***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

21.02.2019 - 20:27

***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
3.040.292 102.246.431 105.286.723
GARANTİ VE KEFALETLER
1.2 0 9.083.093 9.083.093
Teminat Mektupları
0 0 0
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
0 0 0
Banka Kredileri
0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
0 0 0
Belgeli Akreditifler
0 0 0
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 9.083.093 9.083.093
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
2.993.521 35.553.809 38.547.330
Cayılamaz Taahhütler
0 792 792
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 792 792
Cayılabilir Taahhütler
2.993.521 35.553.017 38.546.538
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.993.521 35.553.017 38.546.538
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
46.771 57.609.529 57.656.300
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
36.220 43.820.201 43.856.421
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 33.685.723 33.685.723
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
36.220 10.134.478 10.170.698
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
10.551 13.789.328 13.799.879
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.891 1.690 3.581
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
947 845 1.792
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
944 845 1.789
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 13.779.200 13.779.200
Swap Para Alım İşlemleri
0 3.178.271 3.178.271
Swap Para Satım İşlemleri
0 3.297.385 3.297.385
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 3.651.772 3.651.772
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 3.651.772 3.651.772
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
8.660 8.438 17.098
Para Alım Opsiyonları
4.330 4.219 8.549
Para Satım Opsiyonları
4.330 4.219 8.549
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
4.609.798 141.111.476 145.721.274
EMANET KIYMETLER
0 0 0
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0 0 0
Tahsile Alınan Çekler
0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
584.511 3.608.784 4.193.295
Menkul Kıymetler
0 35.484 35.484
Teminat Senetleri
0 0 0
Emtia
0 0 0
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
556.241 3.518.192 4.074.433
Diğer Rehinli Kıymetler
28.270 55.108 83.378
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
4.025.287 137.502.692 141.527.979
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
7.650.090 243.357.907 251.007.997


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.612.291 4.605.562 8.217.853
Nakit ve Nakit Benzerleri
342.040 3.893.433 4.235.473
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 320 0 320
Bankalar
4 119.071 3.893.433 4.012.504
Para Piyasalarından Alacaklar
222.649 0 222.649
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 20.447 0 20.447
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
20.447 0 20.447
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
8 3.249.722 0 3.249.722
Devlet Borçlanma Senetleri
3.249.722 0 3.249.722
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
3 82 712.129 712.211
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
82 567.969 568.051
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 144.160 144.160
KREDİLER (Net)
7 6.401.551 123.095.699 129.497.250
Krediler
6.292.910 123.095.699 129.388.609
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
6.292.910 123.095.699 129.388.609
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
12 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
342.508 0 342.508
Özel Karşılıklar (-)
-233.867 0 -233.867
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
14 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.807 0 5.807
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
7.006 0 7.006
Şerefiye
0 0 0
Diğer
7.006 0 7.006
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
15 2.141 0 2.141
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
DİĞER AKTİFLER
1.025.396 673.641 1.699.037
VARLIKLAR TOPLAMI
11.054.192 128.374.902 139.429.094
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
1 0 0 0
ALINAN KREDİLER
3 0 108.730.948 108.730.948
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
139.005 0 139.005
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 17.178.988 17.178.988
Bonolar
0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 17.178.988 17.178.988
FONLAR
13 0 13
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
13 0 13
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2 80 468.775 468.855
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
80 378.283 378.363
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 90.492 90.492
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
6 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
7 324.099 0 324.099
Genel Karşılıklar
130.214 0 130.214
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
75.397 0 75.397
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
118.488 0 118.488
CARİ VERGİ BORCU
8.1 14.752 0 14.752
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
8.2 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.995.130 0 2.995.130
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
2.995.130 0 2.995.130
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5 31.028 1.892.225 1.923.253
ÖZKAYNAKLAR
10 7.604.818 49.233 7.654.051
Ödenmiş Sermaye
6.350.000 0 6.350.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-9 0 -9
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
11.282 49.233 60.515
Kar Yedekleri
401.743 0 401.743
Yasal Yedekler
379.260 0 379.260
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
22.483 0 22.483
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
841.802 0 841.802
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.835 Değişim: -3,45% Hacim : 9.351 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.652 22.03.2019 Yüksek 103.756
Açılış: 103.653
5,7617 Değişim: 5,42%
Düşük 5,4572 23.03.2019 Yüksek 5,8449
Açılış: 5,4653
6,5194 Değişim: 4,70%
Düşük 6,2123 23.03.2019 Yüksek 6,6104
Açılış: 6,2264
243,19 Değişim: 5,68%
Düşük 229,65 22.03.2019 Yüksek 246,77
Açılış: 230,12

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.