KAP ***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2019 - 18:16
KAP ***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.500.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -36.725 927.902 8.346.747 2.199.691 29.377.631 -3.916 29.373.715
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
7.500.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -36.725 927.902 8.346.747 2.199.691 29.377.631 -3.916 29.373.715
Transferler
30 2.199.691 -2.199.691
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
41 5.170.303 5.170.303 3 5.170.306
Dönem Karı (Zararı)
41 5.170.303 5.170.303 3 5.170.306
Kar Payları
30 -213.503 -213.503 -213.503
Dönem Sonu Bakiyeler
7.500.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -36.725 927.902 10.332.935 5.170.303 34.334.431 -3.913 34.330.518
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -12.760 1.030.080 2.730.746 10.643.618 39.831.700 -3.917 39.827.783
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -12.760 1.030.080 2.730.746 10.643.618 39.831.700 -3.917 39.827.783
Transferler
30 10.643.618 -10.643.618
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
41 9.332.850 9.332.850 -7 9.332.843
Dönem Karı (Zararı)
41 9.332.850 9.332.850 9.332.850
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -7 -7
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -12.760 1.030.080 13.374.364 9.332.850 49.164.550 -3.924 49.160.626


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.905.723 -1.538.023
Dönem Karı (Zararı)
9.332.843 5.877.294
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 9.332.843 5.877.294
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.802.609 137.401
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 175.083 113.848
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
22 36.622 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 36.622 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 69.077 23.553
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 69.077 23.553
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 1.521.827 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.931.137 -6.991.881
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 -187.185.076 -935.120.675
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -187.185.076 -935.120.675
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,9 -11.305 -1.762.019
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -11.305 -1.762.019
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -24.305.428 -127.730.472
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6,12 27.355.082 -3.193.057
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 174.706.650 1.097.886.339
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 174.706.650 1.097.886.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 259.467 1.495.668
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,9 -689.782 1.441.733
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -689.782 1.441.733
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
6,12 7.009.582 -605.789
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27 -4.070.327 -39.403.609
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27 -4.070.327 -39.403.609
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.204.315 -977.186
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-298.592 -560.837
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-139.659 -419.348
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,17 -139.659 -419.348
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -139.659 -419.348
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-212.131 -1.502.053
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 762.855 -470.056
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -68.684 0
Ödenen Faiz
-906.302 -1.031.997
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.553.933 -3.459.424
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.553.933 -3.459.424
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 831.125 8.274.851
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 4.385.058 4.815.427


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 4.385.058 831.125
Ticari Alacaklar
6,7 2.569.272.371 2.382.087.295
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.569.272.371 2.382.087.295
Diğer Alacaklar
6,9 42.245 30.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 42.245 30.940
Stoklar
10 53.586.479 29.281.051
Peşin Ödenmiş Giderler
6,12 9.304.000 36.695.704
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 9.304.000 36.695.704
Diğer Dönen Varlıklar
29 84.673.888 80.603.561
ARA TOPLAM
2.721.264.041 2.529.529.676
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.721.264.041 2.529.529.676
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 3.721.138 3.756.562
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 289.001 1.810.828
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.010.139 5.567.390
TOPLAM VARLIKLAR
2.725.274.180 2.535.097.066
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 0 143.447
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 0 143.447
Banka Kredileri
47 0 143.447
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 2.827.119 2.580.255
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 2.827.119 2.580.255
Banka Kredileri
47 2.827.119 2.580.255
Ticari Borçlar
6,7 2.660.974.107 2.486.267.457
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.660.974.107 2.486.267.457
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 325.383 65.916
Diğer Borçlar
6,9 1.916.525 2.606.307
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.916.525 2.606.307
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6,12 8.582.929 1.573.347
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 8.582.929 1.573.347
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 552.867 851.459
ARA TOPLAM
2.675.178.930 2.494.088.188
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.675.178.930 2.494.088.188
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 549.526 865.074
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 385.098 316.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 385.098 316.021
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
934.624 1.181.095
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.676.113.554 2.495.269.283
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
49.164.550 39.831.700
Ödenmiş Sermaye
30 15.000.000 15.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 -56.693 -56.693
Geri Alınmış Paylar (-)
30 -1.003.291 -1.003.291
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 11.500.000 11.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 -12.760 -12.760
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -12.760 -12.760
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -12.760 -12.760
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 1.030.080 1.030.080
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 13.374.364 2.730.746
Net Dönem Karı veya Zararı
40 9.332.850 10.643.618
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.924 -3.917
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
49.160.626 39.827.783
TOPLAM KAYNAKLAR
2.725.274.180 2.535.097.066


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 19.033.981 11.101.506 5.946.735 4.053.673
Satışların Maliyeti
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.033.981 11.101.506 5.946.735 4.053.673
BRÜT KAR (ZARAR)
19.033.981 11.101.506 5.946.735 4.053.673
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -7.898.150 -4.825.901 -1.992.264 -1.643.384
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 101.067 17.540 90.553 -12.568
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -41.009 22.802 -202 25.336
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.195.889 6.315.947 4.044.822 2.423.057
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.195.889 6.315.947 4.044.822 2.423.057
Finansman Gelirleri
37 1.522.761 593.344 394.939 171.353
Finansman Giderleri
37 -1.013.259 -1.031.997 -295.834 -894.257
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.705.391 5.877.294 4.143.927 1.700.153
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
39 -2.372.548 -706.988 -219.766 -108.712
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -850.722 -1.421.685 -226.016 -586.551
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -1.521.826 714.697 6.250 477.839
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.332.843 5.170.306 3.924.161 1.591.441
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.332.843 5.170.306 3.924.161 1.591.441
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-7 3 -7 0
Ana Ortaklık Payları
9.332.850 5.170.303 3.924.168 1.591.441
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 41 0,00620000 0,00690000 0,00260000 0,00210000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.332.843 5.170.306 3.924.161 1.591.441
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-7 3 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.332.850 5.170.303 3.924.161 1.591.441http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797011


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.127 Değişim: -2,22% Hacim : 9.534 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.127 28.10.2020 Yüksek 1.153
Açılış: 1.150
8,2584 Değişim: 0,02%
Düşük 8,2241 29.10.2020 Yüksek 8,2693
Açılış: 8,2566
9,6623 Değişim: 0,05%
Düşük 9,6588 29.10.2020 Yüksek 9,7245
Açılış: 9,6588
497,39 Değişim: -0,23%
Düşük 496,48 29.10.2020 Yüksek 499,14
Açılış: 498,51
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.