KAP ***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2019 - 18:15
KAP ***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.894.163 -5.443.269
Dönem Karı (Zararı)
5.408.682 4.177.141
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 5.408.682 4.177.141
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.712.164 78.648
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 114.597 62.632
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
22 36.622 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 36.622 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 32.868 16.016
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 32.868 16.016
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 1.528.077 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.739.508 -9.699.058
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.7 -218.971.552 -369.750.011
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -218.971.552 -369.750.011
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.9 -11.305 -10.145.366
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -11.305 -10.145.366
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -20.837.631 -30.848.351
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6,12 -3.587.297 -2.292.249
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 234.425.952 401.179.825
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 234.425.952 401.179.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 28.757 -219.195
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,9 -697.109 -135.155
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -697.109 -135.155
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
6,12 2.118.724 -605.787
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27 3.791.953 3.117.231
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27 3.791.953 3.117.231
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.381.338 -5.443.269
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-487.175 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-138.844 -54.462
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,17 -138.844 -54.462
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -138.844 -54.462
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-305.180 4.047.862
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 1.512.502 4.185.602
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -1.161.733 0
Ödenen Faiz
-655.949 -137.740
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.450.139 -1.449.869
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.450.139 -1.449.869
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 831.125 8.274.851
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 3.281.264 6.824.982


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.500.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -36.725 927.902 8.346.747 2.199.691 29.377.631 -3.914 29.373.717
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
7.500.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -36.725 927.902 8.346.747 2.199.691 29.377.631 -3.914 29.373.717
Transferler
30 0 0 0 0 0 0 2.199.691 -2.199.691 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
41 0 0 0 0 0 0 0 3.578.862 3.578.862 1 3.578.863
Dönem Karı (Zararı)
41 0 0 0 0 0 0 0 3.578.862 3.578.862 1 3.578.863
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
7.500.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -36.725 927.902 10.546.438 3.578.862 32.956.493 -3.913 32.952.580
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -12.760 1.030.080 2.730.746 10.643.618 39.831.700 -3.917 39.827.783
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -12.760 1.030.080 2.730.746 10.643.618 39.831.700 -3.917 39.827.783
Transferler
30 0 0 0 0 0 0 10.643.618 -10.643.618 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
41 0 0 0 0 0 0 0 5.408.687 5.408.687 -5 5.408.682
Dönem Karı (Zararı)
41 0 0 0 0 0 0 0 5.408.687 5.408.687 0 5.408.687
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 -5
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -12.760 1.030.080 13.374.364 5.408.687 45.240.387 -3.922 45.236.465


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 3.281.264 831.125
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
6,7 2.601.058.847 2.382.087.295
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.601.058.847 2.382.087.295
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
6.9 42.245 30.940
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 42.245 30.940
Stoklar
10 50.118.682 29.281.051
Canlı Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
6.12 40.246.379 36.695.704
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 40.246.379 36.695.704
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
29 76.811.608 80.603.561
ARA TOPLAM
2.771.559.025 2.529.529.676
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.771.559.025 2.529.529.676
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
14 3.780.809 3.756.562
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 282.751 1.810.828
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
0 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.063.560 5.567.390
TOPLAM VARLIKLAR
2.775.622.585 2.535.097.066
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 1.000.000 143.447
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 1.000.000 143.447
Banka Kredileri
47 1.000.000 143.447
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 2.278.409 2.580.255
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 2.278.409 2.580.255
Banka Kredileri
47 2.278.409 2.580.255
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 5.187 0
Ticari Borçlar
6,7 2.720.693.409 2.486.267.457
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.720.693.409 2.486.267.457
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 94.673 65.916
Diğer Borçlar
6,9 1.909.198 2.606.307
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.909.198 2.606.307
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6,12 3.692.071 1.573.347
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 3.692.071 1.573.347
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 364.284 851.459
ARA TOPLAM
2.730.037.231 2.494.088.188
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.730.037.231 2.494.088.188
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 865.074
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 865.074
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 348.889 316.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 348.889 316.021
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
348.889 1.181.095
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.730.386.120 2.495.269.283
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
45.240.387 39.831.700
Ödenmiş Sermaye
30 15.000.000 15.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 -56.693 -56.693
Geri Alınmış Paylar (-)
30 -1.003.291 -1.003.291
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 11.500.000 11.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 -12.760 -12.760
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -12.760 -12.760
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -12.760 -12.760
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 1.030.080 1.030.080
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 13.374.364 2.730.746
Net Dönem Karı veya Zararı
40 5.408.687 10.643.618
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.922 -3.917
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
45.236.465 39.827.783
TOPLAM KAYNAKLAR
2.775.622.585 2.535.097.066


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 13.087.246 7.047.833 5.027.419 3.527.678
Satışların Maliyeti
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.087.246 7.047.833 5.027.419 3.527.678
BRÜT KAR (ZARAR)
13.087.246 7.047.833 5.027.419 3.527.678
Genel Yönetim Giderleri
28.33 -5.905.886 -3.182.517 -2.315.268 -1.214.264
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 10.514 30.108 -91.301 27.151
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -40.807 -2.534 75 120.275
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.151.067 3.892.890 2.620.925 2.460.840
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.151.067 3.892.890 2.620.925 2.460.840
Finansman Gelirleri
37 1.127.822 421.991 687.718 203.442
Finansman Giderleri
37 -717.425 -137.740 -418.714 87.205
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.561.464 4.177.141 2.889.929 2.751.487
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
39 -2.152.782 -598.276 -429.324 -406.668
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -624.706 -835.134 -425.126 -459.174
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -1.528.076 236.858 -4.198 52.506
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.408.682 3.578.865 2.460.605 2.344.819
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.408.682 3.578.865 2.460.605 2.344.819
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5 3 -5 3
Ana Ortaklık Payları
5.408.687 3.578.862 2.460.610 2.344.816
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 0,00360000 0,00480000 0,00160000 0,00310000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.408.682 3.578.865 2.460.605 2.344.819
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5 3 -5 3
Ana Ortaklık Payları
5.408.687 3.578.862 2.460.610 2.344.816http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782928


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.210 Değişim: 0,42% Hacim : 22.658 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.202 20.10.2020 Yüksek 1.214
Açılış: 1.208
7,8571 Değişim: -0,27%
Düşük 7,8549 20.10.2020 Yüksek 7,9086
Açılış: 7,8787
9,2918 Değişim: 0,18%
Düşük 9,2625 20.10.2020 Yüksek 9,3428
Açılış: 9,2755
482,53 Değişim: 0,04%
Düşük 480,12 20.10.2020 Yüksek 484,62
Açılış: 482,31
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.