KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

02.02.2019 - 17:47

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.401.917 2.458.293 -156.378 -158.857 6.120.238 1.928.878 2.631.119 17.225.210 17.225.210
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
232.123 2.398.996 -2.631.119 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.956 -14.641 3.631.982 3.629.297 3.629.297
Dönem Karı (Zararı)
3.631.982 3.631.982 3.631.982
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11.956 -14.641 -2.685 -2.685
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
13 -2.309.203 -2.309.203 -2.309.203
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 4.401.917 2.458.293 -144.422 -173.498 6.352.361 2.018.671 3.631.982 18.545.304 18.545.304
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 4.401.917 2.458.293 -144.422 -173.498 6.352.361 2.018.671 3.631.982 18.545.304 18.545.304
Transferler
13 325.703 3.306.279 -3.631.982
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33.416 -147.608 3.698.299 3.584.107 3.584.107
Dönem Karı (Zararı)
3.698.299 3.698.299 3.698.299
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
33.416 -147.608 -114.192 -114.192
Kar Payları
13 -3.151.420 -3.151.420 -3.151.420
Dönem Sonu Bakiyeler
13 4.401.917 2.458.293 -111.006 -321.106 6.678.064 2.173.530 3.698.299 18.977.991 18.977.991


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
450.216 1.624.020
Dönem Karı (Zararı)
3.698.299 3.631.982
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-948.082 579.448
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 225.144 140.356
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.331.641 1.698.213
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.487.901 1.489.197
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 42.867
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-156.260 166.149
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.384.166 -2.136.580
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.426.472 -2.138.308
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
42.306 1.728
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-148.082 -14.641
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-148.082 -14.641
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.027.381 892.100
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
203.506 -779.698
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
179.119 12.915
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
144.183 -734.642
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
895.585 -715.276
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-751.402 -19.366
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-45.113 -24.679
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-114.984 -69.089
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-101.007 204.521
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-13.977 -273.610
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
40.301 35.797
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
40.301 35.797
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.953.723 3.431.732
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.415.639 -793.232
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 -110.063
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.087.868 -904.417
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.132.376 1.958.148
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-207.085 -220.516
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -72.565 -166.767
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -134.520 -53.749
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
3.339.461 2.178.664
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.193.726 -2.310.931
Ödenen Temettüler
13 -3.151.420 -2.309.203
Ödenen Faiz
18 -42.306 -1.728
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
388.866 1.271.237
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
388.866 1.271.237
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 16.478.946 15.207.709
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 16.867.812 16.478.946


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 17.012.133 16.536.256
Finansal Yatırımlar
5 1.490.011 1.669.130
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.490.011 1.669.130
Ticari Alacaklar
6 2.777.566 2.921.749
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 1.934.904 2.830.489
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
842.662 91.260
Peşin Ödenmiş Giderler
201.577 156.464
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 201.577 156.464
ARA TOPLAM
21.481.287 21.283.599
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
21.481.287 21.283.599
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 230.043 208.485
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 529.619 569.236
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 498.616 506.510
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.258.278 1.284.231
TOPLAM VARLIKLAR
22.739.565 22.567.830
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 555.464 670.448
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 369.974 470.981
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
185.490 199.467
Diğer Borçlar
7 435.720 395.419
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 353 71
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
435.367 395.348
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 385.303 445.804
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.719.000 1.591.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.501.914 1.374.257
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 217.086 217.086
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
48.009 204.269
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 48.009 204.269
ARA TOPLAM
3.143.496 3.307.283
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.143.496 3.307.283
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
11 618.078 715.243
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
618.078 715.243
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
618.078 715.243
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.761.574 4.022.526
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18.977.991 18.545.304
Ödenmiş Sermaye
13 4.401.917 4.401.917
Sermaye Düzeltme Farkları
2.458.293 2.458.293
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-111.006 -144.422
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-111.006 -144.422
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -111.006 -144.422
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-321.106 -173.498
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-321.106 -173.498
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
13 -321.106 -173.498
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.678.064 6.352.361
Yasal Yedekler
13 6.678.064 6.352.361
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 2.173.530 2.018.671
Net Dönem Karı veya Zararı
3.698.299 3.631.982
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
18.977.991 18.545.304
TOPLAM KAYNAKLAR
22.739.565 22.567.830


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
14 17.210.640 16.009.488
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
14 -1.781.344 -1.597.678
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.429.296 14.411.810
BRÜT KAR (ZARAR)
15.429.296 14.411.810
Genel Yönetim Giderleri
15 -13.945.727 -12.017.237
Pazarlama Giderleri
15 -160.979 -84.877
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 194.992 26.558
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 0 -234
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.517.582 2.336.020
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.517.582 2.336.020
Finansman Gelirleri
17 3.468.302 2.197.962
Finansman Giderleri
18 -223.183 -16.701
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.762.701 4.517.281
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.064.402 -885.299
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -1.027.367 -1.066.125
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -37.035 180.826
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.698.299 3.631.982
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.698.299 3.631.982
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.698.299 3.631.982
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
33.416 11.956
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 41.770 14.945
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.354 -2.989
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-8.354 -2.989
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-147.608 -14.641
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-185.103 -18.301
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-185.103 -18.301
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
37.495 3.660
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
37.495 3.660
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-114.192 -2.685
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.584.107 3.629.297
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.584.107 3.629.297http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/737325


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7833 Değişim: -0,73%
Düşük 5,7547 18.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4555 Değişim: -0,51%
Düşük 6,4056 18.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,40 Değişim: -0,74%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.