KAP ***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

02.05.2019 - 18:11
0 -38.394 136.593 4.694.289 1.097.665 0 9.093.466 8.394 9.101.860
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -185.430 0 0 0 0 4.562 0 -6.750 0 0 -187.618 0 -187.618
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 -185.430 0 0 0 0 4.562 0 -6.750 0 0 -187.618 0 -187.618
Yeni Bakiye
2.204.390 2.565 0 485.536 266.122 58.351 919 0 -33.832 136.593 4.687.539 1.097.665 0 8.905.848 8.394 8.914.242
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 528 0 -9.560 38.009 0 0 294.617 323.594 486 324.080
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 988.168 -1.088.168 0 -100.000 -1.426 -101.426
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 -100.000 -1.426 -101.426
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 988.168 -988.168 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 485.536 266.122 58.351 1.447 0 -43.392 174.602 5.675.707 9.497 294.617 9.129.442 7.454 9.136.896
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 485.536 266.122 31.706 1.796 0 -139.731 273.733 5.675.707 1.062.214 0 9.864.038 8.589 9.872.627
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -96.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -96.347 0 -96.347
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 -96.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -96.347 0 -96.347
Yeni Bakiye
2.204.390 2.565 0 389.189 266.122 31.706 1.796 0 -139.731 273.733 5.675.707 1.062.214 0 9.767.691 8.589 9.776.280
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 2.300 0 0 21.583 31.562 0 0 313.251 368.696 568 369.264
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.052.717 -1.052.717 0 0 -1.447 -1.447
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.447 -1.447
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.052.717 -1.052.717 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 389.189 266.122 34.006 1.796 0 -118.148 305.295 6.728.424 9.497 313.251 10.136.387 7.710 10.144.097


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
77.305.322 87.598.734 164.904.056 70.045.235 79.260.240 149.305.475
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 9.226.776 14.380.028 23.606.804 9.301.342 13.368.187 22.669.529
Teminat Mektupları
6.828.010 7.728.702 14.556.712 6.883.214 7.188.291 14.071.505
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
127.850 76.957 204.807 123.696 83.710 207.406
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
412.138 513.707 925.845 412.617 489.797 902.414
Diğer Teminat Mektupları
6.288.022 7.138.038 13.426.060 6.346.901 6.614.784 12.961.685
Banka Kredileri
0 23.288 23.288 0 34.672 34.672
İthalat Kabul Kredileri
0 23.288 23.288 0 34.672 34.672
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
2.543 2.706.554 2.709.097 2.738 2.689.073 2.691.811
Belgeli Akreditifler
205 1.330.206 1.330.411 400 1.355.735 1.356.135
Diğer Akreditifler
2.338 1.376.348 1.378.686 2.338 1.333.338 1.335.676
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
2.393.965 2.452.899 4.846.864 2.414.187 2.423.901 4.838.088
Diğer Kefaletlerimizden
2.258 1.468.585 1.470.843 1.203 1.032.250 1.033.453
TAAHHÜTLER
(III-1) 16.505.326 8.299.513 24.804.839 13.167.163 2.913.113 16.080.276
Cayılamaz Taahhütler
16.505.326 8.299.513 24.804.839 13.167.163 2.913.113 16.080.276
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
3.175.659 6.030.051 9.205.710 1.082.628 2.046.312 3.128.940
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 1.891.110 1.891.110 0 603.610 603.610
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
4.457.408 165.264 4.622.672 4.243.982 158.227 4.402.209
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.028.963 0 2.028.963 1.681.617 0 1.681.617
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
59.851 0 59.851 54.955 0 54.955
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
6.769.875 0 6.769.875 6.093.650 0 6.093.650
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
4.786 0 4.786 4.357 0 4.357
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
8.784 213.088 221.872 5.974 104.964 110.938
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 324.080


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
8.079.755 20.054.510 28.134.265 9.319.870 17.581.103 26.900.973
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.693.042 18.244.848 19.937.890 3.122.276 16.756.038 19.878.314
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 948.100 12.148.952 13.097.052 1.958.549 13.702.503 15.661.052
Bankalar
(I-4) 602.880 6.105.409 6.708.289 883.672 3.060.760 3.944.432
Para Piyasalarından Alacaklar
143.219 0 143.219 281.788 0 281.788
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.157 -9.513 -10.670 -1.733 -7.225 -8.958
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
917.927 694.498 1.612.425 427.287 189.287 616.574
Devlet Borçlanma Senetleri
(I-2) 881.888 628.235 1.510.123 391.248 136.646 527.894
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
36.039 66.263 102.302 36.039 52.641 88.680
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-5) 2.571.560 949.146 3.520.706 2.867.309 425.538 3.292.847
Devlet Borçlanma Senetleri
2.565.950 949.146 3.515.096 2.861.699 425.538 3.287.237
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
5.610 0 5.610 5.610 0 5.610
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(I-3) 2.897.226 166.018 3.063.244 2.902.998 210.240 3.113.238
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.588.144 161.811 2.749.955 2.400.519 210.240 2.610.759
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-12) 309.082 4.207 313.289 502.479 0 502.479
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
56.700.628 15.130.330 71.830.958 53.950.299 14.520.450 68.470.749
Krediler
(I-6) 55.763.136 13.967.659 69.730.795 52.944.431 13.937.117 66.881.548
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
(I-15) 628.659 737.118 1.365.777 817.135 890.663 1.707.798
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-7) 3.143.146 745.365 3.888.511 2.792.080 0 2.792.080
Devlet Borçlanma Senetleri
3.143.146 745.365 3.888.511 2.792.080 0 2.792.080
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-2.834.313 -319.812 -3.154.125 -2.603.347 -307.330 -2.910.677
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
110.036 0 110.036 109.104 0 109.104
Satış Amaçlı
(I-14) 110.036 0 110.036 109.104 0 109.104
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
5 0 5 5 0 5
İştirakler (Net)
(I-8) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-9) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-10) 5 0 5 5 0 5
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
5 0 5 5 0 5
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
832.871 0 832.871 295.181 0 295.181
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
520.919 0 520.919 532.595 0 532.595
Şerefiye
421.124 0 421.124 421.124 0 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
2.061 0 2.061 1.358 0 1.358
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
142.242 0 142.242 208.699 0 208.699
DİĞER AKTİFLER (Net)
1.578.011 359.579 1.937.590 1.811.892 328.820 2.140.712
VARLIKLAR TOPLAMI
67.966.528 35.544.419 103.510.947 66.229.003 32.430.373 98.659.376
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-1) 34.942.991 33.217.152 68.160.143 37.092.765 27.067.369 64.160.134
ALINAN KREDİLER
(II-3) 578.869 11.429.728 12.008.597 799.844 12.397.794 13.197.638
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
428.921 348.003 776.924 104.977 0 104.977
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-4) 1.822.113 0 1.822.113 526.592 0 526.592
Bonolar
1.822.113 0 1.822.113 526.592 0 526.592
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.186.612 89.197 2.275.809 2.683.023 81.961 2.764.984
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 1.899.531 82.663 1.982.194 2.298.698 77.104 2.375.802
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-7) 287.081 6.534 293.615 384.325 4.857 389.182
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
194 3.430 3.624 1.434 6.527 7.961
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-6) 619.402 48.009 667.411 0 0 0
KARŞILIKLAR
(II-8) 668.610 107.165 775.775 579.921 102.307 682.228
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
375.941 19.924 395.865 332.139 17.335 349.474
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
292.669 87.241 379.910 247.782 84.972 332.754
CARİ VERGİ BORCU
(II-9) 221.960 0 221.960 301.912 0 301.912
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
541 0 541 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 3.038.607 3.038.607 0 2.843.148 2.843.148
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 3.038.607 3.038.607 0 2.843.148 2.843.148
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
2.444.999 1.170.347 3.615.346 3.428.013 769.162 4.197.175
ÖZKAYNAKLAR
(II-10) 10.166.591 -22.494 10.144.097 9.886.100 -13.473 9.872.627
Ödenmiş Sermaye
2.204.390 0 2.204.390 2.204.390 0 2.204.390
Sermaye Yedekleri
391.754 0 391.754 488.101 0 488.101
Hisse Senedi İhraç Primleri
2.565 0 2.565 2.565 0 2.565
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
389.189 0 389.189 485.536 0 485.536
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
301.924 0 301.924 299.624 0 299.624
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
209.641 -22.494 187.147 147.475 -13.473 134.002
Kar Yedekleri
6.728.424 0 6.728.424 5.675.707 0 5.675.707
Yasal Yedekler
434.338 0 434.338 382.343 0 382.343
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
6.284.394 0 6.284.394 5.184.127 0 5.184.127
Diğer Kar Yedekleri
9.692 0 9.692 109.237 0 109.237
Kar veya Zarar
322.748 0 322.748 1.062.214 0 1.062.214
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
9.497 0 9.497 9.497 0 9.497
Dönem Net Kâr veya Zararı
313.251 0 313.251 1.052.717 0 1.052.717
Azınlık Payları
7.710 0 7.710 8.589 0 8.589
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
54.081.803 49.429.144 103.510.947 55.404.581 43.254.795 98.659.376


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 3.151.764 2.390.654
Kredilerden Alınan Faizler
2.704.720 2.061.004
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
36.863 24.827
Bankalardan Alınan Faizler
66.526 31.296
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
65.445 31.572
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
220.241 190.644
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
35.553 31.392
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
64.941 82.784
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
119.747 76.468
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
57.969 51.311
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -1.916.853 -1.282.740
Mevduata Verilen Faizler
-1.626.484 -1.103.374
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-155.725 -111.385
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-28.561 -6.255
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-38.746 -59.812
Kiralama Faiz Giderleri
-23.943 0
Diğer Faiz Giderleri
-43.394 -1.914
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.234.911 1.107.914
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
386.053 323.370
Alınan Ücret ve Komisyonlar
592.819 441.024
Gayri Nakdi Kredilerden
72.007 48.094
Diğer
(IV-9) 520.812 392.930
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-206.766 -117.654
Gayri Nakdi Kredilere
-1.258 -1.034
Diğer
(IV-9) -205.508 -116.620
TEMETTÜ GELİRLERİ
127 74
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-3) -132.944 -218.761
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-91.281 -20.580
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
116.636 -65.522
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-158.299 -132.659
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-4) 26.238 24.757
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.514.385 1.237.354
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-5) -323.556 -224.978
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(IV-5) -61.839 -17
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-366.509 -314.936
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-6) -363.199 -318.670
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
399.282 378.753
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
399.282 378.753
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-7) -85.433 -83.640
Cari Vergi Karşılığı
-9.171 -13.218
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-222.628 -129.498
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
146.366 59.076
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
313.849 295.113
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-7) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-8) 313.849 295.113
Grubun Karı (Zararı)
313.251 294.617
Azınlık Payları Karı (Zararı)
598 496
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar / Zarar 0,14210000 0,13370000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/760784


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.