KAP ***TIMUR*** TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YAPI VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2019 - 00:00
KAP ***TIMUR*** TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YAPI VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor

***TIMUR*** TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YAPI VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
-12.844.948 -266.291 20.864.817 204.499 237.126.620 50.475.682 347.950.379 22.266.046 370.216.425
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
52.390.000 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
50.475.682 -50.475.682 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-176.010 20.511.761 20.335.751 20.335.751
Dönem Karı (Zararı)
54.832.281 14.960.286 69.792.567
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
42.935 42.935
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
52.390.000 -12.844.948 -442.301 41.376.578 204.499 287.602.302 54.832.281 423.118.411 37.269.267 460.387.678
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.390.000 -12.844.948 -442.301 41.376.578 204.499 287.602.302 54.832.281 423.118.411 37.269.267 460.387.678
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
515.824 54.316.457 -54.832.281 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-62.578 39.663.337 39.600.759 39.600.759
Dönem Karı (Zararı)
-156.909.189 -20.036.080 -176.945.269
Sermaye Arttırımı
406.610.175 406.610.175 406.610.175
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-32.925.298 2.974.269 -29.951.029 -5.710.800 -35.661.829
Dönem Sonu Bakiyeler
459.000.175 -45.770.246 -504.879 81.039.915 720.323 344.893.028 682.469.127 11.522.387 693.991.514


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
97.473.150 -204.879.278
Dönem Karı (Zararı)
-176.945.267 69.792.567
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-176.945.267 69.792.567
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-9.892.785 -45.677.958
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18 10.149.674 7.888.577
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.239.272 284.081
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-214.594 284.081
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4.453.866
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28,29 92.738.755 -9.595.916
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
41.909.039 53.332.884
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -116.343.756 -128.339.797
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-114.098.326 -128.339.797
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-2.245.430
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5.215.916 755.224
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -39.507.313 19.727.544
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 10.744.183 2.473.702
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17 933 -47.668
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13 10.743.250 2.521.370
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-19.416.698
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
378.143 7.795.743
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
289.859.333 -228.698.472
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-106.387.717 -240.261.597
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-52.926.115 -7.073.175
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-94.235.261 -401.542.359
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13.165.088 12.231.741
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
162.457.251 -45.222.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-840.143 1.857.391
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.908.920 -3.611.442
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
349.278.444 398.308.151
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
56.256.706 56.615.376
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
103.021.281 -204.583.863
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-89.381 -295.415
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.458.750
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-48.325.424 7.438.943
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
-40.724.628
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
750.265 2.713.791
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
750.265 2.713.791
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.496.218 -15.018.779
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17,18 -5.496.218 -15.018.779
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.471.750 9.970.378
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.399.414 -9.495.931
Alınan Faiz
4.072.821 19.269.484
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-116.937.933 165.155.733
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
365.288.527 756.929.747
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-385.414.883 -593.207.814
Ödenen Faiz
-96.811.577 -7.613.261
Alınan Faiz
9.047.061
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-67.790.207 -32.284.602
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.272.647 421.421
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-66.517.560 -31.863.181
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 97.545.753 129.408.934
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 31.028.193 97.545.753


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 31.028.193 97.545.753
Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları
6 67.110.499 117.607.557
Finansal Yatırımlar
7 52.348.088 9.378.030
Ticari Alacaklar
629.305.313 486.422.989
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 513.455 464.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 628.791.858 485.958.736
Diğer Alacaklar
135.149.910 82.223.795
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 80.986.199 49.672.511
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 54.163.711 32.551.284
Stoklar
14 1.493.412.503 595.420.494
Peşin Ödenmiş Giderler
16 163.299.198 353.393.044
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
723.169 317.613
Diğer Dönen Varlıklar
22 52.512.427 66.264.485
ARA TOPLAM
2.624.889.300 1.808.573.760
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.624.889.300 1.808.573.760
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 525 525
Ticari Alacaklar
10 248.483.943 289.810.559
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 248.483.943 289.810.559
Stoklar
14 430.758.492 972.905.065
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
15 1.936.439 49.100.188
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 821.215.000 565.932.260
Maddi Duran Varlıklar
17 244.654.676 202.097.870
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 149.232.732 115.771.340
Peşin Ödenmiş Giderler
16 463.217.785 313.083.675
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 18.356.360 7.347.735
Diğer Duran Varlıklar
22 111.661.532 65.401.987
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.489.517.484 2.581.451.204
TOPLAM VARLIKLAR
5.114.406.784 4.390.024.964
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 97.744.984 61.274.070
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 513.792.232 376.334.326
Diğer Finansal Yükümlülükler
29.986.692 77.293
Ticari Borçlar
178.190.609 221.808.584
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 161.857 296.001
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 178.028.752 221.512.583
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 2.096.210 2.925.194
Diğer Borçlar
57.299.939 95.949.998
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 29.601.246 50.972.433
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 27.698.693 44.977.565
Ertelenmiş Gelirler
16 1.638.788.719 758.345.223
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 0 3.318.835
Kısa Vadeli Karşılıklar
502.817 844.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 386.220 513.368
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 116.597 331.191
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 6.302.283 8.647.873
ARA TOPLAM
2.524.704.485 1.529.525.955
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.524.704.485 1.529.525.955
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 635.288.096 734.648.134
Ticari Borçlar
144.710.695
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 144.710.695
Diğer Borçlar
93.160.345 91.419.206
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 93.160.345 91.419.206
Ertelenmiş Gelirler
16 923.741.163 1.454.906.215
Uzun Vadeli Karşılıklar
323.214 207.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 323.214 207.225
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 98.487.272 118.930.551
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.895.710.785 2.400.111.331
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.420.415.270 3.929.637.286
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
682.469.127 423.118.411
Ödenmiş Sermaye
23 459.000.175 52.390.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
23 -45.770.246 -12.844.948
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-504.879 -442.301
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-504.879 -442.301
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-504.879 -442.301
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
81.039.915 41.376.578
Yabancı Para Çevrim Farkları
81.039.915 41.376.578
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 720.323 204.499
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
344.893.028 287.602.302
Net Dönem Karı veya Zararı
-156.909.189 54.832.281
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.522.387 37.269.267
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
693.991.514 460.387.678
TOPLAM KAYNAKLAR
5.114.406.784 4.390.024.964


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 756.772.863 814.015.245
Satışların Maliyeti
24 -704.277.660 -693.037.449
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
52.495.203 120.977.796
BRÜT KAR (ZARAR)
52.495.203 120.977.796
Genel Yönetim Giderleri
25 -40.380.619 -39.204.242
Pazarlama Giderleri
25 -104.702.427 -68.505.195
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 120.970.923 144.881.711
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -98.500.366 -42.432.259
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-70.117.286 115.717.811
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 43.761.949 19.975.341
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
15 -5.215.916 -1.731.929
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-31.571.253 133.961.223
Finansman Gelirleri
29 4.926.734 9.159.799
Finansman Giderleri
29 -189.808.063 -53.600.911
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-216.452.582 89.520.111
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
39.507.313 -19.727.544
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.841.512 -4.613.365
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 41.348.825 -15.114.179
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-176.945.269 69.792.567
DÖNEM KARI (ZARARI)
-176.945.269 69.792.567
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-20.036.080 14.960.286
Ana Ortaklık Payları
-156.909.189 54.832.281
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kazanç 31 -68,89000000 104,66000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-62.578 -176.010
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-78.223 -220.012
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15.645 44.002
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15.645 44.002
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
39.663.337 20.511.761
Yabancı Para Çevrim Farkları
39.663.337 20.511.761
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
39.600.759 20.335.751
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-137.344.510 90.128.318
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-20.036.080 14.960.286
Ana Ortaklık Payları
-117.308.430 75.168.032http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747279


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.284 Değişim: 0,00% Hacim : 30.254 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 30.11.2020 Yüksek 0
Açılış: 0
7,8229 Değişim: -0,03%
Düşük 7,8119 01.12.2020 Yüksek 7,8331
Açılış: 7,8256
9,3553 Değişim: 0,21%
Düşük 9,3064 01.12.2020 Yüksek 9,3713
Açılış: 9,3358
449,47 Değişim: 0,55%
Düşük 446,37 01.12.2020 Yüksek 449,99
Açılış: 447,02
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.