KAP ***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor

06.11.2019 - 18:25
KAP ***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor

***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.380 1.124 -55 -55 -55 9.171 231 231 3 3 9.405 59 7.619 639 8.258 20.171 0 20.171
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -52 0 -52 -52 0 -52
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -52 0 -52 -52 0 -52
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.380 1.124 -55 -55 -55 9.171 231 231 3 3 9.405 59 7.567 639 8.206 20.119 0 20.119
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 639 -639 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -37 -37 -37 11.777 797 797 -100 -100 12.474 0 0 4.083 4.083 16.520 0 16.520
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -37 -37 -37 11.777 797 797 -100 -100 12.474 0 0 4.083 4.083 16.520 0 16.520
Dönem Sonu Bakiyeler
1.380 1.124 -92 -92 -92 20.948 1.028 1.028 -97 -97 21.879 59 8.206 4.083 12.289 36.639 0 36.639
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.380 1.124 -184 -184 -184 16.687 1 1 -37 -37 16.651 59 8.206 4.045 12.251 31.281 3 31.284
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -102 0 -102 -102 0 -102
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -102 0 -102 -102 0 -102
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.380 1.124 -184 -184 -184 16.687 1 1 -37 -37 16.651 59 8.104 4.045 12.149 31.179 3 31.182
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.045 -4.045 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -36 -36 -36 2.272 1.479 1.479 44 44 3.795 0 0 2.587 2.587 6.346 0 6.346
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -36 -36 -36 2.272 1.479 1.479 44 44 3.795 0 0 2.587 2.587 6.346 0 6.346
Dönem Sonu Bakiyeler
1.380 1.124 -220 -220 -220 18.959 1.480 1.480 7 7 20.446 59 12.149 2.587 14.736 37.525 3 37.528


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.189 11.718
Dönem Karı (Zararı)
2.587 4.083
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.587 4.083
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.152 9.311
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 6.330 3.713
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
191 105
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15-17 157 120
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
44 -14
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 -10 -1
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
711 640
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24-25 -424 -309
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17-25 1.135 949
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-316 4.606
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler
1 3
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-70 -38
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
2 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -72 -38
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-461 -686
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -461 -686
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 181 878
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
585 90
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 422 -17
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 163 107
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.598 -1.455
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-441 -294
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-429 -294
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
452 -1.006
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 452 -1.006
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-511 122
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-639 -1.223
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
87 600
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -756 140
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
843 460
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
72 -378
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
807 -124
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
807 -124
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 1.871 684
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-100 164
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-100 164
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.337 11.939
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -43 -41
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -105 -180
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.168 -6.647
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
115 65
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
115 65
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.790 -3.094
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -6.790 -3.094
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 2.258
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -16
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.365 -3.761
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-1.365 -3.761
Alınan Temettüler
240 -150
Alınan Faiz
24-25 374 309
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.504 4.140
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.355 7.756
Kredilerden Nakit Girişleri
7 8.355 7.756
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.584 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -6.584 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -5.452 -3.018
Ödenen Faiz
-929 -587
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 106 -11
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.517 9.211
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.517 9.211
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.606 7.132
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 10.123 16.343


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 10.123 8.606
Finansal Yatırımlar
626 2.733
Vadeli Mevduatlar
6 0 2.033
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
79 89
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
6 79 89
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
547 611
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 547 611
Ticari Alacaklar
3.672 3.002
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 23 10
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.649 2.992
Diğer Alacaklar
6.585 6.217
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 255 18
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 6.330 6.199
Türev Araçlar
492 299
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
28 374 89
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
28 118 210
Stoklar
1.589 1.000
Peşin Ödenmiş Giderler
935 1.011
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
935 1.011
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 213 318
Diğer Dönen Varlıklar
683 520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
683 520
ARA TOPLAM
24.918 23.706
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.918 23.706
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
500 454
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
495 449
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 495 449
Diğer Finansal Yatırımlar
6 5 5
Diğer Alacaklar
6.800 5.280
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 6.800 5.280
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 2.087 1.884
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 2
Maddi Duran Varlıklar
87.436 73.219
Binalar
12 1.162 1.128
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 1.131 1.020
Özel Maliyetler
12 2.038 1.735
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 5.800 3.776
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
12 67.966 57.302
Diğer Maddi Duran Varlıklar
12 9.339 8.258
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 8.190 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
522 494
Şerefiye
70 65
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 452 429
Peşin Ödenmiş Giderler
5.050 4.037
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.050 4.037
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
110.585 85.370
TOPLAM VARLIKLAR
135.503 109.076
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.547 5.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.547 5.780
Banka Kredileri
7 6.547 5.780
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.711 6.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.711 6.680
Banka Kredileri
7-14 2.218 1.524
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7-14 7.493 5.156
Diğer Finansal Yükümlülükler
141 32
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
8 141 32
Ticari Borçlar
5.869 5.375
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 545 1.213
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.324 4.162
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.205 1.053
Diğer Borçlar
416 412
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
416 412
Türev Araçlar
759 1.033
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
28 43 42
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
28 716 991
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.002 5.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 7.002 5.507
Kısa Vadeli Karşılıklar
339 287
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 262 200
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 77 87
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.588 1.087
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.588 1.087
ARA TOPLAM
33.577 27.246
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.577 27.246
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
55.467 43.342
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
55.467 43.342
Banka Kredileri
7-14 7.238 6.487
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7-14 48.229 36.855
Diğer Borçlar
177 188
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
177 188
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
698 342
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 698 342
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.014 685
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 785 685
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
229 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 7.042 5.989
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
64.398 50.546
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
97.975 77.792
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
37.525 31.281
Ödenmiş Sermaye
19 1.380 1.380
Sermaye Düzeltme Farkları
19 1.124 1.124
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-220 -184
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-220 -184
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -220 -184
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20.446 16.651
Yabancı Para Çevrim Farkları
19 18.959 16.687
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.480 1
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
19 1.480 1
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
7 -37
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
19 7 -37
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
59 59
Yasal Yedekler
19 59 59
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 12.149 8.206
Net Dönem Karı veya Zararı
2.587 4.045
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 3
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
37.528 31.284
TOPLAM KAYNAKLAR
135.503 109.076


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 56.151 46.367 22.635 21.992
Satışların Maliyeti
21 -46.118 -34.764 -16.515 -14.877
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.033 11.603 6.120 7.115
BRÜT KAR (ZARAR)
10.033 11.603 6.120 7.115
Genel Yönetim Giderleri
22 -1.252 -927 -437 -358
Pazarlama Giderleri
22 -6.210 -4.560 -2.061 -1.799
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 802 528 259 259
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -294 -695 -67 -349
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.079 5.949 3.814 4.868
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 660 884 164 724
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -447 -4 -4
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 461 686 405 542
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.753 7.515 4.383 6.130
Finansman Gelirleri
25 316 317 570 205
Finansman Giderleri
25 -1.301 -2.871 -434 -1.501
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.768 4.961 4.519 4.834
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-181 -878 -812 -878
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 0 -254 19 -119
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -181 -624 -831 -759
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.587 4.083 3.707 3.956
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.587 4.083 3.707 3.956
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.587 4.083 3.707 3.956
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-36 -37 5 -22
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-45 -46 6 -27
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9 9 -1 5
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
9 9 -1 5
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.795 12.474 541 7.762
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.272 11.777 -559 7.710
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
2.272 11.777 -559 7.710
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
56 -125 38 -81
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
56 -125 38 -81
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.829 939 1.309 132
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.829 939 1.309 132
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
32 58 27 5
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
32 58 27 5
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-394 -175 -274 -4
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-12 25 -8 16
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-376 -188 -261 -19
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
-6 -12 -5 -1
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.759 12.437 546 7.740
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.346 16.520 4.253 11.696
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.346 16.520 4.253 11.696http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797028


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.198 Değişim: -1,09% Hacim : 25.238 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.197 22.10.2020 Yüksek 1.216
Açılış: 1.214
7,9359 Değişim: 1,58%
Düşük 7,7810 22.10.2020 Yüksek 7,9799
Açılış: 7,8127
9,3884 Değişim: 1,34%
Düşük 9,2087 22.10.2020 Yüksek 9,4453
Açılış: 9,2641
485,85 Değişim: 0,49%
Düşük 479,37 22.10.2020 Yüksek 491,61
Açılış: 483,49
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.