KAP ***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2019 - 21:33

***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 33.269.424 18.018.364
Satışların Maliyeti
28 -25.441.950 -13.039.665
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.827.474 4.978.699
BRÜT KAR (ZARAR)
7.827.474 4.978.699
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -8.388.597 -3.919.880
Pazarlama Giderleri
29,30 -3.481.528 -1.289.476
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 7.235.057 6.459.624
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -16.047.114 -7.009.417
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-12.854.708 -780.450
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 31.733.232 40.945.408
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -1.240.000 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.638.524 40.164.958
Finansman Gelirleri
33 41.843.886 17.931.154
Finansman Giderleri
33 -117.354.449 -37.994.300
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-57.872.039 20.101.812
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 2.390.735 -7.970.821
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.390.735 -7.970.821
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-55.481.304 12.130.991
DÖNEM KARI (ZARARI)
-55.481.304 12.130.991
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-55.481.304 12.130.991
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 36 -0,00206000 0,00083000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 145.817.119 7.430.206 0 4.927.190 100.614.917 13.722 1.042.165 9.437.982 12.085.323 281.368.624 281.368.624
Transferler
0 0 0 0 0 0 64.706 12.020.617 -12.085.323 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -5.295.522 -14.798 0 0 12.130.991 6.820.671 6.820.671
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 12.130.991 12.130.991 12.130.991
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -5.295.522 -14.798 0 0 0 -5.310.320 -5.310.320
Dönem Sonu Bakiyeler
27 145.817.119 7.430.206 0 4.927.190 95.319.395 -1.076 1.106.871 21.458.599 12.130.991 288.189.295 288.189.295
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 145.817.119 7.430.206 0 4.927.190 95.319.395 -1.076 1.106.871 21.458.599 12.130.991 288.189.295 288.189.295
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.03 0 0 0 0 0 0 0 -54.510 0 -54.510 -54.510
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
145.817.119 7.430.206 0 4.927.190 95.319.395 -1.076 1.106.871 21.404.089 12.130.991 288.134.785 288.134.785
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 12.130.991 -12.130.991 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 556.542.288 -44.853 0 0 -55.481.304 501.016.131 501.016.131
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 -55.481.304 -55.481.304 -55.481.304
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 556.542.288 -44.853 0 0 0 556.497.435 556.497.435
Sermaye Arttırımı
137.222.785 0 0 0 0 0 0 0 0 137.222.785 137.222.785
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
16.960.096 0 -1.673.625 -16.960.096 0 0 0 0 0 -1.673.625 -1.673.625
Dönem Sonu Bakiyeler
27 300.000.000 7.430.206 -1.673.625 -12.032.906 651.861.683 -45.929 1.106.871 33.535.080 -55.481.304 924.700.076 924.700.076


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.272.185 2.211.525
Dönem Karı (Zararı)
-55.481.304 12.130.991
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-55.481.304 12.130.991
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
44.915.188 -9.023.541
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 10.743.046 3.073.300
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
217.025 231.357
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10,11,26 -430.062 231.357
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -52.913 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7 700.000 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-180.394 32.590
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,24 70.793 104.026
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 98.250 -173.501
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -349.437 102.065
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31,32,33 14.150.983 -1.162.489
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-14.725.990 -25.487.069
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17 -4.012.387 -25.487.069
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
18 -10.713.603 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -2.390.735 7.970.821
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -3.651.236 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
40.752.489 6.317.949
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
52.088.039 -715.497
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 2.178.564 -11.725.302
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 43.885.510 -126.951
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -282.834 -360.551
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -442.284 281.134
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.143.022 2.727.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 84.987 -217.551
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 6.135.597 -1.257.817
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
26 248.042 11.105.875
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 -2.862.565 -1.141.603
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
41.521.923 2.391.953
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 0 -147.815
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -249.738 -32.613
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-123.129.470 -35.367.778
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 -91.000.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -26.788.506 -33.430.191
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -97.613 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
11,26 -18.059.357 -17.395.926
Alınan Faiz
32 12.816.006 15.458.339
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
80.735.240 28.348.664
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 137.222.785 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
27 -1.673.625 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 87.335.393 48.516.010
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -114.962.651 -6.364.324
Ödenen Faiz
32,33 -28.967.928 -13.912.988
Alınan Faiz
32,33 1.781.266 109.966
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.122.045 -4.807.589
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-13.977 -449
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.136.022 -4.808.038
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.494.943 6.302.981
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 358.921 1.494.943


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 -55.481.304 12.130.991
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
556.497.435 -5.310.320
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 652.097.532 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -56.066 -18.498
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35 -95.544.031 -5.291.822
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-95.544.031 -5.291.822
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
556.497.435 -5.310.320
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
501.016.131 6.820.671
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
501.016.131 6.820.671


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 358.921 1.494.943
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
10 12.375.746 13.752.480
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 45.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 12.375.746 13.707.456
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
11 64.955.294 108.847.781
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 64.177.858 108.712.285
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 777.436 135.496
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
13 702.549 419.715
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
26 1.060.925 618.641
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26 1.060.925 618.641
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 266.362 16.624
Diğer Dönen Varlıklar
26 9.005.064 6.496.185
ARA TOPLAM
88.724.861 131.646.369
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
88.724.861 131.646.369
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 700.000
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
11 24.062 17.085
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 24.062 17.085
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 312.450.000 196.500.000
Maddi Duran Varlıklar
18 857.978.603 176.821.853
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 114.100 60.464
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 114.100 60.464
Peşin Ödenmiş Giderler
26 0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.170.566.765 374.099.402
TOPLAM VARLIKLAR
1.259.291.626 505.745.771
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 10.333.762 68.342.241
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 40.350.601 23.641.002
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 7.668.243 4.747.707
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 7.668.243 4.747.707
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 270.041 185.054
Diğer Borçlar
11 4.158.697 1.942.118
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 2.755 319.907
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 4.155.942 1.622.211
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
26 13.402.054 13.154.012
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.639.386 1.827.376
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 63.197 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.576.189 1.827.376
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
77.822.784 113.839.510
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
77.822.784 113.839.510
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 137.693.430 82.019.164
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
11 4.005.402 86.384
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 4.005.402 86.384
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
26 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 601.079 451.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 601.079 451.596
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 114.468.855 21.159.822
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
256.768.766 103.716.966
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
334.591.550 217.556.476
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 924.700.076 288.189.295
Ödenmiş Sermaye
300.000.000 145.817.119
Sermaye Düzeltme Farkları
7.430.206 7.430.206
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.673.625 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-12.032.906 4.927.190
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
651.815.754 95.318.319
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.106.871 1.106.871
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33.535.080 21.458.599
Net Dönem Karı veya Zararı
-55.481.304 12.130.991
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
924.700.076 288.189.295
TOPLAM KAYNAKLAR
1.259.291.626 505.745.771http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747097


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.734 Değişim: -0,87% Hacim : 6.502 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 95.731 16.08.2019 Yüksek 97.572
Açılış: 97.199
5,5795 Değişim: 0,24%
Düşük 5,5297 17.08.2019 Yüksek 5,5873
Açılış: 5,5664
6,1893 Değişim: -0,08%
Düşük 6,1374 17.08.2019 Yüksek 6,2013
Açılış: 6,1941
271,49 Değişim: -0,43%
Düşük 268,58 16.08.2019 Yüksek 273,63
Açılış: 272,67

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.