KAP ***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 18:48

***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000 6.628 -1.778 21.908 20.130 20.130 0 0 0 8.704 3 -46.767 -160.613 -207.380 -61.915 -61.915
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 -160.613 160.613 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5 5 5 0 0 0 17.665 17.665 17.670 17.670
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
0 110.000 6.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.773 21.908 20.135 0 0 0 0 0 20.135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.704 0 3 0 -207.380 17.665 -189.715 -44.245 0 -44.245
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
0 110.000 6.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.567 21.908 19.341 0 0 0 0 0 19.341 0 0 -237 -237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -237 8.704 0 3 0 -207.380 19.568 -187.812 -43.373 0 -43.373
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 19.568 -19.568 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5 5 5 237 237 237 -10.088 -10.088 -9.846 -9.846
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000 6.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.562 21.908 19.346 0 0 0 0 0 19.346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.704 0 3 0 -187.812 -10.088 -197.900 -53.219 0 -53.219


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-80.974 -89.878
Dönem Karı (Zararı)
-10.088 17.665
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
87.280 70.181
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 24.045 25.479
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.129 -627
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -108 1.667
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.614 -1.312
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11,12 -5.635 -982
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-977 -4.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-773 2.742
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-204 -7.303
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
66.447 45.258
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -78 -161
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 66.525 45.419
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
64 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
64 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
206 4.879
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 -376 -247
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-156.437 -157.805
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.168 3.225
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -791 222
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-27.377 3.003
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -80.988 -92.077
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.304 -60.524
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -1.710 -3.753
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.014 -56.771
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-52.585 -8.429
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-30.503 1.501
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-22.082 -9.930
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-79.245 -69.959
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.482 -3.153
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
753 -16.766
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-21.077 -15.136
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.774 1.465
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.929 -16.762
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -16.871 -9.551
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -10.058 -7.211
Alınan Faiz
78 161
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
67.569 -20.819
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
134.094 24.600
Kredilerden Nakit Girişleri
6 134.094 24.600
Ödenen Faiz
21 -66.525 -45.419
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-34.482 -125.833
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-34.482 -125.833
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 72.703 156.094
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 38.221 30.261


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 38.221 72.703
Ticari Alacaklar
7 84.404 56.128
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 3.401 2.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 81.003 53.518
Stoklar
8 495.870 418.496
Peşin Ödenmiş Giderler
9 35.810 5.618
Diğer Dönen Varlıklar
16 2.123 1.814
ARA TOPLAM
656.428 554.759
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
656.428 554.759
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
626 501
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 10.196 10.196
Maddi Duran Varlıklar
11 85.406 84.921
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 26.819 24.184
Peşin Ödenmiş Giderler
9 309 432
Ertelenmiş Vergi Varlığı
51.542 51.815
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
174.898 172.049
TOPLAM VARLIKLAR
831.326 726.808
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 134.094 0
Ticari Borçlar
7 680.248 674.944
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 1.586 3.296
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 678.662 671.648
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 15.871 16.877
Diğer Borçlar
2.750 1.456
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.750 1.456
Türev Araçlar
22 0 304
Ertelenmiş Gelirler
9 13.385 17.660
Kısa Vadeli Karşılıklar
18.694 22.887
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 5.487 10.229
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 13.207 12.658
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 11.450 29.487
ARA TOPLAM
876.492 763.615
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
876.492 763.615
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
8.053 6.566
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 8.053 6.566
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.053 6.566
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
884.545 770.181
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-53.219 -43.373
Ödenmiş Sermaye
110.000 110.000
Sermaye Düzeltme Farkları
6.628 6.628
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.346 19.341
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.346 19.341
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21.908 21.908
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.562 -2.567
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 -237
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -237
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.704 8.704
Diğer Yedekler
3 3
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-187.812 -207.380
Net Dönem Karı veya Zararı
-10.088 19.568
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-53.219 -43.373
TOPLAM KAYNAKLAR
831.326 726.808


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 2.617.113 2.408.498 919.682 880.327
Satışların Maliyeti
17 -2.140.846 -1.964.539 -740.508 -722.336
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
476.267 443.959 179.174 157.991
BRÜT KAR (ZARAR)
476.267 443.959 179.174 157.991
Genel Yönetim Giderleri
18 -40.038 -32.889 -12.680 -10.367
Pazarlama Giderleri
18 -343.711 -317.177 -118.111 -109.543
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 54.941 23.761 32.174 5.251
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -91.378 -48.432 -48.872 -16.021
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
56.081 69.222 31.685 27.311
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 454 408 408 8
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 0 0 0 -21
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
108 -1.667 -2 -995
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
56.643 67.963 32.091 26.303
Finansman Giderleri
21 -66.525 -45.419 -31.812 -15.470
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-9.882 22.544 279 10.833
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-206 -4.879 -232 -2.240
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-206 -4.879 -232 -2.240
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.088 17.665 47 8.593
DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.088 17.665 47 8.593
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-10.088 17.665 47 8.593
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç/(Kayıp) (1 lot hisse için) -0,00091700 0,00160600 -0,00000500 0,00078100
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5 5 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6 6 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1 -1 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
237 0 0 55
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
301 0 0 69
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
301 0 0 69
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-64 0 0 -14
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
242 5 0 55
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.846 17.670 47 8.648
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-9.846 17.670 47 8.648http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716482


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.