KAP ***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

30.10.2018 - 18:12

***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 670.697 266.122 58.967 919 0 0 -31.549 136.593 0 4.632.637 1.078.336 0 9.019.677 0 9.019.677
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -186.618 0 0 0 0 0 -2.188 0 0 0 0 0 -188.806 0 -188.806
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 -186.618 0 0 0 0 0 -2.188 0 0 0 0 0 -188.806 0 -188.806
Yeni Bakiye
2.204.390 2.565 0 484.079 266.122 58.967 919 0 0 -33.737 136.593 0 4.632.637 1.078.336 0 8.830.871 0 8.830.871
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -90 0 0 -203.185 591.867 0 0 0 929.410 1.318.002 0 1.318.002
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 968.839 -1.068.839 0 -100.000 0 -100.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 -100.000 0 -100.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 968.839 -968.839 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 484.079 266.122 58.967 829 0 0 -236.922 728.460 0 5.601.476 9.497 929.410 10.048.873 0 10.048.873


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
76.432.141 111.393.669 187.825.810
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 9.788.651 16.254.312 26.042.963
Teminat Mektupları
6.998.548 8.782.851 15.781.399
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
143.325 105.867 249.192
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
459.365 569.523 1.028.888
Diğer Teminat Mektupları
6.395.858 8.107.461 14.503.319
Banka Kredileri
0 44.781 44.781
İthalat Kabul Kredileri
0 44.781 44.781
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
3.104 3.510.134 3.513.238
Belgeli Akreditifler
766 1.869.419 1.870.185
Diğer Akreditifler
2.338 1.640.715 1.643.053
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
2.785.525 2.873.387 5.658.912
Diğer Kefaletlerimizden
1.474 1.043.159 1.044.633
TAAHHÜTLER
(III-1) 13.596.535 7.422.530 21.019.065
Cayılamaz Taahhütler
13.596.535 7.422.530 21.019.065
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.042.356 6.825.786 7.868.142
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 177.926 177.926
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
4.628.309 182.010 4.810.319
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.801.050 0 1.801.050
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
48.033 0 48.033
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
6.050.297 0 6.050.297
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
4.649 0 4.649
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
21.841 236.808 258.649
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
53.046.955 87.716.827 140.763.782
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
16.896.215 8.740.950 25.637.165
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
16.896.215 8.740.950 25.637.165
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
36.150.740 78.975.877 115.126.617
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
5.338.927 9.975.657 15.314.584
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.759.389 6.219.344 7.978.733
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.579.538 3.756.313 7.335.851
Para ve Faiz Swap İşlemleri
23.883.954 52.924.556 76.808.510
Swap Para Alım İşlemleri
10.386.941 26.566.780 36.953.721
Swap Para Satım İşlemleri
12.747.013 22.962.336 35.709.349
Swap Faiz Alım İşlemleri
375.000 1.697.720 2.072.720
Swap Faiz Satım İşlemleri
375.000 1.697.720 2.072.720
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
6.905.645 12.302.512 19.208.157
Para Alım Opsiyonları
3.457.165 6.146.034 9.603.199
Para Satım Opsiyonları
3.448.480 6.156.478 9.604.958
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 1.312.951 1.312.951
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 1.312.951 1.312.951
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
22.214 2.460.201 2.482.415
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
167.397.414 43.345.727 210.743.141
EMANET KIYMETLER
25.271.270 3.058.141 28.329.411
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
10.894.326 1.302.199 12.196.525
Tahsile Alınan Çekler
11.213.989 1.108.159 12.322.148
Tahsile Alınan Ticari Senetler
537.625 216.068 753.693
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 431.715 431.715
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
2.625.330 0 2.625.330
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
135.663.203 38.650.284 174.313.487
Menkul Kıymetler
483.936 97.006 580.942
Teminat Senetleri
52.024.088 24.224.921 76.249.009
Emtia
22.471 808.988 831.459
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
74.245.800 7.768.699 82.014.499
Diğer Rehinli Kıymetler
8.886.908 5.750.670 14.637.578
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
6.462.941 1.637.302 8.100.243
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
243.829.555 154.739.396 398.568.951


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
929.410
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
388.592
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-90
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-90
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
388.682
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-260.325
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
755.164
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-106.157
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.318.002


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 8.050.243 3.098.034
Kredilerden Alınan Faizler
7.000.731 2.668.838
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
90.648 34.640
Bankalardan Alınan Faizler
160.913 79.703
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
91.699 30.205
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
703.350 283.883
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
111.378 46.072
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
316.976 128.292
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
274.996 109.519
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
2.902 765
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -4.776.322 -2.044.126
Mevduata Verilen Faizler
-4.193.284 -1.791.002
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-344.411 -155.995
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-13.566 -8.276
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-218.117 -85.540
Diğer Faiz Giderleri
-6.944 -3.313
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
3.273.921 1.053.908
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
927.832 312.719
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.359.900 492.016
Gayri Nakdi Kredilerden
155.390 55.922
Diğer
(IV-9) 1.204.510 436.094
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-432.068 -179.297
Gayri Nakdi Kredilere
-2.339 -804
Diğer
(IV-9) -429.729 -178.493
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(IV-6) -940.573 -308.649
TEMETTÜ GELİRLERİ
16.755 132
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-3) -367.615 -42.963
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-153.651 -70.493
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
3.621.969 1.864.359
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-3.835.933 -1.836.829
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-4) 78.886 28.459
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.989.206 1.043.606
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(IV-5) -809.516 -426.262
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-6) -996.750 -358.715
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.182.940 258.629
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-7) 1.182.940 258.629
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-7) -253.530 -52.423
Cari Vergi Karşılığı
-4.583 81.207
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.475.175 -1.070.125
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.226.228 936.495
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
929.410 206.206
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-7) 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-8) 929.410 0 206.206
Grubun Karı (Zararı)
929.410 0 206.206 0
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,42160000 0,09350000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
15.287.117 25.238.456 40.525.573
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.297.622 24.363.481 25.661.103
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 1.144.379 14.634.903 15.779.282
Bankalar
(I-4) 153.243 9.728.578 9.881.821
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
662.589 255.069 917.658
Devlet Borçlanma Senetleri
(I-2) 625.103 187.029 812.132
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
35.942 68.040 103.982
Diğer Finansal Varlıklar
1.544 0 1.544
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-5) 2.861.408 413.826 3.275.234
Devlet Borçlanma Senetleri
2.855.798 413.826 3.269.624
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
5.610 0 5.610
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-7) 3.010.100 0 3.010.100
Devlet Borçlanma Senetleri
3.010.100 0 3.010.100
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
7.464.233 206.080 7.670.313
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-3) 6.230.878 202.929 6.433.807
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-12) 1.233.355 3.151 1.236.506
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-8.835 0 -8.835
KREDİLER (Net)
(I-6) 52.454.905 16.321.137 68.776.042
Krediler
52.731.296 16.316.926 69.048.222
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
52.731.296 16.316.926 69.048.222
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-11) 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
2.276.987 21.169 2.298.156
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-2.553.378 -16.958 -2.570.336
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-368.274 0 -368.274
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-776.207 0 -776.207
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-1.408.897 -16.958 -1.425.855
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-14) 119.146 0 119.146
Satış Amaçlı
119.146 0 119.146
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
115.991 0 115.991
İştirakler (Net)
(I-8) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-9) 115.986 0 115.986
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
115.986 0 115.986
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-10) 5 0 5
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
5 0 5
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
246.160 0 246.160
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
509.451 0 509.451
Şerefiye
421.124 0 421.124
Diğer
88.327 0 88.327
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-13) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
78.827 0 78.827
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
DİĞER AKTİFLER
1.190.413 854.698 2.045.111
VARLIKLAR TOPLAMI
70.002.010 42.414.291 112.416.301
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-1) 39.116.822 31.951.463 71.068.285
ALINAN KREDİLER
(II-3) 202.104 13.585.406 13.787.510
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.130.832 291.454 1.422.286
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-3) 1.898.790 0 1.898.790
Bonolar
1.898.790 0 1.898.790
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.470.346 106.380 5.576.726
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 5.429.610 104.948 5.534.558
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-6) 40.736 1.432 42.168
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-5) 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
(II-7) 551.156 24.241 575.397
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
249.884 20.083 269.967
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
301.272 4.158 305.430
CARİ VERGİ BORCU
(II-8) 212.046 0 212.046
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
66.113 0 66.113
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 3.207.704 3.207.704
Krediler
0 3.207.704 3.207.704
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
2.359.513 2.193.058 4.552.571
ÖZKAYNAKLAR
(II-9) 10.069.477 -20.604 10.048.873
Ödenmiş Sermaye
2.204.390 0 2.204.390
Sermaye Yedekleri
486.644 0 486.644
Hisse Senedi İhraç Primleri
2.565 0 2.565
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
484.079 0 484.079
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
325.918 0 325.918
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
512.142 -20.604 491.538
Kar Yedekleri
5.601.476 0 5.601.476
Yasal Yedekler
348.483 0 348.483
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
5.143.756 0 5.143.756
Diğer Kar Yedekleri
109.237 0 109.237
Kar veya Zarar
938.907 0 938.907
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
9.497 0 9.497
Dönem Net Kâr veya Zararı
929.410 0 929.410
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
61.077.199 51.339.102 112.416.301


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
3.840.480
Alınan Faizler
7.405.209
Ödenen Faizler
-4.421.630
Alınan Temettüler
16.755
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.382.684
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.402.915
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
662.381
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-924.974
Ödenen Vergiler
-156.825
Diğer
-1.526.035
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
6.056.266
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-423.081
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.264
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-7.212.562
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.156.861
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.331.388
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
10.705.162
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
977.066
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.836.418
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
9.896.746
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-933.901
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-33.130
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
926
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.139.493
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
802.278
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-573.615
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
41.885
Diğer
-32.752
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
513.014
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
5.146.943
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-4.533.929
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
-100.000
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.268.499
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
10.744.358
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.937.120
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
16.681.478http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716325


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.339 Değişim: -1,56% Hacim : 8.398 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 100.031 19.09.2019 Yüksek 102.142
Açılış: 102.097
5,7190 Değişim: 0,01%
Düşük 5,7158 20.09.2019 Yüksek 5,7216
Açılış: 5,7186
6,3207 Değişim: 0,02%
Düşük 6,3125 20.09.2019 Yüksek 6,3261
Açılış: 6,3197
275,75 Değişim: 0,05%
Düşük 275,37 20.09.2019 Yüksek 275,94
Açılış: 275,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.