KAP ***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

01.08.2019 - 18:11
KAP ***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.179.361 520.392 398.456 279.337
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
437 3.619 -4.215 2.749
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
546 4.524 -5.269 3.436
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-109 -905 1.054 -687
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-109 -905 1.054 -687
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
46.162 138.672 -76.150 89.677
Yabancı Para Çevrim Farkları
68.598 113.283 -51.567 75.214
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.366 -9.837 6.008 -5.885
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
12.366 -9.837 6.008 -5.885
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-43.826 44.531 -38.835 25.573
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.024 -9.305 8.244 -5.225
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9.024 -9.305 8.244 -5.225
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
46.599 142.291 -80.365 92.426
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.225.960 662.683 318.091 371.763
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.364 7.082 -150 -2.348
Ana Ortaklık Payları
1.224.596 655.601 318.241 374.111


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 4.292.250 4.581.600
Finansal Yatırımlar
98.280 132.101
Ticari Alacaklar
8 2.086.794 1.444.284
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16.871 57.836
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.069.923 1.386.448
Diğer Alacaklar
107.268 80.137
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
60.198 58.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
47.070 21.340
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
477.778 348.014
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
9 477.778 348.014
Türev Araçlar
21 7.055 37.639
Stoklar
10 1.225.769 1.370.565
Peşin Ödenmiş Giderler
360.278 506.939
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
360.278 506.939
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
74.070 197.854
Diğer Dönen Varlıklar
185.098 189.351
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
185.098 189.351
ARA TOPLAM
8.914.640 8.888.484
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
29.393 34.139
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.944.033 8.922.623
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
363.991 268.519
Ticari Alacaklar
8 240.649 194.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
240.649 194.565
Diğer Alacaklar
7.701 6.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.701 6.551
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 156.236 144.640
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 119.736 108.349
Maddi Duran Varlıklar
12 2.051.918 1.989.226
Kullanım Hakkı Varlıkları
3(d) 69.987 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 127.135 115.012
Şerefiye
88.408 79.896
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
38.727 35.116
Peşin Ödenmiş Giderler
41.634 680
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
41.634 680
Ertelenmiş Vergi Varlığı
138.635 127.232
Diğer Duran Varlıklar
199.015 158.123
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
199.015 158.123
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.516.637 3.112.897
TOPLAM VARLIKLAR
12.460.670 12.035.520
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 542.341 740.233
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
203.866 155.621
Ticari Borçlar
8 2.922.511 2.863.769
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
1.456 29.518
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.921.055 2.834.251
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
109.457 89.288
Diğer Borçlar
82.482 81.672
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 539
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
82.482 81.133
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
1.376.308 1.003.858
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 1.376.308 1.003.858
Türev Araçlar
21 13.250 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
938.435 1.273.216
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
938.435 1.273.216
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
117.776 236.761
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 273.743 307.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
103.189 111.070
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
170.554 196.871
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.694 9.898
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.694 9.898
ARA TOPLAM
6.585.863 6.762.257
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.585.863 6.762.257
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 111.151 222.327
Ticari Borçlar
8 124.082 327.477
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
124.082 327.477
Diğer Borçlar
104.861 86.566
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
104.861 86.566
Devlet Teşvik ve Yardımları
1.132 1.132
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
91 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
91 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 81.070 73.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
81.015 73.741
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
55 87
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
281.394 137.538
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
703.781 848.868
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.289.644 7.611.125
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5,17 5.125.313 4.367.587
Ödenmiş Sermaye
370.000 370.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.475 3.475
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
300.984 300.984
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-909 -1.346
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-909 -1.346
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
517.265 474.992
Yabancı Para Çevrim Farkları
417.417 352.708
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-4.831 29.353
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
104.679 92.931
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
278.423 231.271
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.474.189 1.585.150
Net Dönem Karı veya Zararı
1.181.886 1.403.061
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
45.713 56.808
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.171.026 4.424.395
TOPLAM KAYNAKLAR
12.460.670 12.035.520


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8.305.883 5.102.508 3.718.405 2.836.579
TOPLAM HASILAT
8.305.883 5.102.508 3.718.405 2.836.579
Satışların Maliyeti
-6.672.886 -4.368.761 -3.149.100 -2.443.714
TOPLAM MALİYETLER
-6.672.886 -4.368.761 -3.149.100 -2.443.714
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.632.997 733.747 569.305 392.865
BRÜT KAR (ZARAR)
1.632.997 733.747 569.305 392.865
Genel Yönetim Giderleri
-206.598 -140.492 -110.702 -84.143
Pazarlama Giderleri
-176.985 -103.217 -85.024 -54.759
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.846 -768 -1.503 -225
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 309.357 157.762 196.871 116.390
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -279.690 -282.746 -140.390 -200.381
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 7.254 20.083 3.548 3.235
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.283.489 384.369 432.105 172.982
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14.009 7.155 3.761 -1.076
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-4.954 -1.189 -4.723 -1.134
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.292.544 390.335 431.143 170.772
Finansman Gelirleri
20 417.973 392.035 246.499 265.662
Finansman Giderleri
20 -249.892 -152.228 -188.072 -95.425
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.460.625 630.142 489.570 341.009
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-281.264 -109.750 -91.114 -61.672
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-150.107 -76.811 -81.748 -50.724
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-131.157 -32.939 -9.366 -10.948
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.179.361 520.392 398.456 279.337
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.179.361 520.392 398.456 279.337
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.525 443 -1.163 282
Ana Ortaklık Payları
1.181.886 519.949 399.619 279.055
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 3,19400000 1,40500000 1,08000000 0,75400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
712.573 1.068.109
Dönem Karı (Zararı)
1.179.361 520.392
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
400.375 249.612
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,3(d) 143.536 83.475
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
12 4.693 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8, 14 26.183 96.185
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-9.127 -7.111
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 -39.759 -15.347
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.973 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -7.254 -20.083
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
282.241 111.546
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -2.648 947
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
4.483 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-685.138 393.007
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
33.821 4.228
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -690.669 178.655
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-60.147 -35.236
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-129.764 -179.951
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
9 -129.764 -179.951
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 118.938 -35.500
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
135.795 -166.892
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -146.008 385.957
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20.080 26.570
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
372.450 424.868
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
9 372.450 424.868
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.944 22.487
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-334.690 -232.179
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
894.598 1.163.011
Ödenen Faiz
-50.627 -30.423
Alınan Faiz
88.638 57.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -74.015 -46.094
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14 -712 -1.020
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-145.309 -74.941
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-226.060 -68.258
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-8.000 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
11 0 -570
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-78.273 -59.251
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 4.783 1.824
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -114.506 -77.953
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.025 -223
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 296
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-33.493 -15.804
Alınan Temettüler
4.454 83.423
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-844.636 -436.370
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
328.660 395.686
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-720.223 -581.434
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.101 -1.929
Ödenen Temettüler
5 -450.972 -248.693
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-358.123 563.481
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
68.773 188.241
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-289.350 751.722
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.581.600 2.985.833
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.292.250 3.737.555


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -2.349 -2.349 154.480 -2.408 67.240 219.312 197.180 1.115.816 771.299 1.887.115 2.975.717 32.597 3.008.314
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
10.120 10.120 -4.729 -4.729 5.391 5.391
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
370.000 3.475 300.984 -2.349 -2.349 154.480 -2.408 77.360 229.432 197.180 1.111.087 771.299 1.882.386 2.981.108 32.597 3.013.705
Transferler
34.091 737.208 -771.299 -34.091
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.619 3.619 106.644 34.734 -9.345 132.033 519.949 519.949 655.601 7.082 662.683
Dönem Karı (Zararı)
519.949 519.949 519.949 443 520.392
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.619 3.619 106.644 34.734 -9.345 132.033 135.652 6.639 142.291
Sermaye Arttırımı
7.807 7.807
Kar Payları
-248.693 -248.693 -248.693 -248.693
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-90 -90
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.360 -1.360 -1.360 -1.360
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 1.270 1.270 261.124 32.326 68.015 361.465 231.271 1.598.242 519.949 2.118.191 3.386.656 47.396 3.434.052
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -1.346 -1.346 352.708 29.353 92.931 474.992 231.271 1.585.150 1.403.061 2.988.211 4.367.587 56.808 4.424.395
Transferler
47.152 1.355.909 -1.403.061 -47.152
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
437 437 64.709 -34.184 11.748 42.273 1.181.886 1.181.886 1.224.596 1.364 1.225.960
Dönem Karı (Zararı)
1.181.886 1.181.886 1.181.886 -2.525 1.179.361
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
437 437 64.709 -34.184 11.748 42.273 42.710 3.889 46.599
Kar Payları
-450.972 -450.972 -450.972 -450.972
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
4.459 4.459 4.459 -12.459 -8.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-20.357 -20.357 -20.357 -20.357
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -909 -909 417.417 -4.831 104.679 517.265 278.423 2.474.189 1.181.886 3.656.075 5.125.313 45.713 5.171.026http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/779165


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
107.922 Değişim: -0,08% Hacim : 7.467 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 107.465 11.12.2019 Yüksek 108.218
Açılış: 108.031
5,8051 Değişim: -0,01%
Düşük 5,7958 11.12.2019 Yüksek 5,8188
Açılış: 5,8058
6,4391 Değişim: -0,08%
Düşük 6,4280 11.12.2019 Yüksek 6,4559
Açılış: 6,4442
274,32 Değişim: 0,33%
Düşük 272,72 11.12.2019 Yüksek 274,79
Açılış: 273,43
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.