KAP ***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2019 - 18:55
KAP ***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.250.000 15.714 -1.727.143 19.566 3.558.137 0 3.558.137
Transferler
19.566 -19.566
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-295
Dönem Karı (Zararı)
-286.693 -286.988 0 -286.988
Dönem Sonu Bakiyeler
5.250.000 15.419 -1.707.577 -286.693 3.271.149 0 3.271.149
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.250.000 300.000 21.612 -1.707.577 -854.069 3.009.966 0 3.009.966
Transferler
-854.069 854.069 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
240.429 240.429 0 240.429
Sermaye Arttırımı
1.000.000 -300.000 700.000 700.000
Dönem Sonu Bakiyeler
6.250.000 21.612 -2.561.646 240.429 3.950.395 0 3.950.395


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-912.190 -1.491
Dönem Karı (Zararı)
240.429 -286.693
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
240.429 -286.693
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
89.149 -219.187
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
114.197 5.741
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-61.942
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-61.942
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
64.313 13.858
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
64.313 13.858
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-77.847 -176.683
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-77.847 -176.683
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-11.514 -161
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.241.768 504.389
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-582.953 478.998
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-441.574 48.181
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-150.630 2.756
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-290.944 45.425
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.539 25.631
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11.539 25.631
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-228.780 -48.421
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-228.780 -48.421
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-912.190 -1.491
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
700.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.000.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
-300.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-212.190 -1.491
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-212.190 -1.491
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 384.014 113.740
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 171.824 112.249


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 171.824 384.014
Finansal Yatırımlar
4 3.060.986 2.387.671
Ticari Alacaklar
752.625 311.051
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 285.624 134.994
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 467.001 176.057
Peşin Ödenmiş Giderler
51.550 54.146
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
51.550 54.146
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 58.360 47.146
Diğer Dönen Varlıklar
98.898 31.726
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
98.898 31.726
ARA TOPLAM
4.194.243 3.215.754
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.194.243 3.215.754
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
22.869 26.955
Tesis, Makine ve Cihazlar
22.869 26.955
Kullanım Hakkı Varlıkları
243.904
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 25.138 13.624
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
291.911 40.579
TOPLAM VARLIKLAR
4.486.154 3.256.333
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
209.365 94.330
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
150.822 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
150.822 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
58.543 94.330
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
58.543 94.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
79.243 67.704
Kısa Vadeli Karşılıklar
6 81.722 61.533
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
6 81.722 46.533
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 15.000
ARA TOPLAM
370.330 223.567
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
370.330 223.567
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
113.505 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
113.505 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
113.505 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
51.924 22.800
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
165.429 22.800
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
535.759 246.367
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.950.395 3.009.966
Ödenmiş Sermaye
7 6.250.000 5.250.000
Sermaye Avansı
300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.612 21.612
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.612 21.612
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.612 21.612
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7 -2.561.646 -1.707.577
Net Dönem Karı veya Zararı
240.429 -854.069
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.950.395 3.009.966
TOPLAM KAYNAKLAR
4.486.154 3.256.333


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8 1.974.267 1.426.308 1.242.534 722.514
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8 1.974.267 1.426.308 1.242.534 722.514
BRÜT KAR (ZARAR)
1.974.267 1.426.308 1.242.534 722.514
Genel Yönetim Giderleri
9 -1.648.793 -1.588.206 -860.167 -849.030
Pazarlama Giderleri
9 -373.374 -379.662 -203.080 -126.691
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 313.598 257.706 188.345 115.236
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.635 -4.635
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
261.063 -283.854 362.997 -137.971
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
261.063 -283.854 362.997 -137.971
Finansman Giderleri
-32.148 -3.000 -32.148 -3.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
228.915 -286.854 330.849 -140.971
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11.514 161 11.514 1.454
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 11.514 161 11.514 1.454
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
240.429 -286.693 342.363 -139.517
DÖNEM KARI (ZARARI)
240.429 -286.693 342.363 -139.517
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
240.429 -286.693 342.363 -139.517
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -369 0 27.873
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.198 Değişim: -1,09% Hacim : 25.238 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.197 22.10.2020 Yüksek 1.216
Açılış: 1.214
7,9337 Değişim: 1,55%
Düşük 7,7810 22.10.2020 Yüksek 7,9799
Açılış: 7,8127
9,3839 Değişim: 1,29%
Düşük 9,2087 22.10.2020 Yüksek 9,4453
Açılış: 9,2641
485,70 Değişim: 0,46%
Düşük 479,37 22.10.2020 Yüksek 491,61
Açılış: 483,49
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.