***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

14.05.2019 - 21:11

***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
5.600.000 0 0 -252 3.858.888 -119.482 0 869.944 -817.038 17.388 29.660.259 7.940.121 0 47.009.828 47.009.828
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 2.402 0 0 5.518.877 0 5.521.279 5.521.279
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 2.402 0 0 5.518.877 0 5.521.279 5.521.279
Yeni Bakiye
5.600.000 0 0 -252 3.858.888 -119.482 0 869.944 -814.636 17.388 29.660.259 13.458.998 0 52.531.107 52.531.107
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -33.931 0 0 7.989 -924.024 0 0 0 1.730.061 780.095 780.095
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -111 -111
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.600.000 0 0 -363 3.824.957 -119.482 0 877.933 -1.738.660 17.388 29.660.259 13.458.998 1.730.061 53.311.091 53.311.091
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
6.100.000 0 0 -483 3.760.738 -57.499 2.009.231 0 -6.429.909 0 37.320.380 14.698.936 0 57.401.394 57.401.394
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
6.100.000 0 0 -483 3.760.738 -57.499 2.009.231 0 -6.429.909 0 37.320.380 14.698.936 0 57.401.394 57.401.394
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -15.439 0 208.118 0 -2.961.153 0 0 0 1.101.821 -1.666.653 -1.666.653
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -32 136.300 0 0 0 0 0 -136.300 13.383 0 13.351 13.351
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.100.000 0 0 -515 3.881.599 -57.499 2.217.349 0 -9.391.062 0 37.184.080 14.712.319 1.101.821 55.748.092 55.748.092


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
157.565.436 296.904.949 454.470.385 95.217.645 212.317.845 307.535.490
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 38.398.258 86.527.683 124.925.941 38.147.431 83.037.589 121.185.020
Teminat Mektupları
38.032.823 58.190.297 96.223.120 37.852.640 56.901.700 94.754.340
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.235.227 12.552.038 13.787.265 1.545.763 12.362.178 13.907.941
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
32.133.722 44.433.815 76.567.537 31.771.450 43.373.060 75.144.510
Diğer Teminat Mektupları
4.663.874 1.204.444 5.868.318 4.535.427 1.166.462 5.701.889
Banka Kredileri
7.343 8.952.306 8.959.649 26.238 8.286.735 8.312.973
İthalat Kabul Kredileri
7.343 8.946.943 8.954.286 26.238 8.284.661 8.310.899
Diğer Banka Kabulleri
0 5.363 5.363 0 2.074 2.074
Akreditifler
358.092 18.837.011 19.195.103 268.553 17.647.062 17.915.615
Belgeli Akreditifler
358.092 18.797.035 19.155.127 268.553 17.590.326 17.858.879
Diğer Akreditifler
0 39.976 39.976 0 56.736 56.736
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 548.069 548.069 0 202.092 202.092
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 548.069 548.069 0 202.092 202.092
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 70.264.139 40.168.147 110.432.286 35.804.240 10.058.079 45.862.319
Cayılamaz Taahhütler
70.264.139 40.168.147 110.432.286 35.804.240 10.058.079 45.862.319
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
30.915.575 35.169.948 66.085.523 2.164.112 5.010.133 7.174.245
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
9.458.931 1.322 9.460.253 8.547.764 393 8.548.157
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.602.834 0 3.602.834 2.773.071 0 2.773.071
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
17.111.531 0 17.111.531 13.341.463 0 13.341.463
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
25.778 0 25.778 23.620 0 23.620
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
9.149.490 4.996.877 14.146.367 8.954.210 5.047.553 14.001.763
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
48.903.039 170.209.119 219.112.158 21.265.974 119.222.177 140.488.151
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
48.903.039 170.209.119 219.112.158 21.265.974 119.222.177 140.488.151
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
6.516.869 10.121.195 16.638.064 2.522.130 5.522.841 8.044.971
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.110.126 5.135.354 8.245.480 1.014.221 2.937.649 3.951.870
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.406.743 4.985.841 8.392.584 1.507.909 2.585.192 4.093.101
Para ve Faiz Swap İşlemleri
42.386.170 160.035.168 202.421.338 18.722.244 113.675.362 132.397.606
Swap Para Alım İşlemleri
0 86.789.941 86.789.941 6.779 51.842.375 51.849.154
Swap Para Satım İşlemleri
42.386.170 43.628.493 86.014.663 18.715.465 33.287.327 52.002.792
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 14.808.367 14.808.367 0 14.272.830 14.272.830
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 14.808.367 14.808.367 0 14.272.830 14.272.830
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 52.756 52.756 21.600 23.974 45.574
Para Alım Opsiyonları
0 26.378 26.378 10.800 11.987 22.787
Para Satım Opsiyonları
0 26.378 26.378 10.800 11.987 22.787
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.525.192.579 217.677.695 1.742.870.274 1.320.273.303 203.877.366 1.524.150.669
EMANET KIYMETLER
626.670.184 32.192.614 658.862.798 483.537.169 28.520.249 512.057.418
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
14.521.190 10.918.218 25.439.408 18.593.440 9.756.471 28.349.911
Tahsile Alınan Çekler
9.715.186 1.459.541 11.174.727 10.552.360 1.236.933 11.789.293
Tahsile Alınan Ticari Senetler
9.818.017 778.705 10.596.722 9.896.272 757.409 10.653.681
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
8.816 0 8.816 8.816 0 8.816
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
554.745.164 0 554.745.164 421.798.436 0 421.798.436
Diğer Emanet Kıymetler
37.860.162 19.036.150 56.896.312 22.686.196 16.769.436 39.455.632
Emanet Kıymet Alanlar
1.649 0 1.649 1.649 0 1.649
REHİNLİ KIYMETLER
897.265.377 182.364.656 1.079.630.033 835.481.621 172.435.494 1.007.917.115
Menkul Kıymetler
2.801.498 1.106.760 3.908.258 1.499.608 996.893 2.496.501
Teminat Senetleri
15.900.954 1.858.394 17.759.348 16.636.075 1.778.629 18.414.704
Emtia
1.085.366 90.370 1.175.736 1.085.366 85.485 1.170.851
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
788.397.301 120.739.460 909.136.761 732.484.160 113.437.562 845.921.722
Diğer Rehinli Kıymetler
89.075.049 58.549.110 147.624.159 83.771.203 56.117.548 139.888.751
Rehinli Kıymet Alanlar
5.209 20.562 25.771 5.209 19.377 24.586
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.257.018 3.120.425 4.377.443 1.254.513 2.921.623 4.176.136
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.682.758.015 514.582.644 2.197.340.659 1.415.490.948 416.195.211 1.831.686.159


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-1.973.510 1.354.786
Alınan Faizler
9.400.012 9.001.192
Ödenen Faizler
-9.132.763 -4.510.589
Alınan Temettüler
1.494 2.028
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.248.195 744.344
Elde Edilen Diğer Kazançlar
441.849 413.593
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
432.600 253.050
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-955.082 -800.746
Ödenen Vergiler
-789.190 -291.921
Diğer
-2.620.625 -3.456.165
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
8.867.834 1.157.780
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-367.144 -15.391
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-6.578.536 -5.163.712
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-25.835.276 -13.301.953
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-431.828 -1.249.591
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-2.269.727 3.701.227
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
44.412.939 11.941.257
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
5.880 20.003
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.685.043 3.274.819
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.753.517 1.951.121
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
6.894.324 2.512.566
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-8.033.814 -4.154.299
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -500.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-593.131 -9.665
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
71.549 57.657
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-11.564.534 -6.231.320
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.264.228 1.841.855
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-50.582 -66.448
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
845.676 984.630
Diğer
-1.007.020 -231.008
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
267.354 432.597
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
9.025.957 8.425.667
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-8.758.603 -7.993.070
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
676.085 337.837
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-196.051 -871.299
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
23.389.729 13.015.679
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
23.193.678 12.144.380


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.101.821 1.730.061
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-2.768.474 -949.966
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
192.679 -33.931
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-16.983 -37.324
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
253.904 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-44.242 3.393
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.961.153 -916.035
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 7.989
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-3.612.607 -1.127.309
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
651.454 203.285
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.666.653 780.095


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
66.224.236 78.993.993 145.218.229 63.165.314 70.226.928 133.392.242
Nakit ve Nakit Benzerleri
6.548.494
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
84.596 Değişim: 1,10% Hacim : 5.268 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 83.535 23.05.2019 Yüksek 84.712
Açılış: 83.535
6,1094 Değişim: 0,21%
Düşük 6,0947 24.05.2019 Yüksek 6,1096
Açılış: 6,0967
6,8310 Değişim: -0,03%
Düşük 6,8149 24.05.2019 Yüksek 6,8333
Açılış: 6,8333
252,03 Değişim: 0,16%
Düşük 251,55 24.05.2019 Yüksek 252,16
Açılış: 251,63

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.