KAP ***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

12.02.2019 - 21:00

***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
5.600.000 0 0 -252 3.858.888 -119.482 1.320.744 0 -1.250.450 0 29.660.259 7.940.121 0 47.009.828 0 47.009.828
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 2.402 0 0 5.518.877 0 5.521.279 0 5.521.279
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 2.402 0 0 5.518.877 0 5.521.279 0 5.521.279
Yeni Bakiye
5.600.000 0 0 -252 3.858.888 -119.482 1.320.744 0 -1.248.048 0 29.660.259 13.458.998 0 52.531.107 0 52.531.107
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -98.150 61.983 1.832.473 0 -5.181.861 0 0 0 7.960.938 4.575.383 0 4.575.383
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0 500.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -231 0 0 -1.143.986 0 0 0 0 1.219.121 0 74.904 0 74.904
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.660.121 -7.940.121 0 -280.000 0 -280.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -280.000 0 -280.000 0 -280.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.582.399 -7.582.399 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.722 -77.722 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.100.000 0 0 -483 3.760.738 -57.499 2.009.231 0 -6.429.909 0 37.320.380 6.737.998 7.960.938 57.401.394 0 57.401.394


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
95.217.645 212.317.845 307.535.490
GARANTİ VE KEFALETLER
(1),(3) 38.147.431 83.037.589 121.185.020
Teminat Mektupları
37.852.640 56.901.700 94.754.340
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.545.763 12.362.178 13.907.941
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
31.771.450 43.373.060 75.144.510
Diğer Teminat Mektupları
4.535.427 1.166.462 5.701.889
Banka Kredileri
26.238 8.286.735 8.312.973
İthalat Kabul Kredileri
26.238 8.284.661 8.310.899
Diğer Banka Kabulleri
0 2.074 2.074
Akreditifler
268.553 17.647.062 17.915.615
Belgeli Akreditifler
268.553 17.590.326 17.858.879
Diğer Akreditifler
0 56.736 56.736
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 202.092 202.092
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 202.092 202.092
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
(1),(3) 35.804.240 10.058.079 45.862.319
Cayılamaz Taahhütler
35.804.240 10.058.079 45.862.319
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.164.112 5.010.133 7.174.245
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
8.547.764 393 8.548.157
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.773.071 0 2.773.071
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
13.341.463 0 13.341.463
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
23.620 0 23.620
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
8.954.210 5.047.553 14.001.763
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 21.265.974 119.222.177 140.488.151
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
21.265.974 119.222.177 140.488.151
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.522.130 5.522.841 8.044.971
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.014.221 2.937.649 3.951.870
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.507.909 2.585.192 4.093.101
Para ve Faiz Swap İşlemleri
18.722.244 113.675.362 132.397.606
Swap Para Alım İşlemleri
6.779 51.842.375 51.849.154
Swap Para Satım İşlemleri
18.715.465 33.287.327 52.002.792
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 14.272.830 14.272.830
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 14.272.830 14.272.830
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
21.600 23.974 45.574
Para Alım Opsiyonları
10.800 11.987 22.787
Para Satım Opsiyonları
10.800 11.987 22.787
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.320.273.303 203.877.366 1.524.150.669
EMANET KIYMETLER
483.537.169 28.520.249 512.057.418
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
18.593.440 9.756.471 28.349.911
Tahsile Alınan Çekler
10.552.360 1.236.933 11.789.293
Tahsile Alınan Ticari Senetler
9.896.272 757.409 10.653.681
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
8.816 0 8.816
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
421.798.436 0 421.798.436
Diğer Emanet Kıymetler
22.686.196 16.769.436 39.455.632
Emanet Kıymet Alanlar
1.649 0 1.649
REHİNLİ KIYMETLER
835.481.621 172.435.494 1.007.917.115
Menkul Kıymetler
1.499.608 996.893 2.496.501
Teminat Senetleri
16.636.075 1.778.629 18.414.704
Emtia
1.085.366 85.485 1.170.851
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
732.484.160 113.437.562 845.921.722
Diğer Rehinli Kıymetler
83.771.203 56.117.548 139.888.751
Rehinli Kıymet Alanlar
5.209 19.377 24.586
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.254.513 2.921.623 4.176.136
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.415.490.948 416.195.211 1.831.686.159


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
7.960.938
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-3.385.555
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.796.306
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-107.965
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
74.380
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
2.235.617
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-405.726
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-5.181.861
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-6.321.870
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.140.009
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.575.383


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 53.053.807
Kredilerden Alınan Faizler
41.027.918
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
697.410
Bankalardan Alınan Faizler
248.312
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
22.490
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
10.977.126
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
5.665
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
9.871.894
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.099.567
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
80.551
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -31.137.996
Mevduata Verilen Faizler
-19.674.540
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.429.422
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-8.793.448
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.087.134
Diğer Faiz Giderleri
-153.452
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
21.915.811
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.637.794
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.557.787
Gayri Nakdi Kredilerden
668.217
Diğer
(12) 2.889.570
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-919.993
Gayri Nakdi Kredilere
-949
Diğer
-919.044
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.839.925
TEMETTÜ GELİRLERİ

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.