KAP ***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor

14.05.2019 - 19:04

***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -134 312.850 32.242 444.958
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
3.408 3.408
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
3.408 3.408
Yeni Bakiye
100.000 -134 316.258 32.242 448.366
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-88 4.067 3.979
Kar Dağıtımı
32.242 -32.242
Diğer
32.242 -32.242
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -222 348.500 4.067 452.345
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -199 348.500 42.484 490.785
Yeni Bakiye
100.000 -199 348.500 42.484 490.785
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33 10.186 10.219
Kar Dağıtımı
42.484 -42.484
Diğer
42.484 -42.484
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -166 390.984 10.186 501.004


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
58.344 58.344 160 160
GARANTİ VE KEFALETLER
1,2 0
TAAHHÜTLER
58.344 58.344 160 160
Cayılamaz Taahhütler
58.344 58.344 160 160
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
58.344 58.344 160 160
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.688 2.688 2.688 2.688
EMANET KIYMETLER
2.688 2.688 2.688 2.688
Emanete Alınan Menkul Değerler
2.688 2.688 2.688 2.688
REHİNLİ KIYMETLER
0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
61.032 61.032 2.848 2.848


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
11.218 4.671
Alınan Faizler
45.586 22.350
Ödenen Faizler
-3.622 -4.471
Alınan Ücret ve Komisyonlar
11.069 8.179
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-21.057 167
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-13.301 -6.535
Ödenen Vergiler
-6.542 -1.986
Diğer
(V-1) -915 -13.033
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
115.534 -186.575
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.782 -146.383
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-13.353 1.513
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
7.133 -626
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
86.191 -42.099
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
42.830
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(V-1) -4.485 1.020
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
126.752 -181.904
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-736 -204
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-769 -204
Diğer
33
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(V-1) -44.619 3.532
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
81.397 -178.576
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(V-2) 469.042 343.041
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
550.439 164.465


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
10.186 4.067
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
33 -88
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
33 -88
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
42 -107
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9 19
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.219 3.979


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
528.252 118.262 646.514 460.755 51.132 511.887
Nakit ve Nakit Benzerleri
483.803 118.262 602.065 417.991 51.132 469.123
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 52.235 113.022 165.257 663 45.214 45.877
Bankalar
4 431.634 5.258 436.892 417.385 5.926 423.311
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-66 -18 -84 -57 -8 -65
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2 44.449 44.449 42.764 42.764
Devlet Borçlanma Senetleri
44.449 44.449 42.764 42.764
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
14.229 14.229 5.498 5.498
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
4.128 4.128 3.896 3.896
Diğer
4.128 4.128 3.896 3.896
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
15 646 646 2.457 2.457
DİĞER AKTİFLER (Net)
17 2.239 5.308 7.547 828 4.244 5.072
VARLIKLAR TOPLAMI
549.494 123.570 673.064 473.434 55.376 528.810
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
1 134.310 16.953 151.263 22.080 22.080
ALINAN KREDİLER
0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0
FONLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
7 9.337 9.337
KARŞILIKLAR
9 5.724 5.724 12.263 12.263
Çalışan Hakları Karşılığı
5.171 5.171 11.348 11.348
Diğer Karşılıklar
553 553 915 915
CARİ VERGİ BORCU
10 5.320 5.320 3.216 3.216
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
6 416 416 466 466
ÖZKAYNAKLAR
11 501.004 501.004 490.785 490.785
Ödenmiş Sermaye
100.000 100.000 100.000 100.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-166 -166 -199 -199
Kar veya Zarar
401.170 401.170 390.984 390.984
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
390.984 390.984 348.500 348.500
Dönem Net Kâr veya Zararı
10.186 10.186 42.484 42.484
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
646.774 26.290 673.064 528.810 528.810


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 44.717 22.350
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
78 411
Bankalardan Alınan Faizler
35.410 14.203
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
9.229 7.736
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
9.229 7.736
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -3.785 -4.471
Mevduata Verilen Faizler
-1.461 -4.439
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-2.248
Kiralama Faiz Giderleri
-75
Diğer Faiz Giderleri
-1 -32
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
40.932 17.879
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
11.044 8.157
Alınan Ücret ve Komisyonlar
11.069 8.179
Diğer
10 11.069 8.179
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-25 -22
Gayri Nakdi Kredilere
-2 -1
Diğer
-23 -21
TEMETTÜ GELİRLERİ
5 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
3 -21.153 -4.309
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-25.716 -6.469
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-134 12.809
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
4.697 -10.649
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4 96 167
FAALİYET BRÜT KÂRI
30.919 21.894
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
6 -890 -2.019
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-6.768 -5.018
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -7.571 -8.010
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
15.690 6.847
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.690 6.847
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
8 -5.504 -2.780
Cari Vergi Karşılığı
-3.702 -1.899
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.802 -881
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10.186 4.067
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
9 10.186 4.067
Grubun Karı (Zararı)
10.186 4.067
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763974


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.896 Değişim: 0,81% Hacim : 5.421 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 93.032 17.10.2019 Yüksek 95.090
Açılış: 94.134
5,8172 Değişim: -0,15%
Düşük 5,8163 18.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4758 Değişim: -0,19%
Düşük 6,4725 18.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
279,24 Değişim: -0,08%
Düşük 279,18 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.