431.870 -4.975.381
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-18.763.938 -6.078.281 -12.431.870 -4.975.381http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783091


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.191 Değişim: -0,64% Hacim : 20.571 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.179 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9671 Değişim: 0,37%
Düşük 7,9310 24.10.2020 Yüksek 7,9771
Açılış: 7,9378
9,4492 Değişim: 0,61%
Düşük 9,3571 24.10.2020 Yüksek 9,4598
Açılış: 9,3915
486,95 Değişim: 0,20%
Düşük 484,84 23.10.2020 Yüksek 490,33
Açılış: 485,99
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.